Dnes je 26.01.2021, meniny má Tamara.   

Novoročný príhovor primátora mesta

Zverejnené: 13.01.2021 08:59:59 |   | vytlačiť
obr: Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania,

tradične na začiatku nového roka vám prajem zdravie, šťastie, úspech a radosť vo vašich životoch. V roku 2021 je hádam najaktuálnejším želaním byť zdravý a aby zdraví ostali aj vaši najbližší.

Čo povedať o roku 2020. Určite bol najzvláštnejší, aký si väčšina z nás pamätá. Pandémia koronavírusu, ktorá postupne zachvátila celý svet, priniesla so sebou opatrenia a zásahy do našich životov, aké sme si donedávna nevedeli predstaviť. Mnohé veci, ktoré sme brali automaticky, zrazu prestali fungovať,  alebo sa museli prispôsobiť meniacej sa situácii. Mnoho ľudí prišlo o pravidelný zdroj príjmu, alebo sa im znížil, čo je však najhoršie, niektorí prišli aj o svoje životy alebo o svojich blízkych. Čelíme situácii, na akú sme neboli zvyknutí a akú naša spoločnosť nezažila snáď od druhej svetovej vojny. Aj v roku 2021 sa musíme vyrovnávať s obmedzeniami, zákazmi, ktoré majú dopad na náš osobný, pracovný život, na naše priateľstvá, záľuby a podobne. Musíme sa vyrovnávať s nepríjemnými pocitmi, ktoré s pandémiou súvisia – so strachom, neistotou, hnevom či zúfalstvom. Určite je to veľmi ťažké obdobie pre každého z vás. Tak ako aj pre mňa osobne. Verím však, že v roku 2021 sa situácia zmení a my sa znova budeme môcť vrátiť do normálneho života, deti do škôl, budeme sa môcť stretávať tak ako pred tým, zájsť si na futbal či hokej, koncert alebo večeru do reštaurácie. A najmä, že budeme môcť byť spoločne a kedykoľvek s našimi blízkymi v seniorskom veku. Toto si najviac prajem v roku 2021 a toto prajem najviac aj vám všetkým. 

Výpadky príjmov v rozpočte mesta spomalili niektoré projekty

Ak mám rekapitulovať rok 2020 z pohľadu mesta Žiar nad Hronom, aj nás sa dotkla situácia vyvolaná pandémiou koronavírusu. Kvôli výpadku príjmov v rozpočte mesta sme niektoré plánované projekty pozastavili alebo presunuli do budúcnosti. Aktuálne najväčší a najnákladnejší projekt Rekonštrukcia plavárne sa taktiež spomalil, no pokračujeme ďalej a ak všetko pôjde hladko, chceme ho uzatvoriť do konca roka 2021. 

Ďalším významným projektom je rekonštrukcia prístavby kaštieľa na domov dôchodcov. V tomto prípade práce pokračujú v plnom prúde. Objekt zásadne zmenil svoj vzhľad. Aktuálne sa pracuje v interiéri a komplexne sa rekonštruuje parkovisko a príjazd do budúceho domova dôchodcov. 

V roku 2020 sme úspešne ukončili výstavbu atletického areálu v priestoroch Základnej školy na Jilemnického ulici. Atletický klub ako aj škola dostali skutočne kvalitné športovisko, na ktorom sa budú môcť rozvíjať talenty žiarskeho klubu. Bohužiaľ, kvôli protipademickým opatreniam sa nemohlo uskutočniť otvorenie atletického areálu, na ktorom sa malo zúčastniť aj niekoľko osobností slovenského športu. 

V prvom kvartáli roku 2020 sme ukončili projekt rekonštrukcie Mestskej knižnice Michala Chrásteka. Jeho cieľom bola modernizácia a energetické zhodnotenie objektu a, samozrejme, knižnica získala aj atraktívnejší vzhľad. 

Bohužiaľ, na ministerstve kultúry sme neboli úspešní s našou žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu kaštieľa, a tak sme začali postupne upravovať aspoň interiér v našej réžii. Podarilo sa nám zrenovovať biskupskú sieň, z ktorej vznikla reprezentačná sála mesta Žiar nad Hronom. Vytvorili sme Pamätnú izbu Štefana Moysesa a z MsKC sme do kaštieľa premiestnili Archeologickú a etnografickú expozíciu. Tieto priestory sme vybavili historickými replikami nábytku a mobiliáru, na ktorý sme získali podporu od Regionálnej agentúry cestovného ruchu BBSK. 

V roku 2020 sme opäť investovali aj do futbalového štadióna. Vynútilo si to účinkovanie Futbalového klubu Pohronie vo Fortuna lige, a tak sme zrealizovali vyhrievanie trávnika a na jeseň sme vymenili povrch ihriska s umelou trávou. 

Dištančné vyučovanie využili školy na úpravy svojich interiérov a areálov

Pandémia a opatrenia proti šíreniu sa vírusu mali spomedzi organizácií mesta najväčší dopad na naše školy a najmä MsKC. Školy a školské zariadenia boli buď uzatvorené, alebo ich činnosť bola značne obmedzená takmer počas celého roka. Museli sa vysporiadať s dištančnou formou vyučovania a čas využili aj na drobné úpravy v interiéroch či areáloch. Napríklad na „Dvojke“ pribudla tartanová dráha a nové preliezky, na „Štvorke“ nové okrasné vyvýšené záhony či fitnescentrum. 

Mestské kultúrne centrum v roku 2020 muselo zrušiť viacero tradičných podujatí, na ktoré sme v Žiari nad Hronom zvyknutí. Neuskutočnil sa deň detí, City fest, tradičný Mikuláš na námestí, veľkonočné a vianočné podujatia a viacero hudobných alebo dramatických podujatí bolo zrušených. Prestávku v produkcii malo aj Kino Hron. Kultúrnici sa aspoň čiastočne snažili kompenzovať absenciu kultúry improvizovanými akciami, ako napríklad koncerty vo dvoroch v podaní Janko Kulich & Kolégium, alebo zorganizovaním Mikulášskeho sprievodu, ktorý prešiel celým mestom. Počas prestávky v produkcii MsKC sa nám podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia na prízemí objektu a koncom roka prešla modernizáciou výstavná sieň. Do MsKC sa nám podarilo presťahovať aj Klub dôchodcov a pripraviť pre nich vhodné priestory. 

Napriek zákazom alebo obmedzeniam v organizácii hromadných podujatí sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo pár zaujímavých akcií, medzi ktoré určite patrili cyklistické preteky Okolo Slovenska. Naše mesto bolo etapovým mestom, a tak sa na jeden deň stalo opäť centrom prestížnych cyklistických pretekov. 

V minulom roku sme zrenovovali časť zadného traktu Domu kultúry, kam sme presťahovali aj novú Mestskú obývačku, keďže jej pôvodné sídlo na plavárni prestalo kvôli rekonštrukcii objektu existovať. 

Aj rok 2021 štartujeme v nie dobrej atmosfére, ktorá vyplýva z lockdownu a zákazu vychádzania. Aktivity mesta na rok 2021 a jeho rozpočtu na tento rok sme plánovali opatrne s tým, že nevieme, akým smerom sa bude vyvíjať ekonomika štátu a tým pádom aj mesta. Aj z toho dôvodu máme na tento rok radšej menej cieľov, ktoré však chceme naplniť. 

Projektom číslo 1 ostáva plaváreň a jej rekonštrukcia. Verím, že sa nič nepredvídané nestane, alebo že nás v tempe prác nezbrzdia protipandemické opatrenia a my tento projekt do konca roka ukončíme. 

Rovnako tak aj projekt výstavby domova dôchodcov v areáli kaštieľa by sa mal dostať do finálnej fázy. Okrem jeho ukončenia budeme v tomto roku upravovať aj okolie a revitalizovať časť záhrad pri  kaštieli. V budúcich rokoch chceme pokračovať a upravovať celé okolie kaštieľa a následnej aj parku, a to podľa štúdie, ktorú už máme vyhotovenú. 

V minulom roku sme odložili projekt prepojenia Žiaru nad Hronom a Lutily novým chodníkom pre chodcov a cyklistov. Ten by sme v roku 2021 chceli zrealizovať. Taktiež chceme začať vyznačovať nové cyklistické trasy v regióne Žiaru nad Hronom, ktoré zatraktívnia jednak krátke výlety na bicykli po okolí a jednak pritiahnu cykloturistov aj do nášho okolia. 

Ak som hovoril o postupnom budovaní interiéru kaštieľa, v tomto roku chceme presťahovať do jeho priestorov Galériu Júliusa Považana a dať umeleckej zbierke jeho obrazov dôstojné miesto. Verím, že v tomto roku už bude možné nové expozície v kaštieli sprístupniť aj obyvateľom mesta a jeho návštevníkom. 

V minulom roku sme avizovali zámer vytvorenia novej záhradkárskej osady v časti Podháj. Zámer sa stretol s veľkým záujmom, a tak sme sa pustili do prípravy podkladov. Aktuálne je zámer zadaný na spracovanie architektovi, ktorý má pre nás pripraviť vhodné urbanistické riešenie. Našou predstavou je, aby v danom území vzniklo približne 100 parciel a záhradných chatiek. Chcem zdôrazniť, že toto územie bude pripravené pre obyvateľov na účel prímestskej rekreácie a pestovania si záhradkárskych plodín, nie na výstavbu rodinných domov alebo na trvalé bývanie. 

Nová parkovacia politika v meste, monitoring áut prechádzajúcich mestom, ale aj bežné služby mesta 

V roku 2021 chceme aplikovať novú parkovaciu politiku v meste. Žiar nad Hronom je snáď posledným mestom na Slovensku, v ktorom je parkovanie v centre mesta zadarmo. V minulých rokoch sme investovali prostriedky do budovania nových parkovacích miest na Ulici Š. Moysesa a následne rozbehli projekt inteligentného parkovania prostredníctvom mobilnej aplikácie. Teraz chceme situáciu v strede mesta dostať pod kontrolu tak, že parkovanie na verejných miestach bude počas dňa možné len za poplatok, tak ako je to v každom inom meste.

Výzvou pre naše mesto je aj naďalej oblasť SMART technológií a ich využitia pri správe mesta. Prvou lastovičkou bola práve aplikácia monitorujúca voľné parkovacie miesta v centre Žiaru. V minulom roku sme pilotne spustili aj moderné svetelné zvýraznenie priechodu pre chodcov, zaviedli modernú aplikáciu SOM pre komunikáciu s obyvateľmi mesta a inštalovali kamery monitorujúce dva vjazdy do mesta. V SMART technológiách pokračujeme. Máme podanú žiadosť o dotáciu z Európskych fondov na projekt Moderné mesto. Ak budeme úspešní, v tomto roku začneme realizovať viacero nových SMART riešení. Napríklad monitoring ovzdušia v meste, dovybavenie všetkých vjazdov do mesta a výjazdov z neho kamerami a spustenie monitoringu áut, ktoré prechádzajú mestom. 

Samozrejme, realizovať budeme viacero malých projektov, rekonštrukcie a opravy mestských komunikácií a zabezpečovať všetky bežné služby mesta.  

Aj v tomto čase čelíme zhoršujúcej sa situácii v súvislosti s nárastom počtu ochorení na COVID- 19 a počtom hospitalizovaných. Naše nemocnice sú na pokraji kolapsu a lekári a zdravotnícki pracovníci na pokraji vyčerpania a svojich možností. Chcem im všetkým poďakovať za obetavosť, ktorú vynakladajú pri starostlivosti o chorých pacientov a za úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby naše zdravotníctvo neskolabovalo. Špeciálne ďakujem lekárom, zdravotníkom, sanitárom a ostatným zamestnancom žiarskej nemocnice, ktorí zatiaľ situáciu veľmi dobre zvládajú. 

Do nového roka si spoločne želajme, nech sa život nás všetkých vráti čoskoro do normálnych koľají, nech môžu všetci bez obmedzení chodiť do práce, do reštaurácií a obchodov, nech všetci podnikatelia a živnostníci môžu naplno vykonávať svoju činnosť a deti chodiť slobodne do školy. Verme spoločne, že v tomto roku sa stretneme na viacerých kultúrnych podujatiach, na futbale, hokeji či iných zápasoch a že sa rúško stane symbol minulosti, ktorú sme už prežili.

Peter Antal, primátor mesta

 


Novinky

23.01.2021 21:47:14 Naše mesto

Poznáme výsledky testovania za piatok a sobotu

V rámci celoslovenského skríningového testovania zriadilo mesto na tieto účely niekoľko odberových miest. Okrem toho sa mohli na troch miestach ...

22.01.2021 12:56:40 Naše mesto

Neriskujte, že nakazíte iných.  BBSK vyzýva ľudí cez letáky na testovacích miestach

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravil letáky, ktoré vyzývajú ľudí k dodržiavaniu všetkých platných opatrení aj po obdržaní negatívneho výsledku testu. ...

21.01.2021 10:43:49 Naše mesto

Na očkovanie v žiarskej nemocnici sa môžu určené skupiny prihlásiť online

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Žiar nad Hronom sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online ...

21.01.2021 10:04:24 Naše mesto

Opustil nás MUDr. Milan Maňkoš

V stredu 20. januára 2021 nás navždy opustil MUDr. Milan Maňkoš. Pán doktor by sa 23. januára dožil 75 rokov. ...

20.01.2021 10:32:11 Naše mesto

Online registrácia a informácie pre skríningové testovanie

Zaregistrovať sa môžete vyplnením formulára. Na jedno telefónne číslo môžete registrovať max. 4 osoby na jedno odberné miesto, čas ...

19.01.2021 09:34:43 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Vybudovanie parku

V rámci výstavby kaštieľa sa upravovalo aj jeho okolie, lepšie povedané budoval sa park, ktorý sa po čase stal jeho ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Linka zimnej údržby: 0915 317 044
 Sčítanie obyvateľov 2021