Dnes je 10.08.2020, meniny má Vavrinec.   

Novoročný príhovor primátora mesta Petra Antala

Zverejnené: 07.01.2020 12:36:53 |   | vytlačiť
obr: Novoročný príhovor primátora mesta Petra Antala

Vážení spoluobčania, milí Žiarčania,

na prahu nového roka mi dovoľte zaželať vám veľa zdravia, radosti, pokoja a spokojnosti, aby nadchádzajúci rok bol pre vás úspešný a pri jeho bilancovaní ste mali viac dôvodov na radosť, ako na smútok. 

Rok 2019 bol pre mesto Žiar nad Hronom ďalším z úspešných rokov. Aj v ňom sme zrealizovali alebo ukončili viacero veľkých investícií a urobili množstvo drobných projektov. Môžem zodpovedne povedať, že sa nám stále darí napĺňať cieľ a víziu, s ktorými som išiel do funkcie primátora, meniť Žiar nad Hronom na mesto, v ktorom sa ľuďom žije dobre a kvalita života neustále stúpa. 

Koncom augusta sme otvorili a do užívania odovzdali zimný štadión. Bol tak úspešne zavŕšený niekoľkoročný proces, v ktorom sme zvládli veľké množstvo prekážok a problémov a jeho výsledkom je jeden z najkrajších štadiónov na Slovensku. Stavba svojim dizajnom a prevedením, ako aj rozsahom využitia, sa ihneď stala jedným z centier pozornosti obyvateľov Žiaru nad Hronom a širšieho okolia. Verím, že bude dlhé roky slúžiť k úžitku verejnosti, ako aj hokejistom. Súbežne s otvorením štadióna začal svoju činnosť opätovne vyvíjať aj hokejový klub.

V areáli ZŠ na Jilemnického ulici sme v minulom roku vybudovali atletickú dráhu s umelým povrchom, ako aj zázemie pre iné atletické disciplíny. Z areálu Štvorky sa tak stal malý a dôstojný atletický areál, ktorý, okrem žiakov školy, bude naplno využívať náš atletický klub, ktorý v ostatných rokoch zaznamenáva veľmi dobré výsledky v práci s mládežou. 

Investície neobišli ani futbalový štadión, aj keď už nie v takom rozsahu, ako keď sa rekonštruoval v roku 2017. V lete sme tam vybudovali turnikety a inštalovali kamerový systém a v decembri inštalovali vyhrievanie trávnika. Investície boli nevyhnutnosťou pre udelenie licencie na spôsobilosť hrať na štadióne najvyššiu futbalovú ligu.

Koncom roka 2019 sa nám podarilo ukončiť projekt úprav vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod vršky. Vďaka tomuto projektu, na ktorý sme získali dotáciu z eurofondov, sa do dvorov medzi paneláky dostali väčšie príležitosti pre hranie sa detí, športovanie a relax. Taktiež pribudla zeleň a mobiliár pre tamojších obyvateľov. Samozrejme, možno ešte chvíľu potrvá, kým sa vysadená zeleň a upravené priestranstvá naplno adaptujú, no verím, že už v tomto roku obyvatelia bytoviek ocenia a využijú úpravu okolia ich domov.

V minulom roku sme začali aj práce v kaštieli, ktorý mesto kúpilo na konci roka 2018. Začali sme realizovať zámer nového domova dôchodcov v modernej prístavbe kaštieľa. Dokončený by mal byť do konca tohto roku, tak aby v roku 2021 mohol začať plniť svoju úlohu, poskytnúť domov seniorom. 

Okrem toho sme v minulom roku v kaštieli vymieňali radiátory a rekonštruovali kúrenie a vynovený vzhľad dostala aj Biskupská sieň, ktorá bude plniť funkciu reprezentačnej sály mesta Žiar nad Hronom. Renovovanú Biskupskú sieň už čoskoro predstavíme.

Koncom roka sme začali rekonštruovať Mestská knižnicu Michala Chrásteka, čo je prístavba Mestského kultúrneho centra. Na tento projekt sme získali dotáciu z Envirofodu a knižnica tak dostala novú fasádu, okná, dvere a novú strechu. Verím, že v budúcnosti sa nám podarí zrenovovať celý objekt MsKC.

V roku 2019 sme nezabudli ani na naše školy. Na Jednotke sme komplexne zrekonštruovali telocvičňu, ktorá, až na pár zásahov v minulosti, fungovala v pôvodnom stave odvtedy ako škola pred 60. rokmi vznikla. Na Štvorke sme počas leta vybudovali moderné odborné učebne a prírodovedné odbory a v druhej polovici roka sme na Dvojke na bežeckú rovinku a dráhu na skok do diaľky inštalovali umelý povrch. 

O minulom roku môžeme hovoriť aj ako o mimoriadne úspešnom v oblasti športu. Dokonca historicky úspešnom. Futbalovému klubu FK Pohronie, ktorý svoje zápasy hráva na žiarskom štadióne, sa podaril obrovský úspech, keď vyhral II. ligu a postúpil medzi futbalovú elitu. Verím, že v jarnej časti súťaže sa mu podarí vo Fortuna lige zachrániť. Veľmi úspešne odštartoval svoju činnosť novovzniknutý hokejový klub a mužstvo Indiánov, ktoré hrá aktuálne II. ligu. Výsledkovo a herne sa tímu darí, no nás hlavne teší, že jeho zápasy navštevujú davy fanúšikov. Atrakciou sú určite aj slovenské hokejové legendy Jozef Stümpel a Marek Uram, ktoré sa podarilo získať do nášho mužstva. 

Aj iné kluby, združené v mestskom športovom klube dosahujú kvalitné výsledky, aj keď možno sú tak trochu v tieni pozornosti, ktorá sa aktuálne upiera na futbal a hokej. Určite si však zaslúžia naše uznanie mládežníci basketbalového klubu, atléti, karatisti, strelci, volejbalistky, cyklisti či športovci z iných klubov. Musíme skutočne uznať, že na mesto našich rozmerov, sa v Žiari mimoriadne aktívne a úspešne športuje. 

Keď sme pri športe a pri športoviskách, spomeniem jeden z najväčších projektov, do ktorého sa aktuálne púšťame, a tým je rekonštrukcia plavárne. Začiatok prác sme posunuli o niekoľko mesiacov. Boli na to tri dôvody. Prvým bol neskorší termín dokončenia zimného štadióna, kde sme smerovali všetku našu pozornosť a pracovné sily. Druhým bola zmena zámeru podoby nového bazéna. Naprojektovaný sme mali nerezový bazén, ale nakoniec sme sa rozhodli pre klasický keramický bazén, ktorý je vhodnejší pre športové plávanie. A tretím dôvodom sú zmeny v projekte, ktorými chceme dosiahnuť výraznú úsporu nákladov na celú rekonštrukciu. Práce by mali začať v tomto období a plaváreň chceme mať zrekonštruovanú do konca roka. 

Pri takom objeme investícií do majetku mesta, ktorý sme zrealizovali v priebehu ostatných 5 -6 rokov a značnom náraste majetku mesta za toto obdobie, môžem zodpovedne konštatovať, že hospodárenie mesta je stabilné a stále veľmi dobré. Každý rok vykazujeme prebytky v rozpočte mesta, a tak tomu bude aj za rok 2019. Tieto prebytky potom používame aj na financovanie rekonštrukcií nášho majetku alebo na realizáciu nových zámerov. 

Preto ma v minulom roku zarazilo a zamrzelo, že sa začalo často hovoriť o veľkom zadlžení mesta. Ak niekto hovorí o veľkom zadlžení mesta, buď to robí z nevedomosti, že nerozumie problematike, alebo to robí zámerne, lebo sa snaží nekorektne šíriť dezinformácie s účelom poškodiť meno mesta. V oboch prípadoch však ide o šírenie nepravdivých informácií. 

Aktuálna dlhová služba mesta Žiar nad Hronom je na úrovni zhruba 7,3 milióna eur, čo predstavuje 31,19 % bežných príjmov mesta, podľa metodiky Ministerstva financií SR a zákona o rozpočtových pravidlách. Maximálna zákonná hranica dlhového zaťaženia je 60%, čiže dnes sa nachádzame niekde v polovici povoleného intervalu. V roku 2017 bolo dlhové zaťaženie mesta na úrovni 15,66 % príjmov bežného rozpočtu. Nárast na 31 % spôsobil úver na kúpu kaštieľa do majetku mesta. 

Aj z týchto údajov je zrejmé, že úverové zaťaženie je niekde na polovici povoleného rámca a ten, kto tvrdí, že mesto je veľmi zadlžené, nehovorí pravdu a zavádza. 

Dlh a dlhová služba je len jeden z ukazovateľov hospodárenia. V celkovom kontexte je hospodárenie Žiaru nad Hronom viacerými inštitúciami hodnotené ako výborné.

Čo je najdôležitejšie - majetok mesta Žiar nad Hronom sa v priebehu 6 rokov, čiže počas môjho funkčného obdobia, zhodnotil zhruba 1,5 násobne, čiže jeho hodnota stúpla približne o 150 %. 

Vďaka investíciám do majetku má mesto Žiar nad Hronom, ako jedno z mála miest v SR, minimálny modernizačný dlh, s čím, naopak, má väčšina miest veľký problém. Mohol by som povedať, že v modernizácii objektov a infraštruktúry máme pred mnohými mestami náskok minimálne 10 rokov. 

Aj preto sa neobávam o budúcnosť Žiaru nad Hronom. Keď zmodernizujeme plaváreň a podarí sa nám v budúcnosti rekonštruovať MsKC, bude sa dať povedať, že mesto zmodernizovalo celý svoj majetok a nemá žiadny modernizačný dlh, ktorý ho do budúcna ťaží a viaže jeho finančné prostriedky. 

Špeciálnou kategóriou v tejto oblasti bude kaštieľ. Jeho postupná obnova bude napredovať takým tempom, akým sa nám bude dať naň získavať najmä externé zdroje. V roku 2019 sme modernizovali Biskupskú sálu, v tomto roku do kaštieľa chceme presídliť Galériu Jula Považana, Izbu Štefana Moysesa a archeologicko-etnografickú expozíciu. V kaštieli by sme radi vytvorili priestory pre kreatívno-umelecké centrum, ktoré by mohli zdieľať skupiny umelcov viacerých druhov umenia. 

Najväčšou investíciou roka 2020 bude spomínaný projekt rekonštrukcie krytej plavárne. Verím, že po jej ukončení a opätovnom otvorení, budú jej návštevníci spokojní s podmienkami, ako aj vzhľadom tohto športoviska. Po jej otvorení budeme mať zmodernizovanú celú sieť športovísk, čím sa v tomto smere staneme určite prvým mestom na Slovensku. 

Ďalšou veľkou investičnou akciou mesta tohto roka bude výstavba domova dôchodcov v areáli kaštieľa, o ktorej som už hovoril. V Žiari nad Hronom je dlhodobo veľký dopyt po pobyte v podobnom zariadení a domov dôchodcov v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK nedokáže ani zďaleka prijať všetkých záujemcov. Preto vytvoríme nové príležitosti a nový domov pre našich seniorov, ktorí už potrebujú pre život podobné zariadenie. 

V roku 2020 začneme realizovať projekt vodozádržných opatrení. Pôjde o celý rad opatrení na využívanie dažďovej vody na verejných priestranstvách a pri objektoch škôl či iných zariadení mesta Žiar nad Hronom. Okrem toho na území mesta vznikne viacero dažďových záhrad a do zeme budeme inštalovať viacero retenčných nádrží, v ktorých budeme zhromažďovať vodu zo zrážok a následne touto vodou polievať verejné priestory. 

Tak ako každý rok, aj v roku 2020 budeme rekonštruovať cesty a chodníky v majetku mesta Žiar nad Hornom. Pozitívne môžem hodnotiť, že úsekov ciest v zlom technickom stave je na našom území už nie veľa a je to aj zásluhou neustálej pozornosti, ktorú venujeme stavu komunikácií. 

Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku mestský rozpočet počíta s menšími investíciami do našich základných a materských škôl a do oblasti verejnej zelene. 

V roku 2019 sme pri dvoch vjazdoch do mesta a výjazdoch z neho inštalovali kamery, ktoré monitorujú prejazd všetkých vozidiel a dokážu čítať evidenčné čísla. V tomto roku chceme takto zabezpečiť aj ostatné dva vstupy a výstupy. Cieľom je jednak posilniť bezpečnosť v našom meste, pretože údaje o všetkých vozidlách, ktoré prešli mestom, bude môcť využívať najmä štátna polícia. V budúcnosti tento nástroj chceme použiť aj na vylúčenie tranzitnej prepravy cez územie Žiaru a odľahčiť tak naše mesto od prehustenej dopravy. 

Práca mesta a jeho organizácií sa počas roka skladá hlavne z množstva drobných, niekedy aj málo viditeľných, no veľmi potrebných služieb, bez ktorých by sme si fungovanie už ani nevedeli predstaviť. Rozpočet mesta je zostavovaný tak, aby dokázal všetky tieto služby, realizácie, podujatia a akcie udržať v požadovanej kvalite. Keďže náklady na správu mesta nám každý rok stúpajú, aj naše mesto sa v roku 2019 rozhodlo pristúpiť k menšiemu zvýšeniu dane z nehnuteľností, okrem objektov slúžiacich na podnikateľskú činnosť. Čiže každý, kto vlastní byt, dom, garáž, pozemky, zaplatí ročne v prepočte o 30% viac ako doteraz. Pre vlastníkov bytov to nie veľmi veľký nárast – ak priemerná daň z bytu bola doteraz na úrovni 14 eur ročne, v roku 2019 by to malo byť niekde na úrovni 19 eur. 

Verím, že to obyvatelia pochopia a my aj naďalej budeme udržiavať úroveň služieb mesta na tak vysokej úrovni ako doteraz. Verte mi, počas ostatných rokov som navštívil mnoho slovenských miest a nie všade je realitou to, čo je v Žiari štandardom. Myslím počet kosieb, úroveň čistenia verejných priestranstiev, vykonávanie zimnej údržby, údržby verejnej zelene, systém bezplatného parkovania v centre, sieť detských ihrísk a športovísk. 

Žiar nad Hronom sa zmenil na dobré mesto pre život a verím, že sa bude meniť k lepšiemu aj naďalej. Je to výsledok práce stoviek ľudí, ktorí sú integrovaní v štruktúrach mesta, od vedenia mesta, cez poslancov, zamestnancov úradu, technických služieb či školstva. Všetkým im ďakujem, tak ako ďakujem partnerom mesta Žiar nad Hronom z verejnej i súkromnej sféry, ktorí nám pomáhajú mesto robiť lepším. 

Spoločne aj s obyvateľmi dokazujeme, že aj v malom meste v strede Slovenska sa dajú realizovať veľké veci, tak ako to bolo v roku 2019, a verím, že tak to bude aj v roku 2020. Spoločne nám všetkým želám šťastný a úspešný rok v meste Žiar nad Hronom.

 


Novinky

07.08.2020 10:14:05 Naše mesto

Certifikovaní ambasádori naučia žiarske deti korčuľovať. Kurzy sú zadarmo

Od septembra prichádza do žiarskych škôl nový projekt, vďaka ktorému sa deti naučia korčuľovať. Týždňové korčuliarske kurzy nebudú stáť rodičov ...

06.08.2020 12:53:47 Naše mesto

Ovocný sad oficiálne zaregistrovaný

Ešte na jeseň v roku 2017 vznikol v našom Parku Štefana Moysesa prvý Mestský ovocný sad na Slovensku. Spolu sme tu vysadili ...

03.08.2020 08:44:49 Naše mesto

Začalo pravé leto

V rámci celého doterajšieho leta prevládalo dosť nestabilné počasie. Čas od času sa vyskytli dni, v ktorých sme zaznamenali aj ...

29.07.2020 11:56:37 Naše mesto

Mesto má autovraky na svojom území zmapované

Nemajú evidenčné číslo, platnú technickú ani emisnú kontrolu a dlhodobo zaberajú parkovacie miesto alebo iný priestor. V neposlednom rade ohrozujú ...

28.07.2020 10:48:51 Naše mesto

Pozitívni LEN manželia, ktorí sa vrátili z Čiech

Regionálny úrad verejného zdravotníctva potvrdil LEN jedného pozitívneho po včerajšom testovaní v osade Pod Kortínou. Ide o manžela už pozitívnej ...

27.07.2020 13:54:30 Naše mesto

Dopoludnia testovali rizikových obyvateľov osady Pod Kortínou

Dnes dopoludnia vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom testovanie obyvateľov osady Pod Kortínou, ktorí mohli prísť do ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne