Objemný odpad nepatrí do stojísk zberných nádob

16.04.2024 11:50:03
Objemný odpad nepatrí do stojísk zberných nádob

V dňoch od 22. do 26. apríla sa v našom meste uskutočnia Dni jarnej čistoty. Počas týždňa majú občania možnosť zadarmo zbaviť sa nadrozmerného odpadu zo svojich domácností. Objemného odpadu by sa však mali zbaviť aj zo stojísk zberných nádob.

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev a zástupcov vlastníkov bytov, ako aj samotných občanov, aby sa zadarmo a zákonným spôsobom, v blízkosti svojich domácností, zbavili nadrozmerného odpadu, ktorý je dlhodobo umiestnený v spoločných nebytových priestoroch alebo v stojiskách zberných nádob,“ zdôrazňuje Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ a ako pripomína, stojiská neslúžia na voľné ukladanie objemného odpadu. 

Objemný odpad, ako dosky, koberce, rolety, stoličky, kusy nábytku, zrkadlá, korčule či lyže, je častokrát umiestnený v stojisku zberných nádob a zostáva v nich aj niekoľko mesiacov, čím zapratáva priestor. „Práve počas Dní jarnej čistoty majú obyvatelia možnosť zadarmo sa zbaviť tohto odpadu. V opačnom prípade predsedov bytových spoločenstiev vyzývame na odpratanie objemného odpadu odvezením na zberný dvor na vlastné náklady. Treba si uvedomiť, že stojisko nie je priestor na odkladanie tohto odpadu. Stáva sa, že pracovníkom zberovej služby je takýmto spôsobom obmedzená manipulácia s nádobami v stojisku,“ upozorňuje ďalej Ivana Martincová.

Okrem objemného odpadu sa v stojiskách sa nachádzajú aj prázdne obaly alebo nádoby s obsahom chemických látok, ako je napríklad motorový olej. „Stojisko slúži výlučne na uloženie bežného komunálneho odpadu. V každom je tiež umiestnená informačná tabuľa, ktorá oboznamuje, ktoré druhy patria a ktoré nepatria do zberných nádob,“ dodáva na záver Ivana Martincová.

Objemný odpad môžu počas Dní jarnej čistoty nosiť občania do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú postupne rozmiestnené na území celého mesta. Nebezpečné odpady môžu odniesť do mobilnej zberne, ktorá sa počas celého týždňa bude nachádzať pred budovou Základnej školy na Ulici M. R. Štefánika.

(lt)

 

Ďalšie články - Naše mesto

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí
30.05.2024 14:23:50

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí

V stredu 22. mája sa v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom už po druhýkrát konalo veľké environmentálne podujatie s názvom „Dotyk lesa,“ ktoré bolo určené pre žiakov tretieho až piateho ročníka základných škôl. Podujatie bolo zamerané na...

Práce na autobusovej čakárni finišujú
30.05.2024 10:45:20

Práce na autobusovej čakárni finišujú

Už niekoľko týždňov prebiehajú rekonštrukčné práce na budovaní čakárne pre cestujúcich v Žiari nad Hronom, ktorá vzniká v priestoroch bývalej herne za poštou, smerom k predajni mobilného operátora. Mesto na tento účel schválilo dotáciu vo výške...

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 
27.05.2024 12:42:43

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 

Športovisko v areáli Základnej školy Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom sa dočká modernizácie. Mesto na jeho rekonštrukciu získalo z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 274 tisíc eur. V rámci projektu bude vybudovaný bežecký ovál s umelým...

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod
23.05.2024 12:35:54

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod

Od 1.6.2024 dochádza k zmene miesta prevádzkovania zberného dvora z ulice SNP 131 v Žiari nad Hronom (súčasná adresa) do areálu bývalej skládky odpadov v Horných Opatovciach. Dôvodom presunu je sťahovanie sa spoločnosti do nových priestorov. Prevádzka...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png