Obnova Letného domu v parku Š. Moysesa

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne

Názov projektu: Obnova Letného domu v parku Š. Moysesa

Účel projektu: Komplexná rekonštrukcia Letného domu v parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vo výške: 20 000,00 €

Spolufinancovanie mesta: 7 845,14 €
Celkové náklady: 19 732,96 €

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je obnova Letného domu  v  parku Š. Moysesa, ktorý je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou tak, aby bol obnovený jeho historicky zdokumentovaný charakter. Prostredníctvom tohto projektu bude Letný dom ako historická pamiatka. Po jeho obnove bude slúžiť na organizovanie napr. recitálov, komorných koncertov, prednesov, historicky ladených umeleckých akcií a pod. Letný dom sa nachádza v parku, ktorý  Žiarčania radi navštevujú pre jeho voľnočasový a oddychový charakter. Zrealizovanie projektu prispeje k zveľadeniu a skrášleniu prvku, ktorý tvorí významnú súčasť historického parku.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Číslo zmluvy: MK-3270/2017/1.1

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png