Obstaranie technického vybavenia s cieľom podpory zamestnateľnosti rómskych občanov v meste Žiar nad Hronom

Názov projektu: Obstaranie technického vybavenia s cieľom podpory zamestnateľnosti rómskych občanov v meste Žiar nad Hronom
Dotácia poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vo výške: 11 899,15 €
Spolufinancovanie mesta: 2 099,85 €
Celkové náklady: 13 999,00 €
Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je obstaranie technického vybavenia, ktoré bude používať na základe Zmluvy o výpožičke  ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Žiar nad Hronom. Predmetné technické vybavenie má doplniť vybavenie spoločnosti, vďaka ktorému budú môcť zamestnanci realizovať najmä nie však len pre Mesto Žiar nad Hronom, drobné stavebné práce a vyrábať rôzne tovary (najmä mestský mobiliár) a tak získavať nielen pracovné zručnosti, ale učiť sa aj pracovným návykom, ktoré sú pre rómsku cieľovú skupinu  nesmierne potrebné pri zaradení sa na trhu práce s cieľom zlepšenia kvality ich života.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png