Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Preskočiť navigáciu

Obstaranie technického vybavenia s cieľom podpory zamestnateľnosti rómskych občanov v meste Žiar nad Hronom

Názov projektu: Obstaranie technického vybavenia s cieľom podpory zamestnateľnosti rómskych občanov v meste Žiar nad Hronom
Dotácia poskytnutá z Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity vo výške: 11 899,15 €
Spolufinancovanie mesta: 2 099,85 €
Celkové náklady: 13 999,00 €
Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je obstaranie technického vybavenia, ktoré bude používať na základe Zmluvy o výpožičke  ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Žiar nad Hronom. Predmetné technické vybavenie má doplniť vybavenie spoločnosti, vďaka ktorému budú môcť zamestnanci realizovať najmä nie však len pre Mesto Žiar nad Hronom, drobné stavebné práce a vyrábať rôzne tovary (najmä mestský mobiliár) a tak získavať nielen pracovné zručnosti, ale učiť sa aj pracovným návykom, ktoré sú pre rómsku cieľovú skupinu  nesmierne potrebné pri zaradení sa na trhu práce s cieľom zlepšenia kvality ich života.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.