Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Od nového roka bude na Slovensku platiť zálohový systém

Zverejnené: 03.12.2021 10:29:30 |   | vytlačiť
obr: Od nového roka bude na Slovensku platiť zálohový systém

Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek bolo zákonom zavedené koncom roka 2019 a v praxi má byť spustené od 1. januára 2022. Medzitým dôjde ešte k zmenám v dôsledku novely účinnej od 15. 11. 2021. 

Európska komisia rozhodla, že do roku 2025 sú všetky členské štáty EÚ povinné zabezpečiť zber jednorazových plastových fliaš a plechoviek v rozsahu 90 percent. Na základe toho vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý parlament schválil 11. septembra 2019. 

Slovensko sa ako prvá krajina v regióne pridá k tým európskym štátom, ktoré nebudú mať voľne pohodený odpad z plastových fliaš a plechoviek. Zálohový systém sa spúšťa na Slovensku už 1. januára 2022. Zálohovať sa budú všetky jednorazové nápojové plastové fľaše a plechovky vo viac ako 2000 prevádzkach po celom Slovensku. V odberných miestach sa od spustenia systému inštaluje približne 1 700 odberných automatov, tzv. zálohomatov. Zvyšné prevádzky budú využívať skenovanie priamo na pokladni. Výška zálohy bude jednotná – 15 centov. Triedenie vyzbieraných nápojových obalov bude prebiehať v triediacom centre Správcu zálohového systému, ktoré sa vybuduje v priemyselnej zóne pri obci Kočovce blízko Nového Mesta nad Váhom. Cieľom zálohového systému je vyzbierať a recyklovať minimálne 90 percent nápojových obalov do roku 2025. Na základe skúseností zo zahraničia vieme, že je to možné len cez zálohový systém. Tým sa dajú vyzbierať skoro všetky plastové a hliníkové obaly nápojov.

Výhody a fungovanie zálohového systému približuje verejnosti reklamná kampaň, ktorá sa sústredí na vzdelávací rozmer zálohovania a podporu cieľov obehovej ekonomiky, ako je efektívna recyklácia a opätovné využitie materiálu v nových obaloch. Zálohový systém a informačno-vzdelávaciu kampaň o zálohovom systéme financujú výrobcovia nápojov, ktorí uvádzajú nápojové obaly na trh. Za vytvorenie, financovanie a správu zálohového systému je zodpovedná nezisková organizácia Správca zálohového systému, ktorá dostala poverenie od ministerstva životného prostredia (MŽP).

Zálohový systém je účinným nástrojom, ktorý nás motivuje k zodpovednejšiemu správaniu. Dáva nám príležitosť zbaviť sa voľne pohodeného odpadu, vyzbierané obaly efektívne recyklovať a následne materiál opätovne použiť pri výrobe nových obalov.

Čo prinesie zálohovanie

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek výrazne zníži množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov a pomôže životnému prostrediu. Je to jediný účinný spôsob ako dosiahnuť vysokú mieru vytriedenia nápojových obalov. Podľa skúseností zo zahraničia by mal podiel recyklácie týchto obalov presiahnuť 90 %. Len na Slovensku sa ročne predá približne miliarda plastových fliaš. Preto je dôležité aby nekončili v prírode, ale boli vhodne spracované.

Ako sa môžem zapojiť

Aby ste sa zapojili, stačí po nákupe vrátiť fľašky alebo plechovky na označenom odbernom mieste – v obchode. Bez ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste. Podobne, ako keď v súčasnosti vraciate sklenené fľaše.

Obaly ale zatiaľ nehromaďte! Záloh sa bude vyplácať iba za obaly, za ktoré zálohu zaplatíte. Nápojové obaly budú označené symbolom Z a textom „zálohované“. Do obehu sa dostanú po 1.1.2022.

Od nového roka bude na Slovensku platiť zálohový systém

Najčastejšie otázky

Aká bude výška zálohy?

Výška zálohy bude jednotná pre PET fľaše aj plechovky, 15 eurocentov.

Bude sa zálohovanie týkať všetkých PET fliaš a plechoviek?

Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %.

Medzi zálohované nápoje teda patria: sýtené aj nesýtené sladené nápoje, minerálne aj ochutené vody, ovocné šťavy a nápoje, ľadové čaje a kávy (bez mlieka), športové a energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler, ovocné víno. Nezálohujú sa sirupy, mlieko, mliečne nápoje, rastlinné náhrady, ako napríklad mandľové mlieko, alkoholické nápoje s obsahom alkoholu viac ako 15 %, ani tetrapakové a sklené obaly.

Koľko PET fliaš sa ročne na Slovensku predá?

Podľa analýz ministerstva sa ročne na slovenský trh uvedie jedna miliarda plastových fliaš a približne 350 miliónov plechoviek od nápojov.

Budú sa zálohované obaly môcť vracať skrčené?

Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Zálohované obaly odporúčame doma po použití opláchnuť. Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Kedy dostanem záloh späť?

Po vrátení obalu na odberné miesto. Automat alebo predavačka vám vydá potvrdenku, ktorú vám preplatia v pokladni, alebo ju použijete pri nákupe.

Kde bude možné vrátiť zálohovaný obal od nápoja?

Zálohované obaly sa budú vracať na označené odberné miesta do  automatov alebo v prípade ručného zberu pracovníkovi na prevádzke napr. pri pokladni. Zákon počíta s tým, že zaviesť zálohovanie bude povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad 300 m². V predajniach s menšou plochou bude zálohovanie dobrovoľné.

Bude obmedzená doba na vrátenie PET fliaš a plechoviek?

Pri obaloch, ktoré je možné vrátiť, nie je žiadne časové obmedzenie.

Možno vrátiť PET fľaše a plechovky, ktoré som zakúpil pred zavedením zálohovania?

Nie. Aby systém fungoval je nevyhnutné, aby sa vracali len fľaše označené symbolom zálohovania (Z v recyklačných šípkach) a textom zálohované. Teda PET fľaše a plechovky, za ktoré už bol zaplatený záloh.

Kedy sa spúšťa zálohový systém na Slovensku?

Zákon vstúpil do platnosti v roku 2020 a reálne zálohovanie sa spustí od 1.1.2022. Táto doba je potrebná na vybudovanie systému, inštaláciu automatov, registráciu obalov a ich označenie čiarovými kódmi a symbolom zálohovania.

Kto bude systém financovať a riadiť?

Správca zálohového systému, nezisková organizácia, poverená Ministerstvom, vytvorená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchod. Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh. Štát bude mať dozornú funkciu. Do systému sa budú vracať aj zisky z predaja vytriedených zálohovaných obalov.

Čo s PET fľašou a plechovkou kúpenou v zahraničí?

Ak za fľašu nebol zaplatený záloh, tak ju treba dať do žltej nádoby na triedený zber.

Čo sa bude diať s obalmi ďalej?

Obaly sa prepravia do triediaceho centra, kde sa vytriedia podľa materiálu a farby. Následne putujú na recykláciu. Z recyklovaného materiálu sa môžu následne vyrobiť nové PET fľaše a plechovky.

Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber?

Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.

Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?

Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.

Manuálny zber obalov

  • Zákazníci vrátia použité obaly pri pokladniach.
  • V kompetencii zamestnancov bude nielen zber obalov, ale aj vrátenie zálohu zákazníkom.
  • Obchod obaly znehodnotí a uskladní vo vyhradených priestoroch.

Zber automatmi

  • Automat prijme a rozpozná obaly.
  • Vytriedi, znehodnotí a uskladní obaly.
  • Automat vyplatí zálohu a prinesie obchodu užitočné dáta.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

 


Novinky

17.01.2022 12:16:29 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Stavebné úpravy v kaštieli

Ako sme už písali, stavebné úpravy v kaštieli, vyvolané potrebami rôznych užívateľov, smerovali k potlačeniu pôvodnej funkcii budovy ako renesančno ...

14.01.2022 12:30:45 Kultúra

Žiarske Céčko sľubuje: Rok 2022 plný nových zážitkov

Už druhý rok po sebe pandémia potrápila aj žiarsku kultúru. Žiarčania sa opäť museli zaobísť bez obľúbeného City festu, fašiangov ...

11.01.2022 11:13:33 Šport

Novým športovým manažérom FK Pohronie Patrik Furka, mužstvo povedie dvojica českých trénerov Bittengl – Adler

Od januára začal pri A-tíme pôsobiť nový športový manažér Patrik Furka. Jeho hlavnou úlohou je kvalitatívne doplniť tím tak, aby ...

10.01.2022 08:23:08 Naše mesto

Zbierame živé vianočné stromčeky

Podľa platného VZN č. 13/2020 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad ...

21.12.2021 14:37:35 Naše mesto

Ako vyzerajú vianočné sviatky a Silvester v službe

Už čoskoro väčšina z nás zasadne k Štedrovečernému stolu, aby sme si spoločne so svojimi blízkymi pochutili na vianočnej kapustnici, ...

21.12.2021 13:44:06 Šport

Vianoce u športovcov

Mnohí z nás si profesionálnych športovcov predstavujeme ako ľudí, ktorí si úzkostlivo strážia svoju váhu a všetko, čo zjedia, si ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne