Odkrývame históriu mesta: Archeologická expozícia v kaštieli

06.05.2024 08:35:11
Odkrývame históriu mesta: Archeologická expozícia v kaštieli

Návštevníci nášho kaštieľa sa doteraz mohli na vonkajšej fasáde pri hlavnej bráne dočítať, že v interiéri budovy sa nachádza Pamätná izba Štefana Moysesa, Galéria Jula Považana a Archeologická expozícia. 

Miestnosť, v kde mal biskup Moyses zriadenú svoju pracovňu a kde sa nachádza niekoľko historických predmetov, ktoré zakladateľ Matice slovenskej používal počas svojho života vo Svätom Kríži, je na prvom poschodí západnej veže a bežne býva prístupná verejnosti. Umelecké diela insitného maliara a žiarskeho rodáka Júliusa Považana boli pred rekonštrukciou trvalo vystavené na opačnej strane kaštieľa v jeho juhovýchodnej časti. Archeologická expozícia však posledných pár rokov u nás chýbala a suplovala ju historická a etnologická výstava múzea mesta Žiar nad Hronom.

V týchto dňoch začíname prácu na triedení a organizovaní fondu archeologických nálezov, ktoré boli odkryté archeológom a mestským historikom Petrom Mosným. Veľkú väčšinu tvoria predmety objavené v rôznych častiach kaštieľa, od keramických črepín nájdených v pivnici, ktoré takmer s určitosťou slúžili na skladovanie potravín a vína, cez úlomky sklenej fľaše nájdenej vo väzenskej cele, ktorá sa nachádza medzi prízemím a pivnicou na západnej strane budovy, až po útržky tapiet, ktoré sa nachádzali v biskupskej sále a iných súkromných priestoroch našich biskupov na južnej a východnej strane prvého poschodia. Malú časť zbierky tvoria predmety nájdené v blízkosti kaštieľa, ako napríklad pozostatky domu, ktorý zhorel vo Svätom  Kríži niekedy v priebehu 18. storočia.

Správne zatriedenie týchto nálezov a ich príprava, aby mohli byť vhodne vystavené pre verejnosť, bude vyžadovať mravčiu prácu a čas, ale dúfame, že keď náš kaštieľ znova ožije, tak archeologická expozícia pomôže našim návštevníkom si lepšie predstaviť každodenný život všetkých obyvateľov sídla biskupov.

Peter Mlatec, kastelán

 

Ďalšie články - Naše mesto

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí
30.05.2024 14:23:50

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí

V stredu 22. mája sa v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom už po druhýkrát konalo veľké environmentálne podujatie s názvom „Dotyk lesa,“ ktoré bolo určené pre žiakov tretieho až piateho ročníka základných škôl. Podujatie bolo zamerané na...

Práce na autobusovej čakárni finišujú
30.05.2024 10:45:20

Práce na autobusovej čakárni finišujú

Už niekoľko týždňov prebiehajú rekonštrukčné práce na budovaní čakárne pre cestujúcich v Žiari nad Hronom, ktorá vzniká v priestoroch bývalej herne za poštou, smerom k predajni mobilného operátora. Mesto na tento účel schválilo dotáciu vo výške...

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 
27.05.2024 12:42:43

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 

Športovisko v areáli Základnej školy Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom sa dočká modernizácie. Mesto na jeho rekonštrukciu získalo z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 274 tisíc eur. V rámci projektu bude vybudovaný bežecký ovál s umelým...

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod
23.05.2024 12:35:54

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod

Od 1.6.2024 dochádza k zmene miesta prevádzkovania zberného dvora z ulice SNP 131 v Žiari nad Hronom (súčasná adresa) do areálu bývalej skládky odpadov v Horných Opatovciach. Dôvodom presunu je sťahovanie sa spoločnosti do nových priestorov. Prevádzka...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png