Odkrývame históriu mesta: Peter Mosný - prvý moderný kastelán nášho kaštieľa

11.04.2024 08:49:10
Odkrývame históriu mesta: Peter Mosný - prvý moderný kastelán nášho kaštieľa

S Petrom Mosným som sa prvýkrát zoznámil na konci júna 2022. V tom čase bol kastelánom v našom kaštieli už štyri roky a mestský úrad sa zaoberal otázkou vychovania jeho nástupcu. Ako historik, krátko po ukončení štúdia mimo Slovenska, som túto pozíciu prijal s nadšením a od 1. júla toho istého roka sme sa stali kolegovia.

Slovník slovenského jazyka uvádza, že kastelán bol v minulosti správca hradu alebo zámku a dnes si treba pod týmto pojmom predstaviť sprievodcu alebo kľučiara na hrade. Mne bolo ale od prvého dňa jasné, že pre Petra boli historické aj moderné mantinely tohto výkladu slova príliš úzke a svojou prácou ich ďaleko prekonal.

S energiou a nadšením jemu tak vlastnými mi opísal všetky práce, ktoré pre záchranu kaštieľa vykonal. Sám vymaľoval vstupné priestory za hlavnou bránou. Odborne odkryl systém kozubov na prvom poschodí a opravil okolité steny, ktoré boli poškodené už starým vodovodným potrubím. Osobne vybral u zahraničných výrobcov repliky dobového nábytku, ktorý môžu návštevníci vidieť v priestoroch biskupskej sály a sám ich rozostavil podľa pravidiel barokového slohu. V kaplnke na prízemí inštaloval na pôvodné miesto obraz Panny Márie s Ježišom. Niekoľkokrát sa o našej národnej kultúrnej pamiatke vyjadril ako o malom dieťati, o ktoré sa treba každý deň starať.