Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Odkrývame históriu mesta: Povojnové obdobie

Zverejnené: 20.12.2021 09:50:10 |   | vytlačiť
obr: Odkrývame históriu mesta: Povojnové obdobie

Po oslobodení sa kaštieľ vrátil do rúk biskupskému úradu v Banskej Bystrici. V júni roku 1945 súhlasil biskup Škrábik, aby bol kaštieľ prenajatý škole. 

Zároveň však uvažoval o darovaní kaštieľa niektorému z cirkevných rádov, ako sa o tom zmieňuje v liste zo dňa 16.7.1945 riaditeľovi biskupských majetkov. Neskoršie kaštieľ získali do užívania saleziáni, ktorí v ňom v roku 1947 otvorili bohosloveckú školu. Pôsobila tu približne tri roky až do 14. apríla 1950, kedy bolo sedemdesiat saleziánov z kaštieľa presunutých do kláštora v Podolínci. Budovy kaštieľa boli následne dané do užívania podniku ČSSZ Hron, závod priemyselných stavieb. Časť kaštieľa sa však naďalej užívala ako školské zariadenie. Vznikol tu však stret rozdielnych požiadaviek obidvoch užívateľov, čo bolo dôvodom neustálych sporov.

V januári roku 1952 sa konalo stretnutie, na ktorom sa prejednávali adaptačné práce v kaštieli. Škola požadovala oddelenie priestorov školy od priestorov podniku Hron drevenými priečkami a vybudovanie nového schodiska, ktoré malo študentom poskytnúť bezkolízny prístup do učební na poschodí. Závod Hron zase požadoval zbúrať historické schodište s kamenným zábradlím, kde by miesto neho boli vybudované kancelárie, ktoré mali byť aj v podkroví. Požadovali tiež vybudovanie drevených barakov v priestore parku. Na základe tohto sa nemalo počítať s vyhlásením kaštieľa za Štátnu kultúrnu pamiatku.

Aj napriek tomu, Povereníctvo školstva presadzovalo využitie kaštieľa pre kultúrne, respektíve vzdelávacie účely. Vo februári toho istého roku Krajský národný výbor v Banskej Bystrici súhlasil s čiastkovými úpravami, za podmienok uchovania pôvodnej architektúry kaštieľa a úpravy mali byť realizované len provizórne, aby mohli byť neskoršie ľahko odstrániteľné. Zámer výstavby schodiska na nádvorí KNV zamietol.

Začiatkom roka 1954 kaštieľ zamerala Katedra architektúry Slovenskej vysokej školy technickej. Koncom januára roku 1956 Závody Hron oznámili, že riaditeľstvo podniku sa vysťahuje z kaštieľa. Týmto sa zastavili práce na stavebných úpravách v kaštieli, ktoré by ho jednoznačne poškodili.

Mgr. Peter Mosný, kastelán

 


Novinky

17.01.2022 12:16:29 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Stavebné úpravy v kaštieli

Ako sme už písali, stavebné úpravy v kaštieli, vyvolané potrebami rôznych užívateľov, smerovali k potlačeniu pôvodnej funkcii budovy ako renesančno ...

14.01.2022 12:30:45 Kultúra

Žiarske Céčko sľubuje: Rok 2022 plný nových zážitkov

Už druhý rok po sebe pandémia potrápila aj žiarsku kultúru. Žiarčania sa opäť museli zaobísť bez obľúbeného City festu, fašiangov ...

11.01.2022 11:13:33 Šport

Novým športovým manažérom FK Pohronie Patrik Furka, mužstvo povedie dvojica českých trénerov Bittengl – Adler

Od januára začal pri A-tíme pôsobiť nový športový manažér Patrik Furka. Jeho hlavnou úlohou je kvalitatívne doplniť tím tak, aby ...

10.01.2022 08:23:08 Naše mesto

Zbierame živé vianočné stromčeky

Podľa platného VZN č. 13/2020 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad ...

21.12.2021 14:37:35 Naše mesto

Ako vyzerajú vianočné sviatky a Silvester v službe

Už čoskoro väčšina z nás zasadne k Štedrovečernému stolu, aby sme si spoločne so svojimi blízkymi pochutili na vianočnej kapustnici, ...

21.12.2021 13:44:06 Šport

Vianoce u športovcov

Mnohí z nás si profesionálnych športovcov predstavujeme ako ľudí, ktorí si úzkostlivo strážia svoju váhu a všetko, čo zjedia, si ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne