Odstraňujeme staré herné prvky z verejných priestranstiev

22.02.2024 10:24:55
Odstraňujeme staré herné prvky z verejných priestranstiev

V polovici februára začali naše technické služby s odstraňovaním starých detských prvkov vo vnútroblokových priestoroch. Hojdačky, kolotoče či preliezky, ktoré boli osadené v 70. a 80. rokoch minulého storočia, dnes už nevyhovujú aktuálnym bezpečnostným normám.

Viaceré z týchto herných prvkov sú v zlom technickom stave, nedajú sa opraviť tak, aby zaručovali bezpečnosť pri používaní,“ uviedol primátor mesta Peter Antal s tým, že mesto ako ich vlastník nesie zodpovednosť za prípadné zranenia.

Ešte pred rozhodnutím o odstránení samospráva oslovila všetkých predsedov bytových spoločenstiev s ponukou ponechať si detské prvky, avšak za predpokladu, že si ich prevezmú do majetku. „Tým pádom aj ponesú zodpovednosť za ich používanie. Záujem prejavilo len jedno bytové spoločenstvo a konkrétne detské prvky im budú ponechané,“ dodal primátor.

Primátor ďalej pripomenul, že v uplynulých rokoch vybudovali v meste niekoľko oddychových zón s detskými ihriskami a športoviskami a tiež niekoľko nových detských ihrísk. „Osobne si myslím, že v porovnaní s inými mestami veľkosti Žiaru nad Hronom je u nás sieť a kvalita detských ihrísk nadštandardná. A budeme aj naďalej do nej investovať. Avšak chceme sa starať o tie, ktoré vyhovujú normám a môžeme za ne niesť zodpovednosť,“ dodal Antal a doplnil, že ak majú obyvatelia záujem osadiť si v blízkosti svojich domov nové detské prvky, môžu sa cez bytové spoločenstvo uchádzať aj o dotáciu, ktorú mesto poskytuje prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách.

Keďže kovové detské prvky sprevádzali niekoľko generácií detí zhruba pol storočia, rozhodli sme sa jedno takéto mini-ihrisko ponechať ako spomienku. Je vo dvore na Ulici Š. Moysesa blízkosti mestského úradu,“ dodal na záver Antal.

(kr)

 

Ďalšie články - Naše mesto

Autobusová stanica bude mať konečne čakáreň
22.04.2024 10:14:15

Autobusová stanica bude mať konečne čakáreň

Autobusovú stanicu v Žiari nad Hronom niekoľko rokov prevádzkovala spoločnosť SAD Zvolen, od júla minulého roka má stanicu v prenájme mestská spoločnosť Technické služby. Samospráva ešte vlani na jar vypovedala zmluvu pôvodnému nájomcovi, dopravca...

Žiarski gymnazisti získali so svojím projektom viacero ocenení
19.04.2024 10:33:07

Žiarski gymnazisti získali so svojím projektom viacero ocenení

V utorok 16. apríla sa v priestoroch slávnostnej auly Ekonomickej fakulty UMB uskutočnil Festival podnikavosti pod záštitou organizácie Rozbehni sa!, Banskobystrického samosprávneho kraja a Dobrého kraja, Rozvojovej agentúry BBSK. V projekte sa so...

Klienti zo sociálneho zariadenia v Ladomerskej Vieske sa presťahovali do nového
18.04.2024 07:12:20

Klienti zo sociálneho zariadenia v Ladomerskej Vieske sa presťahovali do nového

Projekt deinštitucionalizácie Zariadenia sociálnych služieb Radmera (predtým DSS Ladomerská Vieska) sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Klienti môžu vďaka rozsiahlej rekonštrukcii žiť kvalitnejší život v podnetnom prostredí a byť integrovaní...

Objemný odpad nepatrí do stojísk zberných nádob
16.04.2024 11:50:03

Objemný odpad nepatrí do stojísk zberných nádob

V dňoch od 22. do 26. apríla sa v našom meste uskutočnia Dni jarnej čistoty. Počas týždňa majú občania možnosť zadarmo zbaviť sa nadrozmerného odpadu zo svojich domácností. Objemného odpadu by sa však mali zbaviť aj zo stojísk zberných nádob...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png