Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Otvorený list primátora mesta P. Antala krajskej odborníčke pre všeobecné lekárstvo za Banskobystrický kraj

Zverejnené: 18.03.2021 16:08:43 |   | vytlačiť
obr: Otvorený list primátora mesta P. Antala krajskej odborníčke pre všeobecné lekárstvo za Banskobystrický kraj

Vážená pani MUDr. Hudobová,

keďže slušnosť káže odpovedať, rozhodol som sa zareagovať na Váš email, ktorý ste rozoslali všetkým všeobecným lekárom v Žiari nad Hronom a jeho okolí v súvislosti s predpisovaním lieku ivermektín pacientom diagnostikovaným na ochorenie COVID-19 a ktorý ste mi  dali na vedomie zrejme z dôvodu, že to bola moja iniciatíva zabezpečiť dostatok lieku pre pacientov s ochorením COVID-19 v našom okrese. Keďže rovnaký email ste zaslali aj môjmu viceprimátorovi MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi, považujte túto reakciu aj za reakciu MUDr. Ladislava Kukolíka, ktorý vyjadruje rovnako z titulu svojej odbornosti (emeritný primár odd. anestézie a intenzívnej medicíny nemocnice v Žiari nad Hronom). 

Verím, že ste boli motivovaná dobrým úmyslom, pomôcť zorientovať sa v právnych otázkach praktickým lekárom v Žiari nad Hronom, ktorí majú možnosť predpisovať liek ivermektín pozitívne testovaným pacientom, ktorí o tento liek požiadajú a s jeho užitím písomne súhlasia, samozrejme, pri zohľadnení všetkých rizík jeho podania najmä v súvislosti s jeho inými chorobami a ďalšej podpornej liečby. 

Avšak vieru o vašich dobrých úmysloch oslabujú vaše poznámky a subjektívne, bližšie nešpecifikované obavy, ktoré vyznievajú skôr tak, aby lekárov od predpisovania ivermektínu odstrašili. A v niektorých prípadoch sa vám to aj úspešne podarilo. 

Citujem vašu výzvu žiarskym lekárom, od vás ako krajského odborníka pre všeobecné lekárstvo za Banskobystrický kraj.  „Do pozornosti najmä kolegom zo Žiaru nad Hronom, viem, že chcete urobiť maximum, ale zatiaľ žiadna valídna štúdia nepotvrdila terap. efekt ivertmektínu v daných dávkach, spýtajte sa v zariadeniach, kde ho používajú, aké hepatopatie to robí a podobne.” 

Ako je možné, že z vašej pozície dokážete všeobecným praktickým lekárom vsugerovať takéto tvrdenie, keď hlavný (nie krajský) odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavný odborník MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu, prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. a hlavný odborník MZ SR pre anestéziu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. vydajú usmernenie s názvom Ivermektin v nemocničnej a ambulantnej praxi lekára, v ktorom odporúčajú jeho používanie pri liečbe COVID-19. 

Dokonca sa v ňom píše: „Ivermectin (IVM), antiparazitárny liek, ktorého objav získal Nobelovu cenu v roku 2015, preukázal v laboratórnych štúdiách veľmi silné, antivírusové a protizápalové vlastnosti aj proti SARS-COV-2 a pri COVID-19. Za posledné mesiace viaceré kontrolované klinické štúdie z mnohých centier a krajín na celom svete hlásia konzistentné a výrazné zlepšenie výsledkov pacientov s COVID-19 pri liečbe, ak do nej bol začlenený ivermectin. V súčasnosti sa podávanie ivermectinu hodnotí ako potenciálna liečba COVID-19. Očakáva sa, že IVM pomôže pri zmierňovaní príznakov, znižovaní vylučovania vírusu pacientom a urýchli prepúšťanie pacientov s miernym a stredne ťažkým COVID-19. Všeobecne je liek dobre znášaný.“ 

Uvedené vyjadrenie je v úplnom rozpore s vašim tvrdením, pričom jeho autori patria z odborného alebo funkčného pohľadu pre mňa a verím, že aj pre odbornú obec medzi popredné autority v tejto oblasti na Slovensku. Napriek tomu, že vy tvrdíte, že doposiaľ žiadna valídna štúdia nepotvrdila efekt ivermektínu, citovaní odborníci sa na laboratórne štúdie odvolávajú. 

Okrem toho ste asi nezachytili informáciu, že vysokú účinnosť liečby COVID-19 ivermektínom potvrdili desiatky publikovaných vedeckých štúdií – aktuálne je takých štúdií  už 71, z toho 34 už prešlo procesom peer review, 24 bolo kontrolovaných randomizovaných štúdií, pričom  100% z nich potvrdilo pozitívny účinok liečby, veľká väčšina veľmi výrazný účinok. Tieto čísla nie je ťažké si dohľadať, ak budete mať záujem. 

Ďalej upozorňujete lekárov, aby sa opýtali v zariadeniach, kde liek používajú, aké hepatopatie robí  (pozn. poškodenia pečene)...

Preto Vás vyzývam, p. MUDr. Hudobová, aby ste uviedli názvy týchto zariadení (predpokladám, že ste mali na mysli zdravotnícke zariadenia), na ktorých negatívne skúsenosti sa odvolávate, pretože ja osobne, ako aj viacero lekárov, sa chceme informovať o počte hepatopatií u pacientov, ktorí ivermektín užívali a oboznámiť sa s ich skúsenosťami.  Ako je vôbec možné, že vy, ako krajský odborník pre všeobecné lekárstvo, chcete takto sugestívne pôsobiť na lekárov bez toho, že spomeniete čo i len jednu jedinú konkrétnu informáciu? Tomuto sa nedá hovoriť inak ako manipulácia. 

Viete o tom, že ivermektín je zaradený v zozname oficiálnych liečiv WHO v tzv. Essential medicine list (najefektívnejšie a najbezpečnejšie lieky), dokonca základných liečiv pre deti a dodnes bolo stovkám miliónov ľudí podaných už viac ako 4 miliardy dávok tohto lieku? Za 40 rokov jeho používania bolo v súvislosti s ivermektinom hlásených len 4600 vedľajších účinkov. Povinnosť hlásenia má každý lekár a zdravotnícke zariadenie, takže verím, že poukážete na konkrétne zdravotnícke zariadenie, ktoré spomínate a ktoré tento vedľajší účinok hlásilo MZ SR a ŠUKL, tak ako im to ukladá zákon. Vy osobne sa cítite byť kompetentnejšia posudzovať bezpečnosť tohto lieku ako WHO? Pre Vašu informáciu Vám dávam do pozornosti aj skutočnosť, že  Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR dňa 4.3.2021 uznal,  citujem hovorkyňu tohto ústavu Kláru Brunclíkovú: „dosavadní poznání ukazuje na relativně dobrý bezpečnostní profil ivermektinu“.  Pani doktorka obrátili ste sa na náš ŠUKL s rovnakou otázkou o bezpečnosti tohto lieku? Toto by bol z môjho pohľadu korektný  a profesionálny prístup a úprimná snaha pomôcť. 

Vo vašej žiadosti o vyjadrenie sa právnickej kancelárii k zodpovednosti lekára za podanie lieku píšete, že „MZ SR vydalo stanovisko, v ktorom potvrdilo len svoje povolenie len na dovoz daného lieku na Slovensko na žiadosť niektorých hlavných odborníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a deklarovalo, že zodpovednosť za predpis daného lieku je na predpisujúcom lekárovi”. Bohužiaľ musím konštatovať, že buď zavádzate alebo nemáte naštudované základné rámce spojené s aktuálnym využitím lieku ivermektin na Slovensku. 

Od 26.1. do 26.7. 2021 je tento konkrétny liek  nielen povolený ministrom zdravotníctva SR nielen na dovoz na Slovensko, ale taktiež je povolené jeho terapeutické použitie v indikácii prevencia a liečba ochorenia COVID-19. To je dosť zásadný rozpor. Je pre mňa skutočne zarážajúce, že krajská odborníčka pre všeobecné lekárstvo pre BB kraj túto základnú vec neovláda, alebo zámerne nespomína. Liek ivermektín je na Slovensku povolený na terapeutické účely, čiže predpísať pacientovi ho môže ambulantný lekár a pacient si ho na predpis môže vyzdvihnúť v lekárni. 

Áno, lekár preberá zodpovednosť za   podanie  lieku pacientovi, tak ako je to v prípade každého iného lieku, ktorý predpisuje. Na druhej strane, základná povinnosť lekára je liečiť a neškodiť.  Prípadné odmietnutie liečby pacientov s ťažkým a potenciálne smrteľným ochorením v stave, keď naň máme účinné a v Žiari nad Hronom už dostupné liečivá a liečebné postupy, je podľa mňa v rozpore s Hippokratovou prísahou.  A čo je z právneho hľadiska v tomto prípade najdôležitejšie a na čo aj poukázala právna analýza na ktorú upozorňujete, je v prípade potenciálneho uplatnenia náhrady škody poškodeným preukázanie príčinnej súvislosti (kauzálny nexus)  medzi podaním lieku a škodlivým následkom, teda musí existovať tzv. príčinný vzťah, alebo inak, preukázanie skutočnosti, že výlučne v dôsledku podania tohto lieku došlo k poškodeniu zdravia pacienta, konkrétne v tom prípade na ktorý upozorňujete je to poškodenie pečene. Ak by sa jednalo o nový liek, ktorého vedľajšie účinky nie sú dostatočne zdokumentované a je tu určité riziko, chápal by som Vašu iniciatívu a zároveň by som ju aj ocenil. Avšak mám za to, že toto nie, najmä v súvislosti s dlhodobým a dobre zdokumentovaným podávaním tohto lieku ten prípad. Pani doktorka upozornili ste v minulosti našich lekárov, že takých liekov, ktoré nie sú registrované v SR podľa § 46 ods. 1 a 2. zák. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych  pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a idú rovnako v režime § 46 ods. 3 a 4 citovaného zákona, je vo vašej praxi podstatne viac?   

Vážená pani MUDr. Hudobová. 

Nepoznám vaše skutočné pohnútky, prečo ste sa takýmto spôsobom vložili do prípadu a rozhodli ste sa zneisťovať našich lekárov, ktorí sa v prvom rade snažia pacientom s ochorením COVID-19 pomôcť. Tak ako sa im snažím pomôcť ja a pre náš okres som zabezpečil dodávku dostatočného počtu liekov. Vašim konaním ste viacerých všeobecných lekárov zneistili a niektorí z nich aktuálne nechcú liek predpisovať, napriek tomu, že pacienti ich o to žiadajú. 

Urobili ste tak bez akejkoľvek konkrétnej a overiteľnej informácie, že liek ivermektín nie je pre pacienta bezpečný. 

S pozdravom

Mgr. Peter Antal, primátor 

 


Novinky

24.03.2023 10:58:04 Naše mesto

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

Plasty sú najpoužívanejším materiálom nášho každodenného života a nachádzame ich naozaj skoro všade, v medicíne, stavebníctve, doprave, kozmetike, oblečení aj ...

23.03.2023 10:34:42 Naše mesto

Takto môžu rodičia požiadať o obedy zadarmo

Od 1. mája 2023 bude po splnení podmienok všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základné školy, poskytovaná ...

22.03.2023 11:17:32 Naše mesto

Vypaľovanie trávy je zakázané v každom období

S príchodom prvých jarných, teplých a slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku príroda. Človek tak isto začína robiť úpravy ...

21.03.2023 10:07:52 Naše mesto

Ako správne jazdiť na e-kolobežkách v našom meste?

Podobne ako v iných mestách, tak aj v Žiari nad Hronom už čoskoro pribudnú e-kolobežky. Mnohí obyvatelia mesta vyjadrili obavy ...

20.03.2023 10:35:22 Naše mesto

Pri príležitosti Svetového dňa vody si môžete dať bezplatne otestovať vašu vodu

Dňa 22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa  oslavuje od roku 1992, kedy ho konferencia OSN o životnom ...

17.03.2023 08:37:35 Naše mesto

Slovenská správa ciest pripravuje rekonštrukciu cesty pri Žiari nad Hronom

Slovenská správa ciest plánuje zrekonštruovať cestu pri našom meste za viac ako šesť miliónov eur. Vyplýva to z vyhlásenia verejného ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne