Počas Dní jesennej čistoty môžete odovzdať aj použité šatstvo

20.09.2023 08:10:14
Počas Dní jesennej čistoty môžete odovzdať aj použité šatstvo

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a.s. organizuje od pondelka 25. do piatka 29. septembra Dni jesennej čistoty 2023, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa  stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do 18.00 hod. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na bio odpad zo záhrad. 

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a podobne. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch. Kontajnery na bio odpad slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva, lístie, burina, staré kvety a podobne. 

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad! Ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly či betón. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na Zbernom dvore v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. 

Ďalej je do kontajnera zakázané ukladať triedené zložky odpadu, ako sú papier, kovy, plasty a sklo, bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.

Všetky druhy odpadov je možné umiestniť na zbernom dvore, zmesový komunálny odpad štandardne len do zberných nádob pôvodcu.

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti pred Základnou školou na Ulici. M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hod. K dispozícii bude zabezpečená asistencia.

Zbiera sa iba znovu použiteľný textil

Prvýkrát sa uskutoční aj zber použiteľného šatstva. K mobilnej zberni bude pristavený 1 kus 1100-litrovej zbernej nádoby na zber textilu, ktorá bude označená ZBER TEXTILU. Táto bude po 18.00 hodine uzamknutá. 

Do tejto zbernej nádoby bude možné zbierať len znovu použiteľný textil vhodný na ďalšie použitie (letné a zimné  pánske, dámske a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako sú návliečky, plachty, periny, ako aj topánky, opasky a kabelky). Takto vyzbieraný textil nesmie byť znehodnotený, zašpinený, navlhnutý, zabalený ideálne v priesvitnom vreci. 

Medzi takto vyzbieraný textil nepatrí: špinavý, poškodený, zatuchnutý textil, pracovné úbory, staré montérky, ústrižky po šití, textilné rúška, matrace, koberce. 

Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno–bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých je v meste rozmiestnených spolu 8 kusov. 

Nedávajte odpad pouličným zberačom

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre veľkokapacitné kontajnery, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu kontajnerov počas dní čistoty. 

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali aktuálne opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s COVID-19. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 045/678 71 24.

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili Dni jesennej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou. 

Opakovane žiadame obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv. káričkárom (pouličným zberačom odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho riešenia umiestnenia kontajnera na iné stanovište.

OŽPaI, oddelenie OH

Dni jesennej čistoty 2023

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Pondelok 25. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže základnej školy
 2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
 3. Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
 4. Svitavská ulica – parkovisko
 5. Pártošovej ulica – parkovisko ST č. 27
 6. Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi (2 ks VKK)
 7. Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku č. 005
 8. Ulica SNP č. 143 – oproti čerpacej stanici
 9. Ulica J. Považana – sídlisko Sever

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Utorok 26. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 082
 2. Ulica M. R. Štefánika – poniže parkoviska základnej školy
 3. Jiráskova ulica – parčík za predajňou kníh
 4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
 5. Ulica A. Dubčeka – pri bývalej predajni zdravotných potrieb
 6. Ulica A. Dubčeka – medzi technickými službami a Rolvisom
 7. Ulica Š. Moysesa – vnútroblok za bývalou optikou, BD č. 454 (spevnená plocha)
 8. Ulica J. Hollého č. 7
 9. Ulica Dr. Janského 10 - zelená plocha pred SSOŠ technickou, oproti BD č. 456/23 

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Streda 27. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Ulica hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 044
 2. Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
 3. Ulica A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
 4. Hviezdoslavova ulica č. 1
 5. Ulica Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
 6. Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
 7. Svätokrížske námestie – parkovisko pri cukrárni
 8. Dukelských hrdinov – pri BD č. 329

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Štvrtok 28. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Ulica M. Benku – bývalé detské ihrisko
 2. Ulica J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
 3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
 4. Krížna ulica – pri Stavite
 5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
 6. Lúčna ulica
 7. Ulica J. Kráľa/Ulica A. Štefanku -  na rohu ulice
 8. Kukučínova ulica – parčík
 9. Jesenského ulica č. 26

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Piatok 29. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Šášovské Podhradie – Valašský šenk
 2. Šášovské Podhradie – časť Píla, stred ulice pred domom č. 366
 3. Šášovské Podhradie – stred dediny (autobusová zastávka)
 4. Šášovské Podhradie – pod hradom
 5. Medzi vodami
 6. Partizánska ulica č. 115
 7. Partizánska ulica – športová hala

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

 

Ďalšie články - Naše mesto

V Žiari už dva roky funguje služba včasnej intervencie, ktorá sa venuje rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom
21.06.2024 08:43:21

V Žiari už dva roky funguje služba včasnej intervencie, ktorá sa venuje rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom

V máji oslávilo elokované pracovisko Centra včasnej intervencie v Žiari nad Hronom dva roky svojho pôsobenia. Za ten čas bola intervencia poskytnutá 59 rodinám, ktoré poradenské pracovníčky dlhodobo sprevádzajú. Služba včasnej intervencie patrí medzi...

Predškoláci skladali sľub priateľstva aj tento rok
20.06.2024 08:11:03

Predškoláci skladali sľub priateľstva aj tento rok

V utorok, 18. júna 2024, sa žiarski predškoláci stretli v Obradnej sieni Mestského Kultúrneho centra, aby spoločne so svojimi kamarátmi, spolužiakmi zo škôlky, zložili Sľub priateľstva a rozlúčili sa tak s materskou školou. Sľub priateľstva, ktorí...

Riaditelia CVČ a materskej školy obhájili svoje funkcie, na Jednotke sa voľba riaditeľa zopakuje
17.06.2024 14:45:12

Riaditelia CVČ a materskej školy obhájili svoje funkcie, na Jednotke sa voľba riaditeľa zopakuje

Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v oblasti školstva a školskej samosprávy, vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa v nasledujúcich inštitúciách: Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Materská škola...

V meste osadili zastávky MHD so zelenými strechami
17.06.2024 14:05:26

V meste osadili zastávky MHD so zelenými strechami

V Žiari nad Hronom sa v máji začalo s osádzaním nových prístreškov na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Nové zastávky MHD budú mať okrem zelenej strechy so skalničkami aj bezpečnostné kalené sklá a lavičky s operadlom. Okrem toho budú vybavené...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png