Počas Dní jesennej čistoty môžete odovzdať aj použité šatstvo

20.09.2023 08:10:14
Počas Dní jesennej čistoty môžete odovzdať aj použité šatstvo

Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s Technickými službami – Žiar nad Hronom, a.s. organizuje od pondelka 25. do piatka 29. septembra Dni jesennej čistoty 2023, v rámci ktorých majú obyvatelia mesta možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa  stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do 18.00 hod. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na bio odpad zo záhrad. 

Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu, ako je starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady a podobne. Ide o odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených v stojiskách zberných nádob alebo pri rodinných domoch. Kontajnery na bio odpad slúžia vyslovene na zber odpadu zo záhrad a svojpomocného čistenia okolia bytových domov, ako je tráva, lístie, burina, staré kvety a podobne. 

Do kontajnerov je zakázané umiestňovať drobný stavebný odpad! Ako napríklad umývadlo, vaňa, WC, keramika, obkladačky, tehly či betón. Drobný stavený odpad sa v zmysle zákona o odpadoch a VZN mesta odovzdáva na Zbernom dvore v Žiari nad Hronom za poplatok podľa VZN o miestnom poplatku. 

Ďalej je do kontajnera zakázané ukladať triedené zložky odpadu, ako sú papier, kovy, plasty a sklo, bioodpad, pneumatiky a zmesový komunálny odpad.

Všetky druhy odpadov je možné umiestniť na zbernom dvore, zmesový komunálny odpad štandardne len do zberných nádob pôvodcu.

Mobilná zberňa na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (modrý kontajner) bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti pred Základnou školou na Ulici. M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 hod. K dispozícii bude zabezpečená asistencia.

Zbiera sa iba znovu použiteľný textil

Prvýkrát sa uskutoční aj zber použiteľného šatstva. K mobilnej zberni bude pristavený 1 kus 1100-litrovej zbernej nádoby na zber textilu, ktorá bude označená ZBER TEXTILU. Táto bude po 18.00 hodine uzamknutá. 

Do tejto zbernej nádoby bude možné zbierať len znovu použiteľný textil vhodný na ďalšie použitie (letné a zimné  pánske, dámske a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako sú návliečky, plachty, periny, ako aj topánky, opasky a kabelky). Takto vyzbieraný textil nesmie byť znehodnotený, zašpinený, navlhnutý, zabalený ideálne v priesvitnom vreci. 

Medzi takto vyzbieraný textil nepatrí: špinavý, poškodený, zatuchnutý textil, pracovné úbory, staré montérky, ústrižky po šití, textilné rúška, matrace, koberce. 

Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory vhadzujeme do červeno–bielych stacionárnych kontajnerov, ktorých je v meste rozmiestnených spolu 8 kusov. 

Nedávajte odpad pouličným zberačom

Žiadame obyvateľov o súčinnosť a rešpektovanie zákazov parkovania na vymedzených stanovištiach pre veľkokapacitné kontajnery, a to z dôvodu zabezpečenia operatívneho výkonu zberu a odvozu kontajnerov počas dní čistoty. 

Žiadame obyvateľov, aby dodržiavali aktuálne opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s COVID-19. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na Zelenú linku 0800 500 501 alebo na MsÚ - Odbor odpadového hospodárstva 045/678 71 24.

Vyzývame predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili Dni jesennej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, resp. pri stojisku. Takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a VZN čiernou skládkou. 

Opakovane žiadame obyvateľov, aby nedávali odpad, ktorý patrí do VKK tzv. káričkárom (pouličným zberačom odpadu), pretože dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Keďže sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.

Mesto si vyhradzuje právo na zmenu stanovišťa veľkokapacitného kontajnera v prípade potreby operatívneho riešenia umiestnenia kontajnera na iné stanovište.

OŽPaI, oddelenie OH

Dni jesennej čistoty 2023

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Pondelok 25. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Jilemnického ulica – druhé parkovisko poniže základnej školy
 2. Hurbanova ulica/Svitavská ulica
 3. Tajovského ulica č. 6 – pred Jednotou
 4. Svitavská ulica – parkovisko
 5. Pártošovej ulica – parkovisko ST č. 27
 6. Ulica M. Chrásteka – za Jadranmi (2 ks VKK)
 7. Sládkovičova ulica č. 10 – pri stojisku č. 005
 8. Ulica SNP č. 143 – oproti čerpacej stanici
 9. Ulica J. Považana – sídlisko Sever

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Utorok 26. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Komenského ulica č. 18 – pri stojisku č. 082
 2. Ulica M. R. Štefánika – poniže parkoviska základnej školy
 3. Jiráskova ulica – parčík za predajňou kníh
 4. Ulica A. Dubčeka – pri cukrárni
 5. Ulica A. Dubčeka – pri bývalej predajni zdravotných potrieb
 6. Ulica A. Dubčeka – medzi technickými službami a Rolvisom
 7. Ulica Š. Moysesa – vnútroblok za bývalou optikou, BD č. 454 (spevnená plocha)
 8. Ulica J. Hollého č. 7
 9. Ulica Dr. Janského 10 - zelená plocha pred SSOŠ technickou, oproti BD č. 456/23 

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Streda 27. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Ulica hutníkov č. 11 – pri stojisku č. 044
 2. Ulica A. Kmeťa – cirkevná škola
 3. Ulica A. Kmeťa – za hutníckym bufetom
 4. Hviezdoslavova ulica č. 1
 5. Ulica Š. Moysesa č. 6 – pri lesáckej bytovke
 6. Ulica Cyrila a Metoda/Ulica Š. Moysesa
 7. Svätokrížske námestie – parkovisko pri cukrárni
 8. Dukelských hrdinov – pri BD č. 329

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Štvrtok 28. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Ulica M. Benku – bývalé detské ihrisko
 2. Ulica J. Kráľa – pri zbernom stojisku č. 100
 3. Pod Donátom – bývalé telekomunikácie
 4. Krížna ulica – pri Stavite
 5. Rudenkova ulica/Družstevná ulica
 6. Lúčna ulica
 7. Ulica J. Kráľa/Ulica A. Štefanku -  na rohu ulice
 8. Kukučínova ulica – parčík
 9. Jesenského ulica č. 26

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

Piatok 29. septembra od 14.00 do 18.00 hod.

 1. Šášovské Podhradie – Valašský šenk
 2. Šášovské Podhradie – časť Píla, stred ulice pred domom č. 366
 3. Šášovské Podhradie – stred dediny (autobusová zastávka)
 4. Šášovské Podhradie – pod hradom
 5. Medzi vodami
 6. Partizánska ulica č. 115
 7. Partizánska ulica – športová hala

Mobilná zberňa: Ulica M. R. Štefánika – parkovisko pred základnou školou

 

Ďalšie články - Naše mesto

Seniori v Domove pri kaštieli môžu od jari záhradkárčiť aj vo vyvýšených záhonoch
07.12.2023 13:44:20

Seniori v Domove pri kaštieli môžu od jari záhradkárčiť aj vo vyvýšených záhonoch

Zariadeniu pre seniorov Domov pri kaštieli schválil Banskobystrický samosprávny kraj dotáciu vo výške 2000 eur. Finančné prostriedky sa použili na vytvorenie úžitkovej záhrady vo vyvýšených záhonoch a na úpravu svahu záhrady. Projekt bol zrealizovaný v...

Elektrické kolobežky obyvatelia mesta využívali naplno
07.12.2023 09:36:39

Elektrické kolobežky obyvatelia mesta využívali naplno

Aj do nášho mesta už naplno dorazila zima. Okrem iného to znamená, že prevádzka elektrokolobežiek bola pre túto sezónu pozastavená. S riaditeľom Technických služieb Igorom Rozenbergom sme sa rozprávali o tom, ako hodnotí ich využívanie a či sa opäť...

V našom meste pribudlo Zákaznícke centrum IDS BBSK
30.11.2023 14:47:04

V našom meste pribudlo Zákaznícke centrum IDS BBSK

Vo štvrtok 30. novembra 2023 predseda BBSK Ondrej Lunter, predseda predstavenstva Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš a primátor mesta Peter Antal otvorili Zákaznícke centrum integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja...

Opustila nás oceňovaná pedagogička Nelli Veselá
29.11.2023 11:48:27

Opustila nás oceňovaná pedagogička Nelli Veselá

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 28.11. nás navždy opustila Nelli Veselá vo veku 90 rokov. Mnoho obyvateľov si ju bude pamätať ako legendárnu učiteľku ruštiny. Učiteľskou prácou dosiahla viacero uznaní. Získala napríklad ocenenia Zaslúžilý učiteľ...

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png