Dnes je 17.09.2019, meniny má Olympia.   

Podnikateľom schválili podmienky pre vybudovanie vyhradených parkovísk

Zverejnené: 18.07.2019 09:30:13 |   | vytlačiť
obr: Podnikateľom schválili podmienky pre vybudovanie vyhradených parkovísk

Na území mesta pôsobí viacero podnikateľov, ktorých prevádzka je súčasťou bytového domu. Vzhľadom k absencii pravidiel pre riešenie ich požiadaviek v súvislosti s vybudovaním vyhradených parkovacích miest, na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach vybudovania vyhradených parkovacích miest podnikateľskými subjektami na území mesta.

Podnikateľ, ktorý má záujem o vybudovanie vyhradených parkovacích miest, musí vybudovať aj nevyhradené verejné parkovacie miesta. A to v počte, ktorý zodpovedá najmenej jednej tretine z vyhradených parkovacích miest. „Ak chce napríklad tri vyhradené parkovacie miesta, musí vybudovať jedno verejné nevyhradené. Pokiaľ chce štyri vyhradené miesta, musí k nim vybudovať dve verejné,“ informuje Daniel Šály, vedúci Odboru životného prostredia MsÚ s tým, že vyhradené parkovacie miesta pre podnikateľské subjekty majú určenú dobu parkovania pre danú prevádzku. „Napríklad ak ide o predajňu potravín v bytovom dome, prevádzka bude od 8.00 hodiny do 19.00 hodiny. Po vyhradenom čase bude parkovacie miesto prístupné komukoľvek.

Ako ďalej Šály zdôrazňuje, keďže výstavba vyhradeného parkoviska zaberie verejnú zeleň, musí podnikateľ urobiť náhradnú výsadbu. To znamená, že na každé štyri parkovacie miesta musí vysadiť minimálne jeden vzrastlý strom, alebo minimálne tri bežné metre nízkej okrasnej zelene, a teda kríky, na každé parkovacie miesto. Podmienky, ktoré určujú akú zeleň a na akých miestach musí vysadiť, určí v nájomnej zmluve mesto.

Parkovisko musí schváliť aj dopravný inšpektorát

Nájom vyhradených parkovacích miest pre podnikateľské subjekty musí byť v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, maximálne však na 15 rokov. „Mesto prijatím tohto nariadenia získa minimálne tretinu z počtu vyhradených miest verejných parkovísk,“ podotýka na záver Daniel Šály s tým, že vyhradené parkovacie miesta sú určené výhradne pre osobné motorové vozidlá.

Na vybudovanie vyhradeného parkovacieho miesta musí mať podnikateľ spracovanú projektovú dokumentáciu a na výstavbu musí mať aj súhlasné stanovisko OR Policajného zboru - Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom. Všetky vybudované parkovacie miesta podnikateľ po uplynutí doby nájmu bezplatne prevedie do majetku mesta. Ak toto miesto bude chcieť aj naďalej využívať, má na to prednostné právo. Bude však platiť nájomné.

 


Novinky

17.09.2019 13:17:53 Naše mesto

Elektroodpad z domácností

Čo si predstaviť pod pojmom elektroodpad? Je to elektrozariadenie vrátane všetkých komponentov, spotrebných a konštrukčných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia ...

16.09.2019 10:24:46 Naše mesto

Prichádza výrazná zmena počasia 

V úvode uplynulého týždňa nás ovplyvňovalo frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorá sa premiestňovala cez naše územie nad Škandináviu. ...

13.09.2019 08:10:02 Naše mesto

Odkrývame históriu: Obraz v kaplnke

Ešte v minulom roku som v kaštieli v sakristii našiel zasunutý za skriňami obraz. Bol to veľký obraz maľovaný na ...

05.09.2019 10:22:54 Naše mesto

Správa o kaštieli z roku 1777

Pri každej historickej budove alebo stavbe, ktorá vyniká svojou architektúrou či inakšie sa zapísala do pamäti ľudí, nás zaujíma, ako ...

04.09.2019 10:06:17 Šport

Prvý zápas na žiarskom zimáku

Už túto nedeľu sa odohrá prvý (prípravný) zápas na našom zrekonštruovanom zimnom štadióne. Príďte podporiť náš tím pod vedením kapitána ...

04.09.2019 08:44:51 Naše mesto

Základné školy v našom meste s 1 765 žiakmi

V pondelok otvorili svoje brány školy na celom Slovensku, nevynímajúc tie naše. V žiarskych školských laviciach zasadne spolu 1 765 ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 SMS info - odoberajte SMS od mesta priamo do vášho mobilu
 E-mail info - dostávajte oznamy a správy z diania v meste priamo do vašej e-mailovej schránky