Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 18.01.2022, meniny má Bohdana.   

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Zverejnené: 13.01.2022 12:23:56 |   | vytlačiť
obr: Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Tento rok je možné čerpať z rozpočtu mesta finančné prostriedky, a to v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016, doplnené VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií. 

Bytové spoločenstvá so sídlom na území mesta, právnické osoby so sídlom na území mesta, ktoré pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta a fyzické osoby – podnikateľ so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom na území mesta môžu v tomto roku požiadať mesto o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016, doplnené VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií. 

Dotácia môže byť poskytnutá na:

a) podporu realizácie projektu, a to v oblasti 

1/ ochrany a tvorby životného prostredia, 

2/ obnovy verejných priestranstiev,

3/ ochrany vonkajších priestorov BD kamerovým systémom 

alebo 

b) podporu verejnoprospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ako aj na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Oprávnenej osobe v prípade bodu a) môže byť poskytnutá dotácia najviac vo výške 70 % predložených rozpočtových nákladov projektu, pričom nesmie byť vyššia ako 3 300 eur. 30 % rozpočtových nákladov je oprávnená osoba povinná spolufinancovať vlastnými prostriedkami. 

Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je možné si vyzdvihnúť na mestskom úrade, oddelenie projektov, č. d. 15, alebo si ju stiahnuť z webovej stránky mesta, kde sú uvedené aj všetky ďalšie informácie (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je potrebné doručiť na mestský úrad do 28. februára 2022 so všetkými povinnými prílohami. 

Oprávnenej osobe v prípade bodu b) môže byť poskytnutá len jedna dotácia na jeden účel, a to najviac vo výške 1 660 eur.

Písomné žiadosti na poskytnutie dotácie so všetkými povinnými prílohami je možné predkladať mestu v priebehu celého roka, najneskôr však do 30. novembra 2022 (potrebné je uviesť adresu, telefón, e-mailový kontakt). Ďalšie dôležité informácie sú uvedené aj na webovej stránky mesta (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ) alebo v samotnom nariadení. 

 


Novinky

17.01.2022 12:16:29 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Stavebné úpravy v kaštieli

Ako sme už písali, stavebné úpravy v kaštieli, vyvolané potrebami rôznych užívateľov, smerovali k potlačeniu pôvodnej funkcii budovy ako renesančno ...

14.01.2022 12:30:45 Kultúra

Žiarske Céčko sľubuje: Rok 2022 plný nových zážitkov

Už druhý rok po sebe pandémia potrápila aj žiarsku kultúru. Žiarčania sa opäť museli zaobísť bez obľúbeného City festu, fašiangov ...

11.01.2022 11:13:33 Šport

Novým športovým manažérom FK Pohronie Patrik Furka, mužstvo povedie dvojica českých trénerov Bittengl – Adler

Od januára začal pri A-tíme pôsobiť nový športový manažér Patrik Furka. Jeho hlavnou úlohou je kvalitatívne doplniť tím tak, aby ...

10.01.2022 08:23:08 Naše mesto

Zbierame živé vianočné stromčeky

Podľa platného VZN č. 13/2020 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad ...

21.12.2021 14:37:35 Naše mesto

Ako vyzerajú vianočné sviatky a Silvester v službe

Už čoskoro väčšina z nás zasadne k Štedrovečernému stolu, aby sme si spoločne so svojimi blízkymi pochutili na vianočnej kapustnici, ...

21.12.2021 13:44:06 Šport

Vianoce u športovcov

Mnohí z nás si profesionálnych športovcov predstavujeme ako ľudí, ktorí si úzkostlivo strážia svoju váhu a všetko, čo zjedia, si ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne