Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.05.2023, meniny má Petronela/Petrana.   

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Zverejnené: 13.01.2022 12:23:56 |   | vytlačiť
obr: Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Tento rok je možné čerpať z rozpočtu mesta finančné prostriedky, a to v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016, doplnené VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií. 

Bytové spoločenstvá so sídlom na území mesta, právnické osoby so sídlom na území mesta, ktoré pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta a fyzické osoby – podnikateľ so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom na území mesta môžu v tomto roku požiadať mesto o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016, doplnené VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií. 

Dotácia môže byť poskytnutá na:

a) podporu realizácie projektu, a to v oblasti 

1/ ochrany a tvorby životného prostredia, 

2/ obnovy verejných priestranstiev,

3/ ochrany vonkajších priestorov BD kamerovým systémom 

alebo 

b) podporu verejnoprospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ako aj na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Oprávnenej osobe v prípade bodu a) môže byť poskytnutá dotácia najviac vo výške 70 % predložených rozpočtových nákladov projektu, pričom nesmie byť vyššia ako 3 300 eur. 30 % rozpočtových nákladov je oprávnená osoba povinná spolufinancovať vlastnými prostriedkami. 

Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je možné si vyzdvihnúť na mestskom úrade, oddelenie projektov, č. d. 15, alebo si ju stiahnuť z webovej stránky mesta, kde sú uvedené aj všetky ďalšie informácie (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je potrebné doručiť na mestský úrad do 28. februára 2022 so všetkými povinnými prílohami. 

Oprávnenej osobe v prípade bodu b) môže byť poskytnutá len jedna dotácia na jeden účel, a to najviac vo výške 1 660 eur.

Písomné žiadosti na poskytnutie dotácie so všetkými povinnými prílohami je možné predkladať mestu v priebehu celého roka, najneskôr však do 30. novembra 2022 (potrebné je uviesť adresu, telefón, e-mailový kontakt). Ďalšie dôležité informácie sú uvedené aj na webovej stránky mesta (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ) alebo v samotnom nariadení. 

 


Novinky

30.05.2023 14:35:52 Naše mesto

Žiarsky útulok dostal dotáciu na kastráciu sučiek na Kortíne

Útulok Žiarsky chlpáč získal v tomto roku dotáciu na kastráciu sučiek na Kortíne. Z Banskobystrického samosprávneho kraja sa im podarilo ...

29.05.2023 08:15:12 Šport

Najmladšie atlétky hviezdami v štvorboji

V stredu, 24. mája 2023 sa v Krupine konalo prvé kolo Majstrovstiev stredoslovenského atletického zväzu najmladšieho žiactva a vložené preteky ...

23.05.2023 10:16:01 Šport

Žiarski stolní tenisti boli na majstrovstvách úspešní

Žiarskym stolným tenistom sa opäť darilo. Mládežníci zo stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom načasovali svoju formu výborne, keď ich ...

22.05.2023 08:29:08 Šport

Čokotretry v Žiari nad Hronom sa zúčastnilo viac ako 500 detí

História Čokoládovej tretry siaha až do bývalého Československa, dá sa teda povedať, že má už 60 rokov. V roku 2017 ...

19.05.2023 10:16:20 Naše mesto

Do práce cestuje výlučne na bicykli. Denne tak absolvuje 60 kilometrov

Viete si predstaviť, že dochádzate každý deň do práce na bicykli? A teraz nemáme na mysli do práce napríklad v ...

19.05.2023 08:13:23 Naše mesto

Do zberných nádob na kuchynský odpad sa dávajú biologicky rozložiteľné vrecia

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2022 požiadalo Environmentálny fond o poskytnutie príspevku na podporu zberu a následného triedenia biologicky ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne