Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 13.08.2022, meniny má Ľubomír.   

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Zverejnené: 13.01.2022 12:23:56 |   | vytlačiť
obr: Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Tento rok je možné čerpať z rozpočtu mesta finančné prostriedky, a to v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016, doplnené VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií. 

Bytové spoločenstvá so sídlom na území mesta, právnické osoby so sídlom na území mesta, ktoré pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta a fyzické osoby – podnikateľ so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom na území mesta môžu v tomto roku požiadať mesto o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 3/2016, doplnené VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií. 

Dotácia môže byť poskytnutá na:

a) podporu realizácie projektu, a to v oblasti 

1/ ochrany a tvorby životného prostredia, 

2/ obnovy verejných priestranstiev,

3/ ochrany vonkajších priestorov BD kamerovým systémom 

alebo 

b) podporu verejnoprospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ako aj na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Oprávnenej osobe v prípade bodu a) môže byť poskytnutá dotácia najviac vo výške 70 % predložených rozpočtových nákladov projektu, pričom nesmie byť vyššia ako 3 300 eur. 30 % rozpočtových nákladov je oprávnená osoba povinná spolufinancovať vlastnými prostriedkami. 

Tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie je možné si vyzdvihnúť na mestskom úrade, oddelenie projektov, č. d. 15, alebo si ju stiahnuť z webovej stránky mesta, kde sú uvedené aj všetky ďalšie informácie (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ). Žiadosť je potrebné doručiť na mestský úrad do 28. februára 2022 so všetkými povinnými prílohami. 

Oprávnenej osobe v prípade bodu b) môže byť poskytnutá len jedna dotácia na jeden účel, a to najviac vo výške 1 660 eur.

Písomné žiadosti na poskytnutie dotácie so všetkými povinnými prílohami je možné predkladať mestu v priebehu celého roka, najneskôr však do 30. novembra 2022 (potrebné je uviesť adresu, telefón, e-mailový kontakt). Ďalšie dôležité informácie sú uvedené aj na webovej stránky mesta (kapitola OTVORENÁ SAMOSPRÁVA, sekcia AKO VYBAVIŤ) alebo v samotnom nariadení. 

 


Novinky

12.08.2022 11:46:21 Naše mesto

V Žiarskom chlpáči sa budú pravidelne konať dni otvorených dverí

Činnosť útulku Žiarsky chlpáč, ktorý sa nachádza v našom meste, sa poriadne rozbieha. Vďaka rôznym akciám sa snažia dostať do ...

10.08.2022 07:44:48 Šport

Maťka Hrabajová získala 1. miesto na stolnotenisovom turnaji

V pondelok, 8. augusta sa na Slnečných jazerách v Senci začal prvý zo série troch medzinárodných mládežníckych turnajov Satelity 2022. ...

10.08.2022 06:41:03 Naše mesto

Mesto sa stará o dreviny v suchom počasí

Počas tohto leta je situácia s vodou alarmujúca a dlhé suchá trápia aj zeleň a dreviny v Žiari nad Hronom. ...

05.08.2022 11:16:53 Šport

Basketbalový klub s novým vedením 

Vo štvrtok 28.7.2022 sa v klubovni BK v ZUS aréne uskutočnila ustanovujúca výkonná rada BK MŠK Žiar nad Hronom. Vedením ...

05.08.2022 10:32:54 Šport

Žiarski basketbalisti idú do novej sezóny s vysokými ambíciami

Žiarski muži MBK idú do novej sezóny s vysokými ambíciami. Vo štvrtok, 4. augusta 2022 ju otvorili prvým tréningom. Žiarski ...

04.08.2022 10:56:20 Naše mesto

Rekordný ročník kampane Do práce na bicykli

Od 1. júna 2022 sa mohli zamestnanci zapojiť do súťažnej časti kampane Do práce na bicykli 2022. Aj počas 9. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Žiarsky jarmok 2022