Poslanci BBSK schválili projekty debarierizácie pre 15 stredných škôl, je medzi nimi aj žiarske gymnázium

13.06.2024 07:31:56
Poslanci BBSK schválili projekty debarierizácie pre 15 stredných škôl, je medzi nimi aj žiarske gymnázium

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja schválili projekty na stavebné úpravy pre 15 stredných škôl za viac ako 3,1 mil. eur tak, aby školy boli prístupné pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Medzi vybranými školami sa nachádza aj žiarske Gymnázium Milana Rúfusa, ktoré sa takisto dočká bezbariérových úprav. 

Cieľom projektov bolo odstrániť fyzické bariéry a zabezpečiť bezbariérové prostredie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, podporujúc inklúziu a rovnocenný prístup k vzdelávaniu. Podľa výsledkov Eduzberu, v tomto školskom roku navštevuje 59 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 62 žiakov, ktorí sú v spoločnej kategórii: telesne postihnutý žiak, slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku, nevidiaci žiak, žiak s poruchou binokulárneho videnia, sluchovo postihnutý žiak. 

Rovnocenný prístup ku vzdelávaniu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Na našich 59 stredných školách máme v tejto chvíli 62 študentov, ktorí majú nejaký hendikep,“ uviedol na brífingu predseda BBSK Ondrej Lunter a pokračoval: „Nerobíme to však len pre nich - máme tu desiatky, možno stovky detí, ktoré sú dnes na základných školách a ktorým môžeme pomôcť pri rozhodovaní sa, kam na strednú škola aj vďaka tomu, že naše školy budú bezbariérové. Aby tieto deti a ich rodičia nemuseli pri výbere prihliadať na to, či sa vôbec dostanú do budovy, ale mohli sa rozhodovať na základe svojho talentu a preferencií,“ povedal Ondrej Lunter s tým, že budovy škôl sú verejné budovy a teda majú byť dostupné aj pre rodičov, starých rodičov či iných návštevníkov.

Cieľom projektu je realizácia opatrení na zabezpečenie bezbariérovosti školského prostredia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, a tým podpora inklúzie a rovnocenného prístupu k vzdelávaniu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Predmetom projektov sú aktivity zamerané na odstránenie fyzických bariér, ako sú napríklad vyznačené parkovacieho miesta pre zdravotne ťažko postihnuté osoby (ZŤP), dobudovanie chodníkov, vybudovanie bezbariérových vstupov do budov, osadenie šikmých schodiskových plošiny, alebo vybudovanie bezbariérových toaliet a ďalšie iné aktivity,“ predstavila riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a územného plánovania úradu BBSK Anna Hriňová.

Žiarske gymnázium bude bezbariérové

Do výzvy Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky pod názvom Debarierizácia väčších škôl sa zapojilo aj žiarske Gymnázium Milana Rúfusa. „Naša škola aktívne sleduje všetky výzvy, ktoré vychádzajú. Tešíme sa, že poslanci tento projekt schválili,“ povedala riaditeľka gymnázia, Dana Paálová. Žiakov so znevýhodnením v škole už mali a predpokladá sa, že časom znova budú. Bezbariérovosť žiarskeho gymnázia by podľa jej slov nepomohla len žiakom so znevýhodnením, ale aj zamestnancom školy. „Okrem toho tu máme aj športovcov, ktorí môžu mať zranenie, čiže to bude výhoda aj pre nich,“ vysvetlila. 

Čo sa stavebných úprav týka, prvky debarierizácie majú svoje zákonitosti, ktoré musia byť pri takýchto projektoch dodržané. Podľa riaditeľky gymnázia by v priestoroch školy mal pribudnúť výťah, ktorý pokryje štyri poschodia a šikmé schodiskové plošiny na schody pre vozíčkarov. „Takisto sa budú robiť úpravy na vstupných dverách tak, aby boli pre ľudí na vozíčku ľahšie otvárateľné pri vchode aj východe zo školy,“ vysvetlila.  

Okrem spomínaných úprav je v škole naplánované  na prvom a druhom poschodí  prebudovanie dvoch toaliet na bezbariérové. „Čo sa týka vstupu do tried, musia sa odstrániť prahy a lišty, ktoré sú nad úrovňou podlahy na chodbách a triedach,“ doplnila Paálová.  

Škola čaká na výsledky hodnotenia projektu

Zapojenie sa do takejto výzvy je podľa riaditeľky žiarskeho gymnázia proces, ktorý má tri fázy: vypracovanie projektovej dokumentácie, súhlas zriaďovateľa školy, čo je v tomto prípade BBSK a podanie projektu na Ministerstve školstva Slovenskej republiky. 

Všetky tri fázy škola už splnila, teraz sa podľa Paálovej čaká na výsledky procesu hodnotenia projektov. „Ak budeme mať to šťastie a budeme hodnotení ako škola, ktorá príspevok na debarierizáciu dostane, až potom bude nasledovať konanie na Stavebnom úrade  a výberové konanie na zhotoviteľskú firmu. Následne sa začne so stavebnými úpravami v škole. Projekt Debarierizácie škôl na Slovensku bude celkovo ukončený v júni 2025.“ vysvetlila riaditeľka gymnázia.  

Krajskí poslanci tiež prijali plán na skvalitnenie výchovy a vzdelávania

Krajskí poslanci zároveň prijali Akčný plán ku Koncepcii rozvoja školstva na aktuálny rok, ktorý v troch prioritných oblastiach stanovuje jedenásť veľmi špecifických cieľov. Tie povedú k skvalitneniu výchovy a vzdelávania, rozvoju a podpore celoživotného vzdelávania a k profilovaniu škôl v súlade so špecifikami nášho kraja.

Obzvlášť chcem zdôrazniť, že tento plán obsahuje konkrétne kroky a opatrenia na zníženie výskytu šikany na našich školách. Toto je téma, o ktorej sme hovorili už viackrát, ale budem o nej hovoriť stále a pri každej príležitosti - je dôležité na ňu poukazovať, je dôležité ju riešiť a je dôležité vytvoriť pre jej obete či svedkov dostatok možností a bezpečného priestoru, aby sa ju nebáli nahlasovať,“ uzavrel banskobystrický župan.

(šov)

 

Ďalšie články - Naše mesto

Júl bez plastu: Problém plastového odpadu
03.07.2024 10:00:13

Júl bez plastu: Problém plastového odpadu

Júl bez plastu je významné celosvetové hnutie, ktoré vzniklo v roku 2011. Toto hnutie každoročne oslovuje a motivuje milióny ľudí po celom svete, aby sa zapojili do boja proti plastovému znečisteniu. Cieľom je dosiahnuť čistejšie ulice, oceány a...

Na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom zrekonštruujú kuchyňu
03.07.2024 09:40:37

Na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom zrekonštruujú kuchyňu

Odborné vzdelávanie v Strednej odbornej škole obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Žiari nad Hronom bude v budúcom školskom roku modernejšie. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) na škole vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške takmer 367 00 eur...

Odkrývame históriu mesta: Steny kaštieľa odkrývajú svoju minulosť
03.07.2024 08:00:51

Odkrývame históriu mesta: Steny kaštieľa odkrývajú svoju minulosť

Jedným z najdôležitejších prvkov stavebníctva v Európe pred modernou érou bola dlhovekosť a trvácnosť. Proces výstavby obytnej budovy akéhokoľvek druhu a rozmerov bol vždy náročný: vyžadoval veľké množstvo financií, stavebného materiálu, ktorý sa musel...

Lipa pri kostole v Horných Opatovciach v TOP 12-ke finalistov súťaže Strom roka 2024, zahlasovať za ňu môžete aj vy
02.07.2024 10:32:13

Lipa pri kostole v Horných Opatovciach v TOP 12-ke finalistov súťaže Strom roka 2024, zahlasovať za ňu môžete aj vy

V ankete Nadácie Ekopolis Strom roka 2024 sa Lipa malolistá, stojaca v blízkosti Kostola sv. Vavrinca v Horných Opatovciach, dostala spomedzi celkových 41 nominácií medzi dvanásť...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png