Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 30.07.2021, meniny má Libuša.   

Poslanci sa stretli na mimoriadnom rokovaní MsZ

Zverejnené: 14.07.2021 10:07:40 |   | vytlačiť
obr: Poslanci sa stretli na mimoriadnom rokovaní MsZ

V utorok 13. júla sa po pár dňoch konalo ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Na programe boli body z majetkovo-právnych vzťahov a schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný prostriedok.

Zasadnutie sa konalo v priestoroch Mestského kultúrne centra a zúčastnilo sa ho 14 poslancov. 

Prvým bodom z majetkovo-právnych vzťahov bolo schvaľovanie predaja nehnuteľného majetku, a to časti administratívnej budovy na námestí a pozemkoch prislúchajúcich k tejto stavbe za kúpnu cenu 558 000 eur pre  Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici. Budova bude slúžiť potrebám Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom, ktorá v objekte sídli od jeho postavenia. „Finančné prostriedky, ktoré predajom získame, použijeme na dokončenie rekonštrukcie krytej plavárne,“ skonštatoval primátor Peter Antal a ako dodal: „Myslím si, že išlo o veľmi dobrý a rozumný krok. Okrem toho, že zinkasujeme sumu, ktorú investujeme do modernizácie mestského majetku, „zbavili“ sme sa časti modernizačného dlhu, ktorý spočíva v rekonštrukcii objektu a interiéru Bieleho domu, ktorá bude nevyhnutná. Okrem toho, celý administratívny objekt bol v minulosti vybudovaný pre orgány štátnej správy a mesta. Je aj pre budúcnosť dobré, ak ho, okrem mesta, bude vlastniť aj štátna správa a podieľať sa tak na jeho modernizácii a prevádzkových nákladoch a spoločne tak uchováme jeho charakter administratívneho sídla v našom meste.

V ďalších bodoch poslanci schvaľovali zámer prenájmu ako aj samotný prenájom nehnuteľného majetku, konkrétne budovy zariadenia pre seniorov, nachádzajúcej sa na Ulici SNP pri kaštieli, pre neziskovú organizáciu Domov pri kaštieli. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že stavba bude využívaná za účelom zriadenia a prevádzkovania zariadenia pre seniorov. Cena nájmu je stanovená na 19 900 eur za rok.

Mesto sa plánuje uchádzať o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie zelenej steny na objekte MsKC a vybudovanie spevnenej plochy pred budovou MsKC, a to s projektom Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Cieľom je zachytávanie zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Projektová dokumentácia rieši aj úpravu existujúcej spevnenej plochy pred MsKC za iný priepustný povrch s vodozádržnou funkciou. Spevnená plocha zahŕňa chodník pre peších aj prepojenie medzi existujúcou spevnenou plochou pred Retail Boxom. Poslanci preto schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie tohto projektu. Projekt je v hodnote viac ako 375-tisíc eur, pričom mesto sa bude spolupodieľať na financovaní 5 percentami. 

(li)

 


Novinky

30.07.2021 09:54:29 Naše mesto

Malé smetné koše na území mesta ničia vandali

V meste máme malé smetné koše, ktoré slúžia na zber pouličných smetí. Niektorí občania si ich však zamieňajú s kontajnerom ...

30.07.2021 07:47:41 Naše mesto

Opravujú schody pri Mestskom kultúrnom centre

Na schodoch pred Mestským kultúrnym centrom, v časti od knižnice po kaviareň, povypadával žulový schodový obklad. Mestské Technické služby schodisko ...

28.07.2021 10:13:17 Naše mesto

Očkujeme aj bez pozvánky: Kedy a kde?

VKOC Banská Bystrica (Komenského 12, bývalý Krajský súd) Piatok 30.7.2021 od 14:00 do 18:00 – vakcína Pfizer/BioNTech Piatok 30.7.2021 od 14:00 ...

28.07.2021 10:05:10 Naše mesto

Policajti v letných detských táboroch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom realizovalo v detských letných táboroch rôzne preventívne aktivity zamerané na bezpečnosť počas ...

27.07.2021 11:55:15 Šport

Veľká cena Slovenska v karate pre žiarskych karatistov úspešná

Po dlhých 15 mesiacoch sa na území Slovenska konečne konala medzinárodná súťaž v karate. Veľká cena Slovenska je našou najväčšou ...

27.07.2021 08:34:03 Kultúra

Beer fest v sobotu 21. augusta

Obľúbený Beer fest sa bude konať v Parku Štefana Moysesa, pri ovocnom sade aj tohto roku, a to v sobotu ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne