Postupne sa opravia a zmodernizujú detské ihriská v meste

06.05.2024 12:01:18
Postupne sa opravia a zmodernizujú detské ihriská v meste

V meste máme niekoľko detských ihrísk a aj väčšie oddychové zóny, ktorých súčasťou sú aj detské herné prvky. V apríli sa začalo s prácami, ktorých výsledkom budú zmodernizované a opravené detské ihriská, oddychové zóny a medziblokové priestory.

Pri výmene basketbalových dosiek, obručí a sietí na basketbalových košoch na ihriskách bol zistený havarijný stav nebezpečný pre návštevníkov. „Konkrétne išlo o basketbalový kôš na ihrisku na Pod vŕškoch, ktorý bolo potrebné odstrániť,“ informuje na úvod Denisa Mindová z Oddelenia správy majetku MsÚ a ako doplňuje: „Práce na oprave zahŕňali vysekanie stĺpa z liatej dopadovej plochy, opravu stĺpa po ohnutí a vybudovanie novej väčšej betónovej pätky. Spoločnosť Najkrajšie ihriská, ktorá doplní dopadové plochy, bude realizovať aj opravu liatej gumy na Oddychovej zóne Etapa pri pryžových zvieratkách. Až po potrebnej oprave bude riešená výmena na basketbalových košoch. V tejto súvislosti tiež upozorňujeme na časté ničenie tejto gumy, ktorú niektorí návštevníci ihrísk často znehodnocujú a jej výmena stojí mestský rozpočet nemalé peniaze.“ 

Potrebné výmeny sú tak zatiaľ urobené na basketbalových ihriskách, a to pri Rybárskych potrebách, na Oddychovej zóne Hviezdoška a na basketbalovom ihrisku za Tatrabankou.  

Na Oddychovej zóne Pod vŕšky je poškodená aj trampolína, na ktorej je prasknuté lano, pričom výmenu jedného lana urobilo mesto aj vlani. Mestský rozpočet takáto výmena stála 1 140 eur. „Po obhliadke a informáciách od dodávateľa môžeme očakávať, že lanká budú praskať aj naďalej. Aby sme predišli praskaniu, trampolínu sme demontovali a budú na nej vymenené všetky lanká. Až potom bude trampolína osadená späť na miesto. Na tejto oddychovej zóne sme tiež doplnili, na požiadavku mamičiek a starých mám, drevené pníkové sedenia pri jednom z herných prvkov. Okrem toho sme na výbehu pre psov opravili poškodené oplotenie,“ konkretizuje ďalej Denisa Mindová.

Postupne sa opravia a zmodernizujú detské ihriská v meste

Opravy sa zrealizujú aj na Oddychovej zóne Etapa a na detskom ihrisku Vetrík, kde je potrebná výmena obruby na pieskovisku. „Aktuálne je piesok doplnený vo všetkých detských ihriskách, na oddychových zónach a v pieskoviskách v medziblokových priestoroch. Ostatné detské ihriská sú bez poškodení,“ podotýka Denisa Mindová.

Na Oddychovej zóne Hviezdoška, konkrétne na multifunkčnom ihrisku, sa urobí výmena sietí na futbalových bránkach, opravia sa pánty na vstupných bránkach, vymení lanko na ochrannej sieti a doplnia nity. V priebehu mája sa bude pokračovať v natieraní detských herných prvkov. „Výmenu potrebných dosiek na lavičkách na verejných priestranstvách robíme priebežne podľa počasia. Odstránenie sedenia pri novej fontáne pri Hoteli Luna, kde sa zdržiavali občania bez domova, a presun na iné miesto, zrealizujeme tiež podľa počasia,“ dopĺňa Denisa Mindová.

Neničme si spoločný majetok

Hoci samospráva do detských ihrísk investuje nemalé finančné prostriedky z mestského rozpočtu, niektorí ich návštevníci nedodržiavajú prevádzkový poriadok, čo má za následok ničenie mestského majetku. „Všimli sme si, že na basketbalové ihrisko vstupuje mládež aj s bicyklami či kolobežkami, čo je podľa prevádzkového poriadku zakázané. Naozaj je preto potrebné dodržiavať pokyny podľa vekových kategórií na jednotlivé herné prvky. Často sa ničia aj nové veci, napríklad na nových oploteniach nám už chýbajú kľučky. O pokradnutých latkách na lavičkách ani nehovorím. Preto ak uvidíte ničenie herných prvkov, alebo nedodržiavanie prevádzkového poriadku, volajte mestskú políciu na číslo 159,“ uzatvára Denisa Mindová.

(lt)

 

Ďalšie články - Naše mesto

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí
30.05.2024 14:23:50

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí

V stredu 22. mája sa v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom už po druhýkrát konalo veľké environmentálne podujatie s názvom „Dotyk lesa,“ ktoré bolo určené pre žiakov tretieho až piateho ročníka základných škôl. Podujatie bolo zamerané na...

Práce na autobusovej čakárni finišujú
30.05.2024 10:45:20

Práce na autobusovej čakárni finišujú

Už niekoľko týždňov prebiehajú rekonštrukčné práce na budovaní čakárne pre cestujúcich v Žiari nad Hronom, ktorá vzniká v priestoroch bývalej herne za poštou, smerom k predajni mobilného operátora. Mesto na tento účel schválilo dotáciu vo výške...

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 
27.05.2024 12:42:43

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 

Športovisko v areáli Základnej školy Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom sa dočká modernizácie. Mesto na jeho rekonštrukciu získalo z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 274 tisíc eur. V rámci projektu bude vybudovaný bežecký ovál s umelým...

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod
23.05.2024 12:35:54

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod

Od 1.6.2024 dochádza k zmene miesta prevádzkovania zberného dvora z ulice SNP 131 v Žiari nad Hronom (súčasná adresa) do areálu bývalej skládky odpadov v Horných Opatovciach. Dôvodom presunu je sťahovanie sa spoločnosti do nových priestorov. Prevádzka...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png