Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo mesto aj nepedagogických zamestnancov škôl

02.04.2024 10:39:26
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo mesto aj nepedagogických zamestnancov škôl

Na Slovensku a v Čechách oslavujeme Deň učiteľov od roku 1955. 28. marec pritom nie je náhodný. V tento deň si totiž pripomíname výročie narodenia Jana Amosa Komenského. V tomto školskom roku 2023/2024, počas ktorého zasadlo na Slovensku do školských lavíc približne 720 000 žiakov základných a stredných škôl, sa zaviedli do pedagogického procesu rôzne zmeny. Od septembra minulého roku sa začal na štyroch desiatkach základných škôl od prvého ročníka postupne zavádzať nový Štátny vzdelávací program.

Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto Žiar nad Hronom už niekoľko rokov oceňuje pedagógov svojich základných škôl. Inak tomu nebolo ani tento rok. Podujatie Učiteľ na jednotku sa uskutočnilo vo štvrtok 21. marca, kedy primátor mesta Peter Antal prijal žiarskych učiteľov a odovzdal im ocenenia. Súčasťou slávnostného stretnutia boli tento rok po prvýkrát aj nepedagogickí zamestnanci, ktorých tiež primátor ocenil. Celkovo si v tomto roku uznanie prevzalo dvanásť pedagógov, osem nepedagogických zamestnancov a udelené bolo aj mimoriadne ocenenie. 

Počas slávnostného ceremoniálu v programe vystúpili deti z materskej školy, 3. elokovaného pracoviska a spevák Patrik Šarközi, ktorý sa v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej Parákovej venuje spevu populárnej piesne pod vedením pedagogičky Rii Ferčákovej. Patrik získal množstvo pódiových ocenení, z toho 2. miesto na Star’s Rain Cup v Nemecku (2022), 5. miesto v kategórii duet na medzinárodnej súťaži v speve populárnej piesne Euro Pop Contest Berlin (2022) a 3. miesto na Baltic Voice v Litve (2023).