Projekt Hravo a bezpečne

Projekt Materskej školy, elokované pracovisko A. Kmeťa 11, Žiar nad Hronom podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci programu „Bezpečne na cestách“ sumou 2 500 Euro.

Nadácia Volkswagen Slovakia

Názov projektu: „Hravo a bezpečne“

Donor: nadácia Volkswagen Slovakia poskytne 2.500 Eur

Spolufinancovanie: materská škola,  mesto Žiar nad Hronom, a iné zdroje vo výške 573,30 Eur.

Hlavný cieľ projektu: Hravým spôsobom primäť deti k tomu, aby si osvojili pravidlá bezpečného správania sa v cestnej premávke a podporiť aktívny životný štýl našich najmenších.

Rozpočtové položky: Dopravné značky a príslušenstvo, ochranné prilby, pedál kára, šliapacie autíčka, detské kolobežky, odrážadlo, detské bicykle, autíčka, semafor, dvojmiestna maxi trojkolka, stojan na vozidlá, trojkolky.

Apríl 2016

Deti v Materskej škole, elokované pracovisko A. Kmeťa 11, sa potešia novým detským bicyklom, šliapacím autíčkam, kolobežkám, trojkolkám či odrážadlám. To všetko vďaka projektu „Hravo a bezpečne“, ktorý podporí nadácia Volkswagen sumou 2 500 Euro. Vlastnými zdrojmi prispeje aj samotná materská škola, mesto Žiar nad Hronom a časť bude hradená aj z iných externých zdrojov. Cieľom tohto dopravného projektu je docieliť, aby si detičky hravým spôsobom osvojili pravidlá bezpečného správania sa v cestnej premávke, poznali základné dopravné značky, vedeli sa podľa nich riadiť a chápať ich význam. Na existujúcich vzájomne prepojených plochách na školskom dvore materskej školy vybudujeme dopravné miniihrisko s dopravnými značkami a vybavené detskými dopravnými prostriedkami. Je nesmierne dôležité, aby sa deti naučili ako sa v modelových dopravných situáciách správne rozhodnúť, či už v úlohe chodca, cyklistu či vodiča. Deti sa tak stanú  nielen účastníkmi a riešiteľmi modelových situácií, ale aj spolutvorcami pri vytváraní problémových otázok a modelových dopravných situácií. Zároveň sa naučia správne zaobchádzať s dopravnými prostriedkami, udržiavať ich v dobrom stave. Pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu pozitívne prispeje k plnohodnotnému a zdravému tráveniu času našich maličkých.

Máj 2016

V týchto dňoch sa začína s budovaním dopravného ihriska na školskom dvore elokovaného pracoviska materskej školy na Ul. A. Kmeťa 11. Finančné prostriedky na jeho realizáciu získala škôlka vďaka víťaznému projektu Hravo a bezpečne z Nadácie Volkswagen Slovakia. Do škôlky postupne prichádzajú balíky rôznych veľkostí so semaformi, dopravnými značkami, detskými dopravnými prostriedkami a ochrannými prilbami. „Čaká nás montáž šliapacích autíčok, pedál kár, odrážadiel a kolobežiek. Pripravujeme sa tiež na umiestňovanie dopravných značiek a semafórov tak, aby deti v konkrétnych aktivitách nadobúdali vedomosti a zručnosti potrebné pre správnu techniku jazdy, poznávanie a rešpektovanie dopravných značiek a dopravného značenia,“ vysvetľuje Dáša Líšková, riaditeľka elokovaného pracoviska a ako dodáva, škôlkari sa tak stanú nielen účastníkmi a riešiteľmi modelových situácií, ale aj spolutvorcami pri vytváraní  problémových otázok a modelových dopravných situácií. Postupne si budú osvojovať správne zaobchádzanie s dopravnými prostriedkami, ich udržiavanie v dobrom technickom stave, nadobudnú vedomosti o dôležitosti využívania bezpečnostných prvkov v doprave, ako sú reflexné vesty či ochranné prilby, a to všetko v reálnych a konkrétnych situáciách. „Čaká nás veľa práce, ale veríme, že túto úlohu zvládneme a čoskoro aktivity na novom dopravnom ihrisku zahájime. Teší nás podpora vedenia materskej školy, nášho mesta Žiar nad Hronom, ako aj rodičovskej verejnosti, ktorí túto aktivitu veľmi privítali,“ dodáva Dáša Líšková s tým, že na dopravné ihrisko prispeli kolobežkou a motokárou.

Jún 2016

Dopravné ihrisko, ktoré budú môcť detičky z Materskej škôlky, elokované pracovisko A. Kmeťa 11, využívať, už má svoj kompletný detský mobiliár: semafor, dopravné značky, detské dopravné prostriedky aj ochranné prilby. Malí škôlkari budú počas rôznych aktivít nadobúdať vedomosti a zručnosti potrebné pre správnu techniku jazdy, poznávanie a rešpektovanie dopravných značiek a dopravného značenia. Stanú sa nielen účastníkmi a riešiteľmi modelových situácií, ale aj spolutvorcami pri vytváraní  problémových otázok a  modelových dopravných situácií. Budú si osvojovať správne zaobchádzanie s dopravnými prostriedkami, ich udržiavanie v dobrom technickom stave, nadobudnú vedomosti o dôležitosti využívania bezpečnostných prvkov v doprave - reflexné vesty, ochranné prilby a to všetko v reálnych a konkrétnych situáciách. Ďakujeme nadácií Volkswagen Slovakia, Mestu Žiar nad Hronom a sponzorom, že vďaka nim môžeme pre naše deti pripravovať nové aktivity na dopravnom ihrisku a zároveň im umožníme hravou formou športovať i rozširovať okruh znalostí o dopravnom svete.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png