Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Prví klienti prídu do Domova pri kaštieli už v decembri

Zverejnené: 11.10.2021 14:12:15 |   | vytlačiť
obr: Prví klienti prídu do Domova pri kaštieli už v decembri

Domov pri kaštieli sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje na príchod svojich prvých klientov. Tí by mali prísť do zariadenia už na začiatku decembra. Boli sme sa pozrieť priamo v priestoroch domova, ktoré sa za niekoľko mesiacov intenzívnych prác zmenili na nepoznanie.

Momentálne sú ukončené všetky verejné obstarávania. „Čakáme na výsledky asi dvoch verejných obstaraní a následné dodávky interiérového a prevádzkového vybavenia, to znamená zdravotníckych potrieb, čistiacich prostriedkov a pomôcok, stravovacej výbavy a niektorého druhu nábytku, ako sú sedacie súpravy či kreslá,“ informuje na úvod Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ. 

Do konca augusta si záujemci mohli posielať žiadosti o zamestnanie. Zaujímalo nás preto, či sa naplnili všetky pozície a koľko ľudí nájde v zariadení prácu: „Výberové konania, ako sme už viackrát avizovali, sa konali od druhej polovice septembra a predpokladáme, že sa ukončia do polovice októbra. Na každú pozíciu sme dostali niekoľkonásobne viac žiadostí, ako môžeme uspokojiť. Až podrobné spracovanie žiadostí, kedy sa vyhodnocuje kompletnosť žiadosti na dané, zverejnené miesto, splnenie vypísaných podmienok, a následné pohovory ukážu kvalitu a oprávnenosť akceptovania podanej žiadosti,“ približuje ďalej Monika Minárová a ako spresňuje, v zariadení pre seniorov bude pri plnej obsadenosti, ktorá je 40 miest, pracovať 28 zamestnancov.

Výberové konanie bolo aj na riaditeľku zariadenia, ktorou je od 1. októbra Jana Filipčíková. Zverejnený inzerát o tejto pracovnej pozícii mal presne stanovené predpoklady na výkon tejto funkcie. Napríklad VŠ 2. stupňa, prax vo vedúcej pozícii, skúsenosti s manažovaním zamestnancov či prax v sociálnej oblasti. „Pri výberovom konaní sa výberová komisia držala predpísaných atribútov. Otázky mali členovia výberovej komisie pripravené a dotýkali sa ako sociálnej oblasti, tak znalostí o právnej forme neziskovej organizácie. Ale pýtali sme sa aj na iné oblasti, pri ktorých sme z odpovedí získavali informácie o komunikačných zručnostiach toho ktorého uchádzača. Vybratá kandidátka spĺňala všetky požiadavky. Samozrejme, hodnotil sa celkový dojem z odbornej prezentácie, vízie o smerovaní zariadenia, celkový prejav a dojem, ktorý v našom prípade zanechala vybratá uchádzačka na všetkých členov výberovej komisie,“ konštatuje Monika Minárová.

Prví klienti prídu do Domova pri kaštieli už v decembri

O prácu v zariadení prejavilo záujem niekoľkonásobne viac ľudí, ako je možné prijať

Ako sme už spomenuli, nová riaditeľka nastúpila do funkcie k 1. októbru. To sú dva mesiace predtým, ako do zariadenia prídu prví klienti. Aká bude teda jej náplň práce? „Pani riaditeľka s ekonómkou, čo sú dve zamestnankyne, ktoré nastúpili už k  1. októbru, budú musieť pripraviť prevádzku budovy. To znamená zabezpečiť realizáciu zazmluvnených úkonov, ako sú odvoz odpadu bežného, kuchynského a infekčného, sprevádzkovať zmluvu na dovoz stravy, sprevádzkovať plnenie zmluvy na pranie bielizne. Pred nástupom prvého klienta sa totiž nová posteľná bielizeň musí pripraviť na používanie. Neustále tiež prebieha navážanie vysúťaženého tovaru, ktoré sa musí v budove zariadenia prebrať, rozbaliť a umiestniť, musia sa dokončiť procesy vybavenia budovy elektronikou, namontovať garniže na záclony, závesy, police, poličky a veľmi veľa ďalších úkonov,“ vymenúva Monika Minárová a ako ďalej naznačuje, ďalšia ich práca bude pripraviť neziskovú organizáciu tak, aby bola schopná spustiť ekonomické a administratívne procesy. Tie súvisia napríklad so zaúčtovaním všetkých doterajších dokladov, ktoré sa už z doterajších činností objavili. „Ďalej musia začať s inventarizovaním majetku, musia sa zorientovať a pripraviť na prácu so softvérmi spoločnosti, doinštalovávajú sa informačné technológie ako PC a tlačiarne, spúšťa sa prevádzka internetu, zavádzajú sa telefóny do zariadenia. Musia nastaviť personálnu politiku všetkých zamestnancov - odborných, administratívnych aj technických. No a v neposlednom rade, treba pripraviť samotné sociálne zariadenie a pripraviť ho na prácu s budúcimi prijímateľmi.“ Podľa slov Moniky Minárovej, záujem uchádzačov o zamestnanie bol stonásobne väčší, ako môže zariadenie poskytnúť.

Zariadenie sa zmluvne zaväzuje prijímateľovi zabezpečiť obslužné a aj ostatné služby počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, ktoré budú zabezpečovať zamestnanci zariadenia - opatrovatelia, zdravotní pracovníci, sociálni zamestnanci, podporní zamestnanci. Týchto všetkých budú musieť preškoliť. Čaká ich BOZP, odborné školenia na obsluhu zdravotníckych pomôcok a postelí. Zamestnanci sa musia pripraviť na prácu so spismi prijímateľov, ktoré budú dokumentáciou preukazujúcou kvantitu, ale aj kvalitu poskytovaných úkonov, ktoré prijímateľ počas dňa bude mať zabezpečované a poskytované zamestnancami. Z tejto dokumentácie sa musia napríklad kontrolné orgány dozvedieť, čo a kedy sa prijímateľovi zabezpečovalo a poskytovalo. „Je samozrejmé, že tieto dve zamestnankyne by toto všetko samé nezvládli. Ostatné pracovné pozície sa preto budú prijímať postupne k 1. novembru a k 1. decembru,“ naznačuje Monika Minárová.

K 28. septembru eviduje mesto v zozname uchádzačov 18 žiadostí o umiestnenie v zariadení, jedna je nekompletná. Sú medzi nimi Žiarčania, ale aj záujemcovia z okolia. „Od 2. septembra si mohli záujemcovia začať podávať žiadosti o uzavretie zmluvy na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Niekoľko žiadostí je s presne určeným dátumom nástupu a niektoré sú s neurčeným, to znamená, že sa žiadateľ pred uzatvorením zmluvy bude znovu vedením ZpS oslovovať, aby vyjadril svoju vôľu o uzavretí Zmluvy s presným dátumom začatia poskytovania sociálnej služby,“ vysvetľuje ďalej Minárová a prezrádza, podľa čoho sa bude prideľovať miesto v zariadení: „Podľa poradovníka, ktorého pravidlá si stanoví zariadenie pre seniorov a správna rada neziskovej organizácie.“ Prví prijímatelia nastúpia do zariadenia k 1. decembru. Zatiaľ je ich osem. Ostatných desať nastúpi podľa svojho rozhodnutia. Upresnenie nástupu bude s nimi komunikované v nasledujúcich dňoch.

Prví klienti prídu do Domova pri kaštieli už v decembri

Izby sú vybavené všetkým potrebný nábytkom 

O umiestnenie do zariadenia prejavili záujem klienti s rôznorodou škálou diagnóz a zdravotných obmedzení. „To, či je občan odkázaný na takýto druh sociálnej služby, určuje jeho Rozhodnutie o odkázanosti, ktorým sa občan preukazuje pri podávaní žiadosti do zariadenia. Vydáva ho príslušná samospráva, podľa trvalého pobytu občana. Zákon ustanovuje najnižší stupeň odkázanosti, ktorý je pre naše zariadenie 4. V rámci tohto stupňa je mix diagnóz, ktoré posudzuje lekár a sociálny posudok uzná ako odkázanosť pre daný stupeň. Jeden prijímateľ nemusí mať navonok mobilné obmedzenie, ale môže mať iné diagnózy, ktoré naplnia podstatu odkázanosti stupňa 4. Predpokladáme, že už pri prvotnom nástupe pôjde o mix zdravotných stavov,“ konštatuje ďalej Monika Minárová a ako podotýka: „Keďže naše zariadenie je vybavené modernými, polohovateľnými posteľami, dokonca máme pripravené dve izby s polohovateľnými posteľami pre úplne imobilných občanov, zariadenie je bezbariérové a vybavené výťahom, sme pripravení prijať aj úplne ležiacich odkázaných občanov.

Klienti Domova pri kaštieli budú mať k dispozícii okrem vlastných izieb spoločenské a spoločné priestory. Viacúčelová miestnosť bude poskytovať priestor pre terapeutické aktivity ako pečenie, varenie, ručné práce či páračky. V spoločenskom priestore na prízemí, v oddelenej časti jedálne, bude oddychový priestor s krbom a s televíziou. V zimnej záhrade s celoročným pobytom bude tak isto vytvorený priestor na spoločenské aktivity, hry, sledovanie TV, ale aj na krátke rodinné návštevy. Veranda pred hlavným vstupom budovy bude v teplejšom ročnom období poskytovať externé sedenie. „Vlastné interiérové zariadenie nie je možné do zariadenia prinášať. Izby sú plne vybavené všetkým potrebným nábytkom a ostatným vybavením. Obľúbený kvietok, obrázok či soška si však nájdu miesto na nástenke v izbe či na poličkách alebo nočných stolíkoch pri lôžkach prijímateľov. Dokonca máme pripravenú pre každého prijímateľa vlastnú poštovú schránku. Zatiaľ drvivá väčšina seniorov je odchovaná na klasickej pošte, alebo môže náš senior dostávať do poštovej schránky svoj obľúbený časopis či noviny, ktoré si sám predplatí. Myslíme si, že aj takáto drobnosť môže zútulniť a pripomenúť seniorom prirodzené domáce prostredie,“ dodáva na záver Monika Minárová.

Pre klientov sa pripravuje aj tzv. zadná záhrada, ktorá sa nateraz ešte stále rekonštruuje. Po jej dobudovaní bude poskytovať priestor pre klientov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Bude tam vytvorený priestor na záhradkárčenie, ktorý im poskytnú vyvýšené záhony, pestovanie okrasných rastlín, exteriérový šach, petang, altánok poskytne útočisko pred slnkom, lavičky budú poskytovať priestor na oddych a krásny výhľad na neďaleký Šibeničný vrch, priľahlé pohorie, ale aj na futbalový štadión. Zadná záhrada bude síce oddelená od Parku Š. Moysesa, ale bude poskytovať priechod a prepojenie cez bráničku.

Prví klienti prídu do Domova pri kaštieli už v decembri

Riaditeľkou nového zariadenia pre seniorov sa stala 49-ročná Mgr. Jana Filipčíková. Jej posledným zamestnávateľom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, kde 9,5 roka pracovala ako riaditeľka odboru služieb zamestnanosti. Je vydatá, má dve dospelé deti a žije v Žiari nad Hronom. 

S akou víziou ste išli do výberového konania? Čo bude vašim cieľom ako riaditeľky v novom zariadení?

Každý manažér chce robiť správne a múdre rozhodnutia. Ani ja nie som výnimkou. Mojou túžbou je, aby nové zariadenie pod mojím vedením našlo svoje pevné miesto v našom okrese, dôveru, uznanie a podporu zvonka, či už od zriaďovateľa, obyvateľov, inštitúcií, konkurencie, alebo podnikateľov. Vízia musí v začiatkoch korešpondovať s krátkodobými cieľmi, ktoré budem plniť postupne deň po dni tak, aby sme v decembri mohli úspešne prijať nových klientov a otvoriť zariadenie. 

Pracovali ste už niekedy so seniormi? Práca s nimi je v mnohých ohľadoch náročná nielen po fyzickej, ale najmä po psychickej stránke. Ste na toto pripravená?

Kto nás robí súcitnejšími, robí nás lepšími a cnostnejšími. To je citát od E. G. Lessinga. So seniormi som doteraz nepracovala. Som však z generácie, ktorá bola vychovávaná vo veľkej úcte k seniorom. Ja sama už rodičov nemám a veľmi mi chýbajú. Určite budeme pre seba navzájom prínosom. Seniori sú generácia, od ktorej sa dá veľa naučiť, lebo majú v sebe punc múdrosti a skúseností. Ja sa na ten kontakt s nimi teším, inak by som do toho nešla. Ale áno, nezabúdam aj na riziká. 

S čím sa na vás budú môcť samotní klienti zariadenia obrátiť, s akými potrebami či požiadavkami?

Budeme malé zariadenie. Kontakt s klientami bude dennodenný. Tak ako zamestnanci, aj klienti sa budú môcť na mňa obrátiť so všetkým, čo budú potrebovať. Myslím, že v začiatkoch to bude hlavne o vzájomnom spoznávaní a vytváraní si ľudských vzťahov. 

Do zariadenia ste nastúpili k 1. októbru. To je niekoľko týždňov skôr, ako prídu do zariadenia prví klienti. Čo bude vašou pracovnou náplňou v týchto dňoch?

Začali sme spolu s ekonómkou zariadenia. Pripravujeme prevzatie celej doterajšej dokumentácie a, samozrejme, personálne obsadenie. Musíme ešte zariadenie dovybaviť materiálne, personálne zabezpečením výberom kvalitných zamestnancov a nastavením všetkých procesov potrebných pre chod zariadenia od A až po Z. 

Ako sa vám pozdávajú nové priestory zariadenia? 

Zariadenie ako také pôsobí už pri vstupe veľmi príjemne a moderne. Vypichla by som určite kvalitné vybavenie izieb pre seniorov a zimnú záhradu. Budova je súčasťou parku s výhľadom na futbalový štadión, čo zrejme ocení mužská časť klientov. 

(li)

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

 


Novinky

15.10.2021 10:33:39 Naše mesto

Vykurovacia sezóna začala. Nezanedbajte stav vášho vykurovacieho telesa a komína

S príchodom vykurovacej sezóny prichádzajú vo zvýšenej miere aj požiare rodinných domov, ktoré sú najmä spojené so zlým stavom vykurovacieho ...

15.10.2021 10:20:58 Naše mesto

Príhovor primátora k seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Už druhý rok nás sužuje pandémia koronavírusu, ktorý v mnohom ovplyvnil kultúrno-spoločenský život v našom meste. To je aj dôvod, ...

12.10.2021 09:33:56 Naše mesto

Do Týždňa dobrovoľníctva sa v našom meste zapojilo sto dobrovoľníkov

Už niekoľko rokov Centrum voľného času v Žiari nad Hronom, ako Infobod dobrovoľníctva v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva Banská Bystrica, ...

11.10.2021 08:50:41 Naše mesto

Prišla skutočná jeseň

Prvá pentáda októbra priniesla na naše územie nezvyčajné teplé počasie. Do našej oblasti sa dostával mimoriadne teplý vzduch od juhozápadu ...

08.10.2021 09:04:40 Šport

Šimon Sečkár: Vždy som si predstavoval, aké by to bolo, keby som sa dostal na Majstrovstvá Európy

Karatista Šimon Sečkár dosiahol svoj životný úspech tento rok v auguste, kedy na Majstrovstvách Európy vo Fínsku získal bronz. V ...

07.10.2021 13:56:43 Naše mesto

Priestranstvo pod obchodom vyčistené, ale na ako dlho?

Na ploche pod Kauflandom sa už roky zdržujú neprispôsobiví občania, za ktorými tu ostáva množstvo odpadu. V ostatných dňom sme ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne