Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne v Žiari nad Hronom

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne v Žiari nad Hronom

Celkové náklady: 4 233 858,50 eur
Dar: 600 000 eur
Vlastné zdroje mesta doteraz z rozpočtu vyčlenené: 1 200 000 eur
Termín ukončenia projektu (predpoklad): 2021

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia objektu krytej plavárne tak, aby bol naplnený hlavný zámer:  

  1. Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu krytej plavárne
  2. Riešenie havarijného stavu plaveckého bazénu  a časti podláh na 1. N. P. krytej plavárne
  3. Modernizácia časti priestorov na 1. N. P. krytej plavárne

V rámci rekonštrukcie sa urobí nové opláštenie, strecha, vykurovanie, vzduchotechnika, elektrina, zdravotechnika, nové dlažby v bazénovej časti, šatne, sprchy, vstupná časť, podhľady a sprchy. Zrekonštruovaný bude plavecký 25 m bazén aj malý neplavecký bazén.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png