Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 25.09.2023, meniny má Vladislav.   

Preskočiť navigáciu

Rekonštrukcia a modernizácia MŠ


Logo ROP

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom
Operačný program: Regionálny operačný program 
Výška celkových investičných výdavkov: 1.955.862,29 €
Celkové oprávnené výdavky: 1.839.155,65 €
Nenávratný finančný príspevok: 1.747.197,87 €
Neoprávnené náklady: 116.706,64 €
Spolufinancovanie: 91.957,78 €
Doba realizácie projektu: 18 mesiacov

Aktuálny stav: projekt je ukončený


Cieľ projektu:

V rámci projektu budú zrekonštruované všetky objekty elokovaných tried MŠ, celkovo 12 objektov, zlepší sa ich stav a estetický vzhľad a príde k úspore energií o 44,12%. V rámci projektu dôjde k zatepleniu budov, k výmene okien a dverí, k vybudovaniu bezbariérových prístupov do všetkých objektov a k odstráneniu havarijných stavov kanalizácie a rozvodu pitnej vody. Zároveň dôjde k výstavbe multimediálnej učebne a tvorivej dielne Protech.

Okrem materskej školy a všetkých jej priestorov už boli z vlastných zdrojov mesta, ako aj prostredníctvom projektuRekonštrukcia a modernizácia ZŠ zrekonštruované i všetky základné školy. Zriaďovateľom všetkých zrekontruovaných zariadení je mesto Žiar nad Hronom.

Po ukončení projektu rekonštrukcie a modernizácie MŠ bude mať mesto Žiar nad Hronom zrekonštruovanú kompletnú školskú sieť vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Fotogaléria k projektu:

 Elokované triedy Ul. Dr. Janského 8 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. Rázusova 6 pred rekoštrukciou  Elokované triedy Ul. Sládkovičova č. 1 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23 pred rekonštrukciou

Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 11 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 17 pred rekonštrukciou  Elokované triedy Ul. Rudenkova č. 1 pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii:

MŠ Ul. Janského po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa 11 po rekonštrukcii   Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23 po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa 11 po rekonštrukcii

Elokované triedy Ul. Rázusova č. 6 po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 17 po rekonštrukcii  Elokované triedy Ul. Rudenkova 1 po rekonštrukcii