Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ


Logo ROP

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom
Operačný program: Regionálny operačný program 
Schválený NFP: 1.518.770,78 €
Spolufinancovanie mesta: 79.935,28 €
Vlastné zdroje mesta: 100.675,62 €
Termín ukončenia projektu: 01/2010

Aktuálny stav: projekt je dokončený


Cieľ projektu: 

Realizáciou stavebných úprav a navrhovanou farebnosťou fasád budov a jednotlivých konštrukčných prvkov sa zlepší fyzický stav a estetický vzhľad celého areálu základnej školy. V rámci projektu budú zrekonštruované všetky objekty ZŠ, čím sa zlepší ich stav a estetický vzhľad a príde k úspore energií o 51,3%. Dôjde k zatepleniu budov, k výmene okien a dverí, k prekrytiu strešných krytín hydroizolačnou fóliou. Bude vybudovaný bezbariérový prístup do jedálne a nadstavby dielní. V rámci projektu bude vybudovaná multimediálna učebňa a zabezpečené vybavenie 4 odborných učební, jedálne a telocvične. Dôjde k rekonštrukcii spojovacích krčkov a areálu dvora s vytvorením športoviska.


Základná škola na Ul. M. R. Štefánika je poslednou zo základných škôl, ktorá prešla rekonštrukciou. V roku 2008 investovalo mesto do obnovy základných škôl na Ul. Janského a na Ul. Jilemnického z vlastných zdrojov cca 1 327 000 € (40 mil. Sk). V súčasnosti prebieha projekt rekonštrukcie a modernizácie všetkých objektov materskej školy, na ktorý mesto získalo finančné zdroje zo Štrukturálnych fondov EÚ. Po ukončení tohto projektu bude mať mesto Žiar nad Hronom ako prvé na Slovensku zrekonštruované všetky objekty školskej siete, ktorých je zriaďovateľom.Fotogaléria k projektu: 

Pred rekonštrukciou

ŽS Ul. M. R. Štefánika - pred rekonštrukciou  ŽS Ul. M. R. Štefánika - jedáleň pred rekonštrukciou  ŽS Ul. M. R. Štefánika - dvor pred rekonštrukciou  ŽS Ul. M. R. Štefánika - telocivčňa pred rekonštrukciou

ŽS Ul. M. R. Štefánika - pred rekonštrukciou  ŽS Ul. M. R. Štefánika - pred rekonštrukciou  ŽS Ul. M. R. Štefánika - pred rekonštrukciou  ŽS Ul. M. R. Štefánika - pred rekonštrukciou

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17

ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: výmena okien a zatepľovanie   ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: výmena okien a zatepľovanie  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: výmena okien a zatepľovanie

ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: výmena okien a zatepľovanie   ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: výmena okien a zatepľovanie  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: úprava dvora  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: úprava dvora

ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: výstavba multimediálnej učebne  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: výstavba multimediálnej učebne  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: výstavba multimediálnej učebne  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: výstavba multimediálnej učebne

ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: úprava fasád  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: úprava fasád  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: úprava fasád  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: nová budova jedálne

ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: v rámci rekonštrukcie sa vybudovali i bezbariérové vstupy  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: úprava povrchu dvora

ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: úprava povrchu dvora  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: úprava povrchu dvora  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: úprava povrchu dvora  ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17 - Rekonštrukcia a modernizácia: nová telocvičňa


Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png