Rekonštrukcia bežeckej dráhy - 4. ZŠ, Žiar nad Hronom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Názov projektu: Rekonštrukcia bežeckej dráhy - 4. ZŠ, Žiar nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: 80 000 €

Mesto Žiar nad Hronom zrealizovalo projekt, predmetom ktorého bola rekonštrukcia bežeckej dráhy v areáli Základnej školy na Ul. Jilemnického v Žiari nad Hronom. Športový komplex tvorí moderný bežecký ovál z tartanu so štyrmi dráhami, šprintérska rovinka s dĺžkou 130 metrov so šiestimi dráhami. Súčasťou športoviska je aj sektor pre vrh guľou, hod diskom a kladivom a tiež výškarský sektor a sektor pre hod oštepom. Na dobudovanie atletickej dráhy, konkrétne na výškarský sektor a dovybavenie športoviska bola mestu schválená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 80 000,00 eur. Rekonštrukcia bežeckej dráhy bola v celkovej výške 339.118,43 Eur. 

Projekt realizoval zhotoviteľ – FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o so sídlom Dlhá 89/B, Nitra.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png