Rekonštrukcia mestskej knižnice

Environmentálny fond - stránka sa otvorí v novom okne

Názov projektu: Rekonštrukcia mestskej knižnice

Dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu pre oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania vo výške: 170 000,00 eur.

Spolufinancovanie mesta: 46 340,62 eur
Celkové náklady: 216 340,62 eur

Cieľ projektu:

Projekt s názvom Rekonštrukcia mestskej knižnice rieši nevyhovujúce opláštenie, zateplenie strechy,  výmenu okien a vstupných dverí.  Okrem odstránenia technických nedostatkov fasády sa rieši aj bezbariérový vstup do objektu knižnice.

Zateplením sa zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho stavu, zlepší sa klíma interiéru a energetická hospodárnosť objektu. Nová prístupová rampa bude slúžiť pre imobilných návštevníkov a zjednoduší vstup do knižnice mamičkám s kočíkmi.

Projekt finančne podporil Environmentálny fond.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png