Rekonštrukcia športovej haly

Projekt počíta s kompletnou rekonštrukciou a rozšírením haly, ktorú využíva predovšetkým basketbalový a volejbalový klub. Podstatou projektu obnova a zateplenie obvodového plášťa budovy a taktiež jej rozšírenie. Rozšírením objektu, sa dosiahne zvýšenie kapacity hľadiska, zväčšenie zázemia hracej plochy a nové priestory, ktoré budú slúžiť športovým klubom.

Projekt realizuje: určí výsledok verejného obstarania
Výška investície: určí výsledok el. aukcie
Začiatok realizácie: október - november 2014

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png