Rekonštrukcia telocviční a náraďovne na Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Názov projektu: Rekonštrukcia telocviční a náraďovne na Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Dotácia: 63 884,93 eur
Spolufinancovanie mesta: 12 302,25 eur
Celkové náklady: 76 187,18 eur

Cieľ projektu:

Predmetom projektu je zhodnotenie objektu telocviční a náraďovne  pre výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy v priestoroch Základnej školy na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom. Zhodnotenie sa realizovalo formou rekonštrukcie, čím bol odstránený neuspokojivý stav spôsobený vekom opotrebením a mierou využitia stavby. Cieľom projektu je vytvoriť a  zabezpečovať kvalitné, bezpečné  a moderné vzdelávanie v oblasti telesnej kultúry a tak zvyšovať aj atraktívnosť priestorov základnej školy.  

Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png