Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Žiari nad Hronom

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žiar nad Hronom

Financovanie z vlastných zdrojov mesta: 4 051 887,76 € 
Termín ukončenia projektu: 11/2010

Aktuálny stav: projekt je ukončený

Cieľ projektu:

Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť spoľahlivosť, funkčnosť a bezpečnosť sústavy verejného osvetlenia a jeho hospodárnosť. V rámci projektu budú zrekonštruované rozvody verejného osvetlenia na celom území mesta Žiar nad Hronom, vrátane časti Šášovské Podhradie a bývalej obce Horné Opatovce. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny svetelných zdrojov, svietidiel, rozvádzačov a stožiarov a ich elektrovýzbroje, vonkajších a káblových vedení tak, aby osvetlenie vyhovovalo príslušným svetlotechnickým normám, a zároveň aby sa dosiahli finančné úspory na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia. Doplňujúcimi prácami v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia je rekonštrukcia asfaltových chodníkov, ktoré vykazovali výrazné poškodenia, v celej šírke a dĺžke chodníka. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia sa budú do výkopových rýh ukladať i rozvody optickej siete, ktorou budú prepojené objekty vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom (základné školy, materské školy, kultúrne a športové zariadenia), čím sa dosiahne zefektívnenie elektronickej komunikácie medzi jednotlivými objektmi ako i zabezpečenie ich ochrany napojením na kamerový systém mesta.

Fotogaléria k projektu:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia: v popredí nové, v pozadí staré stĺpy verejného osvetlenia na Ul. Š. Moysesa  Rekonštrukcia verejného osvetlenia: v popredí nové, v pozadí staré stĺpy verejného osvetlenia na Ul. Š. Moysesa  Rekonštrukcia verejného osvetlenia: staré stĺpy verejného osvetlenia na Ul. Š. Moysesa  Rekonštrukcia verejného osvetlenia: v popredí nové, v pozadí staré stĺpy verejného osvetlenia na Ul. Š. Moysesa

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png