Revitalizácia centrálnej mestskej zóny


Logo ROP

Názov projektu: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom
Operačný program: Regionálny operačný program 
Celkové schválené náklady: 1.656.150,92 €
Nenávratný finančný príspevok: 1.573.343,37 €
Neoprávnené náklady: 
Spolufinancovanie: 82.807,55 €
Termín ukončenia projektu: 04/2011

Aktuálny stav: projekt je ukončený

Cieľ projektu:

Zrevitalizovanie a moderné vybavenie centrálnej a mestskej zóny s dôrazom na jej funkčné využitie. Centrálna mestská zóna bude poskytovať nasledovné možnosti a aktivity:

  • spevnené komunikačné prepojenia v rámci námestia a okolitých ulíc všetkými doteraz užívanými vychodenými smermi;
  • dostatočný počet odpočinkových možností, oddychového mobiliáru a kvalitného mestského parkového zariadenia - odpadkové koše, stojany na bicykle, vrchné osvetlenie i spodné nasvietenie, pitný zdroj, informačné tabule;
  • herné prvky pre deti od 3 do 15 rokov;
  • vodný prvok s náhodne automaticky voleným systémom striekania a možnosťou prechádzania sa vo vode (tzv. brodisko).

Nová výsadba stromov, krov, trvalkových a letničkových kvitnúcich záhonov a kvalitne zavlažované trávnikové plochy poskytnú dostatok priestoru vhodného pre voľný pohyb a oddych osôb, ale aj na kultúrne podujatia, výstavy alebo inštaláciu umeleckých prvkov. K zvýšeniu bezpečnosti prispeje zrekonštruované verejné osvetlenie a novonainštalované ochranné stĺpiky voči prejazdu motorových vozidiel cez pešiu zónu.

Podrobné informácie o si môžete pozrieť v sprievodnej správe k projektu.

Fotogaléria k projektu:

Pôvodný stav:

Pohľad na námestie pred rekonštrukciou Pohľad na námestie pred rekonštrukciou Pohľad na námestie pred rekonštrukciou

Pohľad na námestie pred rekonštrukciou Pohľad na námestie pred rekonštrukciou Pohľad na námestie pred rekonštrukciou Pohľad na námestie pred rekonštrukciou

Výkresy a vizualizácie budúceho stavu: 

vykres_01.jpg  vykres_02.jpg vykres_03.jpg vykres_04.jpg

Vizualizácia - ihriskové prvky - pohľad od Hotela Luna Vizualizácia - stromová alej pozdĺž budovy Obvodného úrad - pohľad od Hotela Luna Vizualizácia smerom k Hotelu Luna Vizualizácia - celkový pohľad

Vizualizácia - celkový pohľad Vizualizácia - vodný prvok a stromová aleja Vizualizácia - celkový pohľad od fontány Vizualizácia

Vizualizácia - pohľad na vodný prvok Vizualizácia - vodný prvok a kvetinové záhony - pohľad od Hotela Luna Vizualizácia - vodný prvok a kvetinové záhony - pohľad od Hotela Luna Vizualizácia - vodný prvok a kvetinové záhony - bližší pohľad

 Realizácia:

Informačná tabuľa k Projektu Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Žiar nad Hronom Informačná tabuľa s porovananím pôvodného stavu a vizualizáciou po dokončení projektu Úprava plochy pred budovou Okresného súdu Premiestňovanie drevín z kvetináčov  

Kry a dreviny, ktoré bolo možné presadiť, sa umiestnili do medziblokových priestorov na sídlisku Pod Vršky, na Etape a v Parku Š. Moysesa Kry a dreviny, ktoré bolo možné presadiť, sa umiestnili do medziblokových priestorov na sídlisku Pod Vršky, na Etape a v Parku Š. Moysesa Úprava plochy pred budovou Okresného súdu Úprava plochy pred budovou Okresného súdu

Úprava plochy pred budovou Okresného súdu Úprava plochy pred budovou Okresného súdu Úprava plochy pred budovou Okresného súdu Úprava plochy pred budovou Okresného súdu

Hĺbenie jamy na budúci vodný prvok Budovanie základov vodného prvku - fontány Budovanie základov vodného prvku - fontány Budovanie základov vodného prvku - fontány

Úprava spojovacích chodníkov Úprava spojovacích chodníkov Úprava spojovacích chodníkov Úprava spojovacích chodníkov 

Úprava spojovacích chodníkov Úprava spojovacích chodníkov: dlažba Úprava spojovacích chodníkov Nová dlažba pri bytovom dome 404

Nová dlažba pri bytovom dome 404 Nová dlažba pri bytovom dome 404 Úprava plochy pred budovou okresného súdu Úprava plochy pred budovou okresného súdu: kanalizácia 

Úprava plochy pred budovou okresného súdu: dlažba Úprava plochy: stavba schodov a bebzbariérového prvku Schody a bebzbariérový prvok pred budovou okresného súdu Stavba vodného prvku 

Úprava vodného prvku Úprava vodného prvku Úprava plochy pri polyfunkčnom objekte Úprava plochy pri polyfunkčnom objekte

  Úprava plochy pri polyfunkčnom objekte Sadenie stromovej aleje Sadenie stromov pri polyfunčknom objekte Sadenie stromov pri polyfunčknom objekte 

Sadenie stromov pri polyfunčknom objekte Sadenie stromov pri polyfunčknom objekte: japonské višne Budovanie kanalizačných prípojok Budovanie kanalizačných prípojok

Úprava schodiska Úprava schodiska Nové schodisko z námestia smerom k Ulici SNP

Úprava plochy pred Domom kultúry Úprava plochy pred Domom kultúry: nový trávnatý koberec Úprava plochy pred Domom kultúry: nový trávnatý koberec Úprava plochy pred Domom kultúry: nový trávnatý koberec

Nový trávnik Nový trávnik Nový trávnik

Pôvodný stav priestoru pred mestským úradom Stromy z Ul. Š. Moysesa sa presadili na Etapu Stromy z Ul. Š. Moysesa sa presadili na Etapu

Stromy z Ul. Š. Moysesa sa presadili na Etapu - medziblokový priestor: Ul. Tajovského, Vansovej, Hurbanova Stromy z Ul. Š. Moysesa sa presadili na Etapu - medziblokový priestor: Ul. Tajovského, Vansovej, Hurbanova Stromy z Ul. Š. Moysesa sa presadili na Etapu - DI Vetrík

Úprava komunikácií pred mestským úradom Úprava komunikácií pred mestským úradom Úprava komunikácií pred mestským úradom Úprava komunikácií pred mestským úradom

Úprava komunikácií pred mestským úradom Úprava komunikácií pred mestským úradom Úprava komunikácií pred mestským úradom Úprava komunikácií pred mestským úradom

  Úprava komunikácií pred mestským úradom Úprava komunikácií pred mestským úradom Úprava komunikácií pred mestským úradom

Postup prác z vtáčej perspektívy: 21.9.2010 Postup prác z vtáčej perspektívy: 25.10.2010 Postup prác z vtáčej perspektívy: 26.11.2010

Aktuálny stav:

Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom: pohľad od Hotela Luna na fontánu Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom

Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom: pohľad na fontánu Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom: pohľad na fontánu Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom: pohľad na fontánu

Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom: pohľad z Bieleho domu Námestie Matice slovenske v Žiari nad Hronom


Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png