Riaditelia CVČ a materskej školy obhájili svoje funkcie, na Jednotke sa voľba riaditeľa zopakuje

17.06.2024 14:45:12
Riaditelia CVČ a materskej školy obhájili svoje funkcie, na Jednotke sa voľba riaditeľa zopakuje

Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v oblasti školstva a školskej samosprávy, vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa v nasledujúcich inštitúciách: Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8 a Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom, keďže riaditeľom uvedených inštitúcií končilo funkčné obdobie.

Výberové konania sa konali na prelome mája a júna, pričom prihlásených uchádzačov hodnotila školská rada každej inštitúcie. Po vykonaní výberových konaní boli zriaďovateľovi predložené návrhy rady školy na vymenovanie kandidátov na pozície riaditeľov v lehote do 12. mája. Po dôkladnom zvážení a vyhodnotení predložených návrhov, zriaďovateľ vymenoval nasledovných kandidátov na riaditeľské pozície na obdobie piatich rokov. 

Na pozíciu riaditeľky Materskej školy na Ulici Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom bola menovaná Martina Šimková. Ďalej na pozíciu riaditeľky Centra voľného času na Ulici M. R. Štefánika č. 17 v Žiari nad Hronom bola vymenovaná Helena Gáfriková. Na druhej strane, Rada školy pri Základnej škole na Ulici Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom nenavrhla žiadneho kandidáta, keďže po výberovom konaní neodporučila jediného kandidáta, Mareka Baláža, ktorý vykonával túto funkciu od roku 2009.  

Vzhľadom na túto skutočnosť sa zriaďovateľ rozhodol vyhlásiť opätovné výberové konanie na túto pozíciu, pretože je dôležité, aby škola mala vedenie aj počas doby výberového konania, zriaďovateľ poveril vedením školy Oľgu Berkešovú. 

Berkešová spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady na výkon tejto funkcie. Bude zodpovedná za vedenie školy až do doby vymenovania nového riaditeľa alebo riaditeľky na základe úspešne vykonaného výberového konania, čo však nesmie presiahnuť obdobie šiestich mesiacov. Jej dočasné poverenie zabezpečí kontinuitu a stabilitu vo vedení školy, a tým aj nepretržitý a kvalitný vzdelávací proces pre žiakov.  

Tento krok zabezpečí, že všetky inštitúcie v rámci mesta Žiar nad Hronom budú mať efektívne riadenie a budú pokračovať v plnení svojich vzdelávacích a sociálnych funkcií. Celý proces vymenovania nových riaditeľov a dočasného poverenia vedením školy je zameraný na zabezpečenie najvyššej kvality vzdelávania a služieb pre miestnu komunitu. 

 

(ko)
Foto: Facebook Jednotka Žiar nad Hronom

 

Ďalšie články - Naše mesto

Júl bez plastu: Problém plastového odpadu
03.07.2024 10:00:13

Júl bez plastu: Problém plastového odpadu

Júl bez plastu je významné celosvetové hnutie, ktoré vzniklo v roku 2011. Toto hnutie každoročne oslovuje a motivuje milióny ľudí po celom svete, aby sa zapojili do boja proti plastovému znečisteniu. Cieľom je dosiahnuť čistejšie ulice, oceány a...

Na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom zrekonštruujú kuchyňu
03.07.2024 09:40:37

Na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom zrekonštruujú kuchyňu

Odborné vzdelávanie v Strednej odbornej škole obchodu a služieb (SOŠ OaS) v Žiari nad Hronom bude v budúcom školskom roku modernejšie. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) na škole vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške takmer 367 00 eur...

Odkrývame históriu mesta: Steny kaštieľa odkrývajú svoju minulosť
03.07.2024 08:00:51

Odkrývame históriu mesta: Steny kaštieľa odkrývajú svoju minulosť

Jedným z najdôležitejších prvkov stavebníctva v Európe pred modernou érou bola dlhovekosť a trvácnosť. Proces výstavby obytnej budovy akéhokoľvek druhu a rozmerov bol vždy náročný: vyžadoval veľké množstvo financií, stavebného materiálu, ktorý sa musel...

Lipa pri kostole v Horných Opatovciach v TOP 12-ke finalistov súťaže Strom roka 2024, zahlasovať za ňu môžete aj vy
02.07.2024 10:32:13

Lipa pri kostole v Horných Opatovciach v TOP 12-ke finalistov súťaže Strom roka 2024, zahlasovať za ňu môžete aj vy

V ankete Nadácie Ekopolis Strom roka 2024 sa Lipa malolistá, stojaca v blízkosti Kostola sv. Vavrinca v Horných Opatovciach, dostala spomedzi celkových 41 nominácií medzi dvanásť...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png