Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 29.05.2023, meniny má Vilma.   

Takto môžu rodičia požiadať o obedy zadarmo

Zverejnené: 23.03.2023 10:34:42 |   | vytlačiť
obr: Takto môžu rodičia požiadať o obedy zadarmo

Od 1. mája 2023 bude po splnení podmienok všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základné školy, poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo aj takzvané obedy zadarmo.

Cieľom týchto dotácií na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia stravy. Okrem toho sa nebude brať do úvahy to či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. Znamená to, že rodič si môže na dieťa uplatňovať dotáciu na stravu aj v prípade, že naň daňový bonus poberá.

Podmienky poskytovania dotácie na stravu:

  • dieťa je prihlásené na stravovanie v predškolskom/školskom zariadení, 
  • zákonný zástupca podá v školskej jedálni písomnú Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu na dotáciu na stravu,
  • dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole/vyučovania v základnej škole  a odoberie stravu. 

Dotácia na stravu sa od 1. mája 2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,
  • 2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu,
  • 2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu.

Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, avšak dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni.

Rodičia by mali do 30. apríla 2023 navštíviť školskú jedáleň, odkiaľ bude dieťa odoberať stravu a podať tam Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu. Túto žiadosť je možné získať na webovej stránke zriaďovateľa žiarskych škôl, na webovej stránke každej školy, materskej školy ako aj v samotnej školskej jedálni a na mestskom úrade. Ak má rodič v škole viacero detí, podáva Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu na každé dieťa zvlášť. 

V prípade, ak rodič nedoručí Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu nepodáva ten rodič dieťaťa, ktorého dieťa navštevuje materskú školu v mladšom ročníku, ako je posledný ročník materskej školy (dieťa nie je predškolák) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Na čítanie:

 


Novinky

29.05.2023 08:15:12 Šport

Najmladšie atlétky hviezdami v štvorboji

V stredu, 24. mája 2023 sa v Krupine konalo prvé kolo Majstrovstiev stredoslovenského atletického zväzu najmladšieho žiactva a vložené preteky ...

23.05.2023 10:16:01 Šport

Žiarski stolní tenisti boli na majstrovstvách úspešní

Žiarskym stolným tenistom sa opäť darilo. Mládežníci zo stolnotenisového klubu MŠK Žiar nad Hronom načasovali svoju formu výborne, keď ich ...

22.05.2023 08:29:08 Šport

Čokotretry v Žiari nad Hronom sa zúčastnilo viac ako 500 detí

História Čokoládovej tretry siaha až do bývalého Československa, dá sa teda povedať, že má už 60 rokov. V roku 2017 ...

19.05.2023 10:16:20 Naše mesto

Do práce cestuje výlučne na bicykli. Denne tak absolvuje 60 kilometrov

Viete si predstaviť, že dochádzate každý deň do práce na bicykli? A teraz nemáme na mysli do práce napríklad v ...

19.05.2023 08:13:23 Naše mesto

Do zberných nádob na kuchynský odpad sa dávajú biologicky rozložiteľné vrecia

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2022 požiadalo Environmentálny fond o poskytnutie príspevku na podporu zberu a následného triedenia biologicky ...

18.05.2023 19:01:35 Naše mesto

Vo veku 71 rokov nás navždy opustil Ľubomír Striežovský, prezident Karate klubu

Vo štvrtok 18. mája 2023 nás vo veku 71 rokov navždy opustil Ľubomír Striežovský, dlhoročný prezident žiarskeho Karate klubu. V ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne