V Mestských detských jasliach obnovujú hračky a pomôcky aj vďaka dotácii z ministerstva 

08.09.2023 07:51:26
V Mestských detských jasliach obnovujú hračky a pomôcky aj vďaka dotácii z ministerstva 

Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ ambulantnej sociálnej služby Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, získalo v prvom polroku 2023 dotáciu z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Národný projekt Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je zameraný na podporu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) v systéme sociálnych služieb.

Je samozrejmosťou, že zriaďovateľ každoročne plánuje a počíta s určitými zdrojmi na vybavenie a prevádzku svojho zariadenia. Plní si tak svoje zákonné povinnosti v zmysle Politiky kvality (z. č. 448/2008 o soc. službách v znení neskorších predpisov, Príloha č. 2).

Práve v zmysle Politiky kvality poskytovanej služby chce zriaďovateľ širšie využiť personálny potenciál svojich odborných zamestnancov. „Naši zamestnanci majú bohaté praktické a teoretické  skúsenosti z predchádzajúcich rokov praxe v našom zariadení. Máme v ich radoch zdravotné sestry, vysokoškolsky vzdelané pracovníčky, napríklad fyzioterapeutku a mladšie, ale odborne vzdelané zamestnankyne, nad ktorými bdie vedúca zariadenia,“ informuje na úvod vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ, Monika Minárová a pokračuje: „V zariadení máme k dispozícii aj konzultácie pre zamestnankyne a, v prípade záujmu, aj pre rodičov a poradenstvo pre deti s detskou lekárkou. Práve prostredníctvom nich má zriaďovateľ možnosť  ponúkať kvalitnú službu, a tým zvyšovať a skvalitňovať starostlivosť o deti do troch rokov ich veku.

V Mestských detských jasliach obnovujú hračky a pomôcky aj vďaka dotácii z ministerstva 

Deti v jasliach si osvojujú režim, s ktorým sa budú stretávať v škôlke

Prepracované procesy poskytovania služby v zmysle Politiky kvality, na ktorých posledné mesiace veľmi intenzívne pracoval celý kolektív zariadenia, v súčinnosti so zamestnancami mestského úradu, precizujú poskytovanie obslužných, opatrovateľských a výchovných procesov v prospech detí vo veku od jedného do troch rokov veku dieťaťa a umožňujú pripravovať deti na vstup do siete predškolského vzdelávania. „Deti si osvojujú denný režim, s ktorým sa budú stretávať v materskej škôlke. V detských jasliach poznávajú nielen časový režim stravovania, ako sú raňajky, desiata, obed, olovrant, hygienické návyky  ako používanie nočníka a záchodu, umývanie rúk po ich použití, pred jedlom, po jedle, ale začnú vnímať kedy a kde majú priestor na hru, na prácu či na odpočinok,“ približuje ďalej Monika Minárová. 

V rámci získanej dotácie vo výške 5 000 eur si zamestnankyne spoločne, a po zrelej úvahe, zaobstarali hračky, výchovnovzdelávacie, ale aj zábavné pomôcky, ktoré im budú pomáhať aplikovať napríklad správne návyky pri chôdzi, v sede, pri našľapovaní chodidielkami či pri držaní chrbátika, využijú ich na relax, upokojenie sa po spoločných hrách alebo hrách na dvore. „Tomu všetkému budú napomáhať pomôcky a hračky, ktoré sme zaobstarali aj za účelom rozvoja psychomotoriky detí do troch rokov, jemnej a hrubej motoriky, rozvoja reči, komunikácie a spolupráce, rozvíjania umeleckej a hudobnej expresie, technických zručností, pohybových aktivít či podporu kolektívnych aktivít. Sú to všetko inovatívne hračky a pomôcky, ktoré podporia vývin detí navštevujúcich zariadenia,“ konkretizuje ďalej Monika Minárová s tým, že o ich využitie a správne používania sa postarajú opatrovateľky, a to pod gesciou opatrovateľky vzdelanej v odbore fyzioterapia. „Samozrejme, že nenápadnou, ale predsa cielenou a výchovnou formou, primeranou veku detí. A keďže aj hračky a výchovné pomôcky sa vyvíjajú a modernizujú, ale aj opotrebúvajú, tie staršie kúsky, ktoré máme v zariadení, sa vymenia za nové, modernejšie. Pretože funkčnosť a kvalita boli atribúty, ktoré boli prioritou pri ich výbere,“ uzatvára Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ.

(lt)

 

Ďalšie články - Naše mesto

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí
30.05.2024 14:23:50

Dotyk lesa v parku Štefana Moysesa navštívilo viac ako 600 detí

V stredu 22. mája sa v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom už po druhýkrát konalo veľké environmentálne podujatie s názvom „Dotyk lesa,“ ktoré bolo určené pre žiakov tretieho až piateho ročníka základných škôl. Podujatie bolo zamerané na...

Práce na autobusovej čakárni finišujú
30.05.2024 10:45:20

Práce na autobusovej čakárni finišujú

Už niekoľko týždňov prebiehajú rekonštrukčné práce na budovaní čakárne pre cestujúcich v Žiari nad Hronom, ktorá vzniká v priestoroch bývalej herne za poštou, smerom k predajni mobilného operátora. Mesto na tento účel schválilo dotáciu vo výške...

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 
27.05.2024 12:42:43

Mesto získalo dotáciu na rekonštrukciu športového areálu na „Jednotke“ 

Športovisko v areáli Základnej školy Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom sa dočká modernizácie. Mesto na jeho rekonštrukciu získalo z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 274 tisíc eur. V rámci projektu bude vybudovaný bežecký ovál s umelým...

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod
23.05.2024 12:35:54

Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod

Od 1.6.2024 dochádza k zmene miesta prevádzkovania zberného dvora z ulice SNP 131 v Žiari nad Hronom (súčasná adresa) do areálu bývalej skládky odpadov v Horných Opatovciach. Dôvodom presunu je sťahovanie sa spoločnosti do nových priestorov. Prevádzka...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png