V Žiari nad Hronom plánujú postaviť novú budovu na účely DSS Doména

04.06.2024 08:02:30
V Žiari nad Hronom plánujú postaviť novú budovu na účely DSS Doména

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje v Žiari nad Hronom postaviť novú budovu na účely Domova sociálnych služieb (DSS) Doména. Aktuálne sa spracúva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

DSS Doména je organizačnou zložkou ZSS Lipa Žiar nad Hronom, pričom poskytuje sociálnu službu typu Domov sociálnych služieb ambulantnou formou pre deti, mladých dospelých a dospelých s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania s kapacitou 16 klientov. 

Novostavba zariadenia sociálnych služieb bude situovaná v susedstve Nemocnice v Žiari nad Hronom na Sládkovičovej ulici na pozemku vo vlastníctve BBSK. „Bude sa jednať o modernú, prízemnú, plne bezbariérovú budovu s kapacitou 25 klientov, s dostatočnými priestormi pre terapie, záujmovú činnosť a oddych, ako aj so zázemím pre zamestnancov,“ priblížila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že dôvodom výstavby je najmä bezbariérovosť, obmedzené priestory a nedostatočná kapacita terajšej budovy na Ulici SNP č.64.  

BBSK plánuje na financovanie výstavby použiť nenávratné zdroje z Operačného programu Slovensko. „Predbežné odhadované náklady na výstavbu sú cca 2,5 miliónov eur, výsledná suma však vzíde až z verejného obstarávania na zhotoviteľa,“ dodala Štepáneková na záver. 

(šov)
Foto: Katarína Ondrušík

 

Ďalšie články - Naše mesto

V Žiari už dva roky funguje služba včasnej intervencie, ktorá sa venuje rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom
21.06.2024 08:43:21

V Žiari už dva roky funguje služba včasnej intervencie, ktorá sa venuje rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom

V máji oslávilo elokované pracovisko Centra včasnej intervencie v Žiari nad Hronom dva roky svojho pôsobenia. Za ten čas bola intervencia poskytnutá 59 rodinám, ktoré poradenské pracovníčky dlhodobo sprevádzajú. Služba včasnej intervencie patrí medzi...

Predškoláci skladali sľub priateľstva aj tento rok
20.06.2024 08:11:03

Predškoláci skladali sľub priateľstva aj tento rok

V utorok, 18. júna 2024, sa žiarski predškoláci stretli v Obradnej sieni Mestského Kultúrneho centra, aby spoločne so svojimi kamarátmi, spolužiakmi zo škôlky, zložili Sľub priateľstva a rozlúčili sa tak s materskou školou. Sľub priateľstva, ktorí...

Riaditelia CVČ a materskej školy obhájili svoje funkcie, na Jednotke sa voľba riaditeľa zopakuje
17.06.2024 14:45:12

Riaditelia CVČ a materskej školy obhájili svoje funkcie, na Jednotke sa voľba riaditeľa zopakuje

Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v oblasti školstva a školskej samosprávy, vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa v nasledujúcich inštitúciách: Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Materská škola...

V meste osadili zastávky MHD so zelenými strechami
17.06.2024 14:05:26

V meste osadili zastávky MHD so zelenými strechami

V Žiari nad Hronom sa v máji začalo s osádzaním nových prístreškov na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Nové zastávky MHD budú mať okrem zelenej strechy so skalničkami aj bezpečnostné kalené sklá a lavičky s operadlom. Okrem toho budú vybavené...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png