V Žiari už dva roky funguje služba včasnej intervencie, ktorá sa venuje rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom

21.06.2024 08:43:21
V Žiari už dva roky funguje služba včasnej intervencie, ktorá sa venuje rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom

V máji oslávilo elokované pracovisko Centra včasnej intervencie v Žiari nad Hronom dva roky svojho pôsobenia. Za ten čas bola intervencia poskytnutá 59 rodinám, ktoré poradenské pracovníčky dlhodobo sprevádzajú. Služba včasnej intervencie patrí medzi sociálne služby a je pre rodiny bezplatná. Využiť ju môže ktokoľvek, kto má pocit, že s jeho dieťatkom nie je niečo v poriadku, už od narodenia. Centrum včasnej intervencie je práve tým miestom, kde vám vedia poskytnúť všetky potrebné informácie. Ich prioritou je osloviť čo najväčší počet rodín a zabezpečiť im včasné poradenstvo, informácie a podporu.

Centrum včasnej intervencie (CVI) Banská Bystrica, n. o., funguje od roku 2016. V máji 2022 CVI otvorilo elokované pracovisko v Žiari nad Hronom. Podľa Alžbety Poloňovej, liečebnej pedagogičky a poradenskej pracovníčky CVI BB, v žiarskom okrese aj mimo neho pôsobia tieto poradenské služby prakticky od vzniku Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici. 

V CVI poskytujú sociálnu službu včasnej intervencie, ktorá je podľa zákona bezplatná. „Za dva roky sme poskytli starostlivosť 59 rodinám. Pred dvoma rokmi sme rozšírili odborný tím a vytvorili v Žiari elokované pracovisko, aktuálne v ňom pôsobíme štyri zamestnankyne, každá z nás zastrešuje iné odborné zameranie. Byť k rodinám z nášho okolia bližšie nám dáva zmysel ekologický, ekonomický, vieme sa do rodín rýchlejšie prepraviť a zároveň máme vytvorený pre našich klientov priestor na skupinové aktivity, poznáme odborníkov z okolia, na ktorých vieme rodiny sieťovať,“ vysvetľuje Poloňová a dodáva, že pracovníčky CVI nerobia diagnostiku, ani terapiu. „Máme vývinové škály, ktoré používame na zistenie aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa. V rodinách využívame prvky terapií a metód, podľa aktuálnych potrieb rodiny (napríklad bazálnu stimuláciu, senzorickú integráciu, teóriu vzťahovej väzby a pod.) Väčšina odborníčok z tímu sme prešli zahraničným výcvikom v koncepte senzorickej integrácie, ktorú prinášame do rodín s cieľom aby rodičia lepšie pochopili správanie svojich detí, vedeli upraviť domáce prostredie a aby získali zručnosť ako stimulovať svoje dieťa.“  

Keď rodič cíti, že niečo nie je v poriadku

Ku klientom CVI sa radia najmä rodiny, ktoré majú dieťa s rizikovým vývinom, zdravotným znevýhodnením ako autizmus či genetické ochorenia, ale i predčasne narodené deti. „Rodinu môžeme sprevádzať od narodenia dieťatka, až do dovŕšenia jeho siedmych rokov,“ popisuje bližšie činnosť poradenských pracovníčok Poloňová a pokračuje: „Najčastejšie nás kontaktujú rodiny telefonicky, pre nežiaduce správanie dieťatka, rodiny, ktoré majú pocit, že ich dieťa nereaguje, nekomunikuje, nerozpráva. Alebo sa na nás obracajú rodiny, ktorých deti už diagnózu majú,“ Poloňová zo skúseností uvádza, že najčastejšie u klientov rezonujú témy ako vyberavosť v jedení, problém s odplienkovaním, so spánkom, prílišné predráždenie detí alebo nespolupracujúce deti. „Rodičia nevedia pochopiť svoje dieťa, pociťujú únavu, vyčerpanie, chýba im podpora okolia,“ dodáva Poloňová. 

Služba včasnej intervencie je podľa nej špecifická, pretože sa realizuje v teréne. „Prvý kontakt realizujeme telefonicky, kedy nás rodina osloví ohľadne spolupráce, následne si dohodneme termín stretnutia u nich doma. To znamená, že na stretnutie prichádzame do rodín my, nie oni za nami,“ vysvetľuje a dodáva, že je to hlavne kvôli tomu, že prirodzené prostredie je pre dieťa bezpečným priestorom, ktoré pozná. „Nám zas prináša fungovanie rodiny doma veľa informácií, možnosť návštevy priamo doma v rodinách vnímame ako benefit aj pre rodinu samotnú, keďže rodiny, ktoré majú deti s rizikovým vývinom, musia často cestovať za odborníkmi, lekármi či na rehabilitácie a za nami poradenským pracovníkom cestovať nemusia.“ Ako to teda počas návštevy poradenských pracovníčok rodine prebieha? „V domácom prostredí využívame hračky a pomôcky, ktoré rodina doma má a ukazujeme im možnosti, ako vhodne stimulovať dieťa,“ vysvetľuje Poloňová s tým, že na inšpiráciu zvyknú do rodín prinášať aj ich edukačné hry a terapeutické pomôcky, ktoré rodinám v prípade záujmu vedia i zapožičať. „Rodičia tak môžu zistiť, ako dieťatko na pomôcku reaguje a následne si ju môžu zakúpiť alebo si pomôcku na dlhší čas od nás bezplatne požičať,“ dodáva.

V Žiari už dva roky funguje služba včasnej intervencie, ktorá sa venuje rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom

Čím skôr je dieťaťu poskytnutá pomoc, tým skôr dieťa napreduje

Poradenské pracovníčky sa snažia do spolupráce oslovovať aj pediatrov, a to z dôvodu, aby rodičia dostali od nich kontakt na CVI a podporu a poradenstvo čím skôr. „Roky praxe ukazujú, že čím skôr je rodinám poskytnutá včasná intervencia, tým efektívnejšie sú výsledky (napríklad napredovanie vo vývine dieťaťa, začlenením dieťaťa do kolektívu). Rodiny majú na nás kontakty aj od učiteľov materských škôl, od spolupracujúcich odborníkov, od známych, alebo si nás nájdu na internete,“ vysvetľuje Poloňová a upresňuje, že elokované pracovisko CVI BB v Žiari nad Hronom môžu osloviť rodiny z celého regiónu, vrátane okolia Žiaru, Žarnovice, Novej Bane či Banskej Štiavnice. 

Náš tím tvoria psychologičky, liečebné a špeciálne pedagogičky a sociálne pracovníčky, vďaka zloženiu odborníkov, poskytujeme rôznorodú odbornú činnosť a to špecializované sociálne poradenstvo, stimuláciu vývinu, sociálnu a komunitnú rehabilitáciu. Rodiny sieťujeme na iných odborníkov, sprevádzame ich pri výbere zariadenia, poskytujeme im informácie, ohľadne kompenzačných pomôcok,“ dodáva Poloňová s tým, že intervenciu v rodinách realizujú dve poradkyne, pričom jedna sa viac zameriava na poradenský rozhovor a druhá poradkyňa pracuje s dieťaťom na podpore jednotlivých oblastí vývinu. 

Rodina je vždy zadávateľom svojich cieľov a my ich sprevádzame a ponúkame im možnosti, spôsoby a stratégie, ako ciele naplniť,“ vysvetľuje liečebná pedagogička. „Obľúbenou aktivitou sú herne, ktoré  realizujeme najmä v čase letných prázdnin vo svojich ambulantných priestoroch. Naši klienti touto formou dostanú priestor na spoznanie sa s inými rodinami, vymieňajú si skúsenosti, zdieľajú svoje úspechy, ale aj problémy. Deti na herniach zažívajú kontakt s menšou komunitou, čo ich podporí v lepšej adaptácii, napríklad na kolektív v materskej škole,“ vysvetľuje Poloňová. 

Ďalšiu skupinovú aktivitu tvoria zas edukačné workshopy pre rodičov, ale aj pre odborníkov. „Minulý rok sa nám podarilo zaškoliť pedagogických a odborných zamestnancov do úvodu senzorickej integrácie, rodičom sme ponúkli semináre na tému vývin reči, kompenzačné pomôcky, workshop o emóciách a hraniciach,“ hovorí. „Každoročne sa zapájame do týždňa dobrovoľníctva, v minulosti sme nadviazali spoluprácu so súkromnou pedagogickou školu, materskou školou a tento rok sa k dobrovoľníkom pridali aj žiaci prvého stupňa, ktorí vyrábali pre našich klientov hmatové hračky.“ Centrum včasnej intervencie dlhoročne podporujú pracovníci z firiem, ktorí v rámci teambuldingu chodia do centra vyrábať pomôcky pre rodiny. „Oceňujeme akúkoľvek aktivitu, snahu a chuť tvoriť dobro,“ reaguje Poloňová na iniciatívu dobrovoľníkov.