V žiarskom parku sa po prvý raz konalo podujatie Dotyk lesa

25.05.2023 08:23:39
V žiarskom parku sa po prvý raz konalo podujatie Dotyk lesa

V stredu, 24. mája 2023 sa v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom konala po prvý raz environmentálna akcia Dotyk lesa. Podujatie bolo zamerané na environmentálnu výchovu detí a mládeže spojenú s aktívnym využitím voľného času objavovaním a učením v prírode.

Podujatie Dotyk lesa bolo primárne určené pre žiakov tretieho až piateho ročníka. Nieslo sa v znamení poľovníctva, lesa samotného, ale hlavne ochrany prírody. Približne 500 detí zo žiarskych základných škôl sa tak mohli na celkovo 12 stanovištiach dozvedieť nové zaujímavosti a svoje vedomosti, ktoré nadobudli v škole, vyskúšať v praxi. Hlavnými organizátormi boli Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom, Centrum voľného času a mnohí ďalší, ktorí pripravovali jednotlivé stanovištia.

Environmentálnu akciu Dotyk lesa otvoril primátor mesta Žiar nad Hronom, Peter Antal. „Táto akcia sa pripravovala naozaj veľmi dlho, preto som rád, že nám praje počasie. Do žiarskeho parku prišlo asi 500 detí z našich základných škôl, ktoré mohli to, čo sa učia, vidieť aj naživo. Zároveň si mohli vyskúšať svoje vedomosti a priblížiť sa lesu. Chcem sa týmto poďakovať všetkým, ktorí sa na akcii podieľali a verím, že nebola posledná,“ hovorí.

O organizovaní podujatia, ale aj o jeho myšlienkach a cieľoch sme sa rozprávali s jedným z organizátorov, podpredsedom Obvodnej poľovníckej komory pre organizáciu riadenia poľovníctva Žiar nad Hronom, Miroslavom Garajom. „Celá myšlienka tohto podujatia vyšla z Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom, ktorá riadi poľovníctvo v troch okresoch. Od svojho začiatku v roku 2010 sa zúčastňuje poľovníckej osvety a výchovno-vzdelávacích podujatí pre mladých ľudí,“ vysvetľuje.