Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 05.07.2022, dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda.   

Preskočiť navigáciu

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom ponúka 1 voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie (učiteľ pre 5. – 9. ročník ZŠ)

Aprobácia: Anglický jazyk – Občianska výchova 

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania:

 • VŠ vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadovaný odbor vzdelania pri VŠ vzdelaní druhého stupňa: v študijnom odbore učiteľstvo pre 5.– 9. ročník základnej školy.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • výpis z registra trestov.

Podmienky zamestnávania: voľné pracovné miesto od 1.9.2022 

Miesto pracoviska: Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy, tel. 045/678 89 21

Písomné žiadosti zasielajte do 22.6.2022 na adresu:

 1. e-mail: zsstefanikazh@centrum.sk
 2. Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom

Pracovný pohovor sa uskutoční v Základnej škole na Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom 6.7.2022 o 8.00 hod. v kancelárii riaditeľky školy na základe telefonického dohovoru.


Voľné pracovné miesto: príslušník mestskej polície

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto príslušníka mestskej polície.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie
 • vek nad 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
 • znalosť úradného jazyka slovom a písmom
 • výhodou - odborná spôsobilosť v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov
 • výhodou - zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka polície

Iné kritéria a požiadavky:

 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • ovládanie práce s PC
 • platný vodičský preukaz minimálne skupiny „B“

K prihláške na voľné pracovné miesto je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do zamestnania            
 • profesijný životopis a motivačný list
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce mestského policajta  
 • fotokópiu platného vodičského preukazu
 • fotokópiu platného zbrojného preukazu

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

Mestský úrad
personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom


Voľné pracovné miesto: opatrovateľ/ka

DOMOV PRI KAŠTIELI n.o. Žiar nad Hronom hľadá pracovníka na pozíciu opatrovateľ/ka.

Miesto práce: SNP 1247
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Mzdové podmienky: 720 eur brutto + príplatky mzdové zvýhodnenie za sobotu, za nedeľu a sviatok, príplatok za zmennosť. V čistom 800 eur až 1 100 eur podľa odpracovaných pracovných zmien.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplňou práce je komplexná opatrovateľská starostlivosť o klientov zariadenia:

 • pomáha pri podávaní stravy,
 • dohliada na pitný režim klientov,
 • spolupracuje pri prevencii preležanín pravidelným polohovaním, starostlivosťou o suché inkontinenčné pomôcky, hygienou a ošetrením pokožky,
 • dbá o hygienický štandard obyvateľov zariadenia, denne vykonáva rannú a večernú toaletu,
 • zodpovedá za uloženie a za rozdelenie osobnej bielizne klientom,
 • zabezpečuje starostlivosť o lôžko klienta,
 • zabezpečuje úpravu bezprostredného okolia klienta,
 • dbá na pravidelnú a dôslednú dezinfekciu postelí, stolíkov a všetkých pomôcok a zariadení, ktoré používa pri manipulácii s klientom.
 • a iné.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • istota dlhodobého zamestnania a stabilného príjmu,
 • práca vo vysoko kvalifikovanom tíme,
 • stravovanie priamo v zariadení,
 • zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
 • vzdelávanie zamestnancov,
 • priateľská pracovná atmosféra,
 • osobnostný rast,
 • možnosť nástupu ihneď.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: opatrovateľský kurz 
Jazykové znalosti: Slovenský jazyk - Začiatočník (A2)

Prax na pozícii/v oblasti

Prax v oblasti opatrovania vítaná. V prípade potreby zaučíme.

Pozícia je vhodná pre absolventa: Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • precíznosť (presnosť), spoľahlivosť, empatia,
 • organizovanie a plánovanie práce,
 • tímová práca,
 • samostatnosť,
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi),
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa,
 • flexibilita,
 • vysoká odbornosť,
 • pracovné nasadenie,
 • pozitívny vzťah k seniorom.

Kontakt

DOMOV PRI KAŠTIELI n.o.
Zariadenie pre seniorov
Ul. SNP 1247/16A
965 01 Žiar nad Hronom

Kontaktná osoba: 

Mgr. Jana Filipčíková – riaditeľka
Tel.: 0905 501 200
e-mail: zps@domovprikastieli.sk