Dnes je 19.04.2021, meniny má Jela.   

Preskočiť navigáciu

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto: školský psychológ

Riaditeľstvo Základnej školy, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca na pozíciu školský psychológ s nástupom od 15.04.2021.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, št. odbor psychológia v príslušnom študijnom odbore; môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu,
  • v prípade získania vzdelania podľa predpisov účinných od 1.4.2002 do 31.8.2019 študijný odbor psychológia alebo učiteľstvo akademických predmetov zameraný na učiteľstvo psychológie v kombinácii s iným predmetom,
  • vysokoškolské vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31.3.2002 študijný odbor psychológia alebo pedagogika - psychológia absolvovaný na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave do 31. decembra 1995.

Požadované doklady: 

  • žiadosť,
  • profesijný životopis,
  • diplom z vykonania štátnej skúšky v požadovanom odbore, 
  • iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného rozvoja

Platové podmienky:

  • v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úväzok: 0,5

Žiadosť a doklady je možné zaslať na riaditeľstvo školy do 13.04.2021:

Základná škola,
Jilemnického ulica č. 2
965 01  Žiar nad Hronom

Tel.: 0911 460 425, e-mail: hanzlikovadrahomira@gmail.com


Mesto Žiar nad Hronom hľadá opatrovateľky a opatrovateľov

Máte opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín, organizovaný akreditovaným subjektom, alebo máte stredné zdravotné vzdelanie? Máte skúsenosti a prax v opatrovateľstve? Viete si predstaviť spoluprácu so stabilným a serióznym zamestnávateľom? Máte pocit, že je vaša rodina samostatná a nebude im vaša prítomnosť chýbať? Ak ste si na všetky vyššie uvedené otázky odpovedali kladne, hľadáme práve vás!

Mesto Žiar nad Hronom hľadá opatrovateľky/opatrovateľov nielen v dôchodkovom veku, príp. SZČO, do sociálnej služby terénna opatrovateľská služba, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať a mali by záujem venovať časť svojho času tým, ktorí potrebujú našu – vašu pomoc. Druh pracovného pomeru: dohoda, príp. pracovný pomer na kratší pracovný čas.

Kontakt: MsÚ, Ul. Š. Moysesa č. 46 Žiar nad Hronom, Veronika Páchniková – koordinátorka opatrovateľskej služby. Tel.: 045/678 71 38, e-mail: veronika.pachnikova@ziar.sk.