Dnes je 19.02.2020, meniny má Vlasta.   

Vrak bol zo Šibeničného vrchu odtiahnutý

Zverejnené: 13.02.2020 10:16:40 |   | vytlačiť
obr: Vrak bol zo Šibeničného vrchu odtiahnutý

Viacerí Žiarčania si pri prechádzke či športovaní na Šibeničnom vrchu všimli odparkované staré vozidlo s rozbitými oknami. Zaujímalo nás, aký je postup pri nájdení takto odstaveného vraku.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom monitorovalo odstavené auto na Šibáku už od 13. januára. „V utorok 21. januára nás okresné riaditeľstvo informovalo, že na Šibeničnom vrchu je odparkované vozidlo v zákaze vjazdu, ale vodič je vo výkone trestu,“ potvrdil informáciu o vozidle Juraj Horváth z Oddelenia priestupkového a správneho konania MsP a ako ďalej spresnil: „Mestská polícia 24. januára monitorovala osobné motorové vozidlo Opel Corsa, modrej farby, bez EČV, vyradené z evidencie vozidiel, odstavené mimo príjazdovej komunikácie na Šibeničnom vrchu. Vozidlo javilo znaky nepojazdného technického stavu. Na mieste sme vykonali fotodokumentáciu vozidla a jeho VIN čísla. Lustráciou v databáze vozidiel sa zistilo, že majiteľ vozidla je momentálne vo výkone trestu.“ 

K tomuto vozidlu je na mestskej polícii vedený spisový materiál, keďže je podozrenie z ohrozovania životného prostredia. „Konkrétne je tu riziko priesakov ropných látok z prehrdzavených a poškodených nádrží a olejových vaní. Vec sme odstúpili správnemu orgánu, v tomto prípade odboru životného prostredia, na ďalšie doriešenie. Majiteľovi vozidla môže byť vyrubený poplatok, a to daň za užívanie verejného priestranstva podľa VZN č. 3/2018,“ naznačuje ďalej Juraj Horváth. Ako však vzápätí podotýka, mestská polícia nemá oprávnenie prejednávať a pokutou riešiť uvedené veci. „Staré, nepojazdné vozidlá, ako aj vozidlá, ktoré nespĺňajú podmienky na prevádzku na pozemných komunikáciách, to znamená, že nemajú STK alebo EK, monitorujeme. Snažíme sa kontaktovať majiteľov, zbierať dôkazy a zistené skutočnosti postupujeme správnym orgánom kompetentným vo veci rozhodnúť a udeliť sankciu,“ dodáva Juraj Horváth.

Kde teda skončí vrak, ktorý špatí okolie Šibeničného vrchu? Odpovedá nám Ivana Martincová z Oddelenia odpadového hospodárstva MsÚ: „Odbor životného prostredia bude postupovať v zmysle zákona o odpadoch §67, ktorým vyzve držiteľa vozidla, aby si svoje vozidlo z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, odstránilo. Keďže ide o osobu vo výkone trestu, musíme s právnikom prejsť postup, koho vyzývať. Ak budeme vyzývať vlastníka vozidla, musíme zistiť, kde je vo väzbe. Vstupuje však do toho viac faktorov, ktoré ovplyvňujú aj naše postupy.“ Ako však ďalej Martincová dodáva, štandardne je to tak, že ak si vozidlo držiteľ alebo vlastník neodstráni z miesta, konať začne mesto alebo správca cesty a žiada oprávnenú osobu, v tomto prípade ZSNP Recykling, aby zabezpečil premiestnenie na určené parkovisko. „Odtiaľ má povinnosť a nárok si vlastník vozidlo prevziať a uhradiť oprávnenej osobe náklady spojené s premiestnením vozidla. Ak si ho neprevezme do 30 dní, pokračuje konanie,“ uzatvára Ivana Martincová.

Tento vrak bol v stredu 12. februára zo Šibeničného vrchu odtiahnutý na určené parkovisko.

 


Novinky

17.02.2020 09:41:32 Naše mesto

Zima sa chýli ku koncu

V prvej polovici uplynulého týždňa prevládalo na našom území veľmi nepríjemné veterné počasie. Prvá polovica posledného zimného mesiaca sa tak ...

13.02.2020 10:13:38 Naše mesto

Autobusové zastávky v našom meste sú bezpečné 

Na podnet primátora mesta bola vykonaná kontrola všetkých autobusových zastávok v našom meste. Tie sú bezpečné a nehrozí ich vyvrátenie. ...

07.02.2020 11:07:48 Kultúra

Tarja Turunen vystúpi v Žiari nad Hronom!

Neuveriteľná Tarja Turunen vystúpi v Žiari nad Hronom. Na jej jedinečný koncert sa môžete tešiť 25. októbra. Bol to obrovský ...

06.02.2020 15:18:23 Naše mesto

Potrebujem sa postarať o svojho príbuzného. Kto mi pomôže?

Aj vy ste sa už vo svojom živote dostali do situácie ako pani Janka? Možno to, čo zistila ona, pomôže ...

05.02.2020 09:53:20 Naše mesto

Zápis do základnej školy

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. ...

04.02.2020 10:27:40 Kultúra

Ekotopfilm po roku opäť v Žiari

Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne