Výmena umelého trávnika a oprava mantinelového systému na multifunkčnom ihrisku v meste Žiar nad Hronom

Úrad vlády SR

Názov projektu: Výmena umelého trávnika a oprava mantinelového systému na multifunkčnom ihrisku v meste Žiar nad Hronom

Dotácia poskytnutá z Úradu vlády Slovenskej republiky 

Dotácia: 10 000,00 eur
Spolufinancovanie mesta: 3 183,92 eur
Celkové náklady: 13 183,92 eur

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je komplexná  rekonštrukcia a obnova jestvujúceho multifunkčného ihriska s umelým trávnikom nachádzajúceho sa v areáli základnej školy (ZŠ).  Projektom sa zlepšilo materiálno - technické vybavenie športoviska, umožnilo sa zvýšenie participácie detí a širšej verejnosti na športovo-pohybových aktivitách. 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png