Výstavba oddychovej zóny na Hviezdoslavovej ulici

Ide o vytvorenie novej oddychovej zóny vo vnútroblokovom priestore medzi bytovými domami na sídlisku Centrum II. Dve asfaltové plochy v zlom technickom stave nahradí moderné oddychové centrum, ktoré poskytne obyvateľom a návštevníkom priestor na oddych, športovanie a zábavu detí. Vznikne tu multifunkčné športovisko, bežecká dráha, detské ihrisko, nové lavičky a bude vysadená nová zeleň. Nová oddychová zóna je riešená koncepčne a zohľadňuje potreby obyvateľov okolitých domov.

Projekt realizuje: Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o.
Výška investície: 120 tis. €.
Začiatok realizácie: jún 2014
Predpokladané ukončenie: október 2014

 

Tagy

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png