Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 15.08.2022, meniny má Marcela.   

Vysvedčenia sú rozdané, školákom začínajú dvojmesačné prázdniny

Zverejnené: 01.07.2022 07:58:06 |   | vytlačiť
obr: Vysvedčenia sú rozdané, školákom začínajú dvojmesačné prázdniny

Vo štvrtok 30. júna sa všetkým školákom skončil aktuálny školský rok. Z rúk triednych učiteľov si prevzali koncoročné vysvedčenia a rozpŕchli sa na prázdniny. Pozreli sme sa aj na to, koľko deviatakov odišlo na stredné školy.

V základnej škole na Ulici Dr. Janského odchádza na stredné školy 42 žiakov. „Najviac žiakov odchádza na gymnázium, potom sú to obchodné akadémie, SOŠ drevárska, SSOŠ technická a školy umeleckého priemyslu,“ informuje riaditeľ školy Marek Baláž s tým, že po prvýkrát si svoje vysvedčenie prevzalo 39 prvákov. „V škole sme aj tento rok pokračovali v rozbehnutých projektoch, akými sú napríklad IT Akadémia či Modernejšia škola. Vďaka nim sa nám podarilo zlepšiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v našej škole, pretože žiaci sa môžu učiť bádateľským spôsobom pomocou modernejšej techniky,“ vracia sa k uplynulému školskému roku riaditeľ a ako podotýka, v škole pre žiakov vytvorili vhodné podmienky aj na zážitkové učenie či prácu v skupinách, aby im umožnili prirodzene bádať, hľadať, tvoriť, získavať poznatky čo najefektívnejšie, a zároveň zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas počas prestávok na chodbách školy. „Pokračujeme aj v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., v rámci ktorého sme získali dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa. Taktiež rozvíjame finančnú gramotnosť aj zapojením sa do inovatívneho programu pre finančnú gramotnosť s názvom FinQ. Novinkou pre nás bolo zapojenie sa do projektu ENTER, prostredníctvom ktorého rozvíjame digitálne zručnosti inovatívnym a zážitkovým spôsobom,“ uzatvára Marek Baláž.

Až 73 deviatakov sa rozlúčilo so Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika. Ako konkretizuje riaditeľka školy Ľubica Baranová, najviac z týchto žiakov, až 21, odišlo na gymnáziá so všeobecným a viacerí aj s bilingválnym zameraním. Dvaja žiaci nastúpia od septembra na štúdium na prestížnom gymnáziu v Sučanoch. Ďalšie silno zastúpené zamerania boli ekonomické a technické. Svoju školskú dochádzku začalo od septembra na „Dvojke“ 98 malých prváčikov. Škola dosiahla počas školského roka viacero úspechov, za všetky vybrala Ľubica Baranová tieto: „Medzinárodný atletický míting Čokoládová tretra, kedy na finálovom podujatí v Ostrave získala Paťka Bieliková z 5. A krásne 2. miesto. Náš školský časopis Dvojkovinky vyhral 6. miesto v celoslovenskej súťaži Proslavis 2021. Uspeli sme tu v silnej konkurencii 190 časopisov, ktoré sa zapojili do známej celoslovenskej súťaže. Súťažné družstvo z „Dvojky“ hrdo reprezentovalo našu školu aj mesto Žiar nad Hronom v projekte RTVS NAJŠKOLA 2022.

Základná škola na Jilemnického ulici mala síce v tomto školskom roku len jednu triedu v deviatom ročníku, no bolo v nej 27 žiakov, z toho len 6 dievčat. „Napriek tomu to bol veľmi súdržný kolektív s rôznorodými záujmami. Od toho sa odvíjalo aj podanie prihlášok na ďalšie štúdium. Naši absolventi budú pokračovať v ďalšom štúdiu nielen na gymnáziách v Žiari nad Hronom či Novej Bani, ale aj na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v našom meste, zdravotníckej škole, Strednej odbornej škole obchodu a služieb či EBG,“ hovorí riaditeľka školy Drahomíra Hanzlíková a ako ďalej spresňuje, na „Štvorke“ odovzdali 33 prváckych vysvedčení, ktoré sú formou slovného hodnotenia s poukázaním na získané zručnosti najmladších školákov. Škola sa aj v tomto školskom roku zapájala do množstva vedomostných, umeleckých či športových súťaží, v ktorých zaznamenala mimoriadne úspechy. „Ako škola športová sa môžeme pýšiť účasťou na Majstrovstvách SR v malom futbale mladších žiakov a získaným 4. miestom, ktoré sa konali v Šamoríne. V celoslovenskom kole sme mali aj výtvarnú prácu našej žiačky s tematikou Vesmír očami detí. Zrealizovali sme niekoľko projektov v environmentálnej oblasti, pokrstili sme našu vlastnú knihu, aktívne sme trávili čas aj v školskom klube detí,  či raz mesačne sme sa zapojili do výzvy projektu Hrdá škola. Prváci si adoptovali kravičku Lunu v rámci projektu realizovaného z Mliečneho fondu a naši šiestaci sa zapojili do projektu podporujúceho zdravý životný štýl a pravidelný pohyb, v duchu vízie našej školy. Úspešne sa u nás rozbieha rovesnícke vzdelávanie. Do budúceho obdobia sa nám podarilo získať grant na vytvorenie priestoru pre edukáciu v areáli školy, ktorý začneme realizovať aj s pomocou rodičov žiakov počas letných prázdnin,“ uzatvára Drahomíra Hanzlíková. 

Cirkevná škola s novým riaditeľom

Covidové obdobie opäť preverilo každý rezort, náš školský nevynímajúc. Náročné fungovanie ukázalo silu nášho spoločenstva a práve spoločným úsilím sme dokázali dištančne učiť, komunikovať so žiakmi i rodičmi. Po uvoľnení opatrení škola ožila organizovaním rôznorodých aktivít, aby si žiaci naplno mohli užiť život v škole – súťaže, exkurzie, škola v prírode, zaujímavé výlety, projekty, 1. sväté prijímanie našich tretiakov... V areáli sme nahradili drevené vybavenie krásnymi antikorovými preliezkami,“ hovorí Mária Ulrichová, riaditeľka cirkevnej školy a prezrádza, čo považuje za najväčší úspech školy v práve ukončenom školskom roku: „Výborné zvládnutie testovania žiakov čiže monitor piatakov i deviatakov. Naši piataci získali v matematike 68,6%, v slovenskom jazyku 76,8%. Deviataci skončili s ešte výraznejším náskokom v matematike 71,0 %, v slovenskom jazyku 69,4%.“ Posledný školský deň si na cirkevnej škole prevzalo vysvedčenie 373  žiakov, z toho prváckych 34. „Lúčili sme sa aj s deviatakmi, ktorí budú pokračovať v stredoškolskom štúdiu. Osem žiakov na  Gymnáziu Milana Rúfusa,12 žiakov na ekonomickej a obchodnej škole, 7 žiakov si vybralo Súkromnú odbornú školu technickú a dopravnú školu, 3 žiaci si budú plniť sny na pedagogickej škole. Dvaja žiaci z našej špeciálnej triedy prechádzajú do Praktickej školy v Kremnici. V septembri privítame 34 prváčikov a jedného prváka prijmeme do špeciálnej triedy,“ spresňuje počty Mária Ulrichová a ako dáva do pozornosti, júl na cirkevnej škole už tradične patrí k organizovaniu Letného školského klubu v dňoch od 1. do 15. júla, tentokrát pre 67 detí z 1. až 4. ročníka s pestrým programom. „Veľmi radi by sme vyjadrili úprimné poďakovanie všetkým rodičom, sponzorom, dobrodincom, zriaďovateľovi školy, ale i primátorovi  Petrovi Antalovi za ochotu, pomoc a spoluprácu. Pomáhajú nám zveľaďovať školu, aby bola NAJ pre našich žiakov,“ dodáva na záver Mária Ulrichová, ktorú vo funkcii nahradil od 1.7 Martin Ivan.

(li)

 


Novinky

12.08.2022 11:46:21 Naše mesto

V Žiarskom chlpáči sa budú pravidelne konať dni otvorených dverí

Činnosť útulku Žiarsky chlpáč, ktorý sa nachádza v našom meste, sa poriadne rozbieha. Vďaka rôznym akciám sa snažia dostať do ...

10.08.2022 07:44:48 Šport

Maťka Hrabajová získala 1. miesto na stolnotenisovom turnaji

V pondelok, 8. augusta sa na Slnečných jazerách v Senci začal prvý zo série troch medzinárodných mládežníckych turnajov Satelity 2022. ...

10.08.2022 06:41:03 Naše mesto

Mesto sa stará o dreviny v suchom počasí

Počas tohto leta je situácia s vodou alarmujúca a dlhé suchá trápia aj zeleň a dreviny v Žiari nad Hronom. ...

05.08.2022 11:16:53 Šport

Basketbalový klub s novým vedením 

Vo štvrtok 28.7.2022 sa v klubovni BK v ZUS aréne uskutočnila ustanovujúca výkonná rada BK MŠK Žiar nad Hronom. Vedením ...

05.08.2022 10:32:54 Šport

Žiarski basketbalisti idú do novej sezóny s vysokými ambíciami

Žiarski muži MBK idú do novej sezóny s vysokými ambíciami. Vo štvrtok, 4. augusta 2022 ju otvorili prvým tréningom. Žiarski ...

04.08.2022 10:56:20 Naše mesto

Rekordný ročník kampane Do práce na bicykli

Od 1. júna 2022 sa mohli zamestnanci zapojiť do súťažnej časti kampane Do práce na bicykli 2022. Aj počas 9. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Voľby 2022