Dnes je 19.02.2020, meniny má Vlasta.   

Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 06.02.2020 14:32:39 |   | vytlačiť
obr: Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 6. februára sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Stretlo sa na ňom 18 poslancov. Okrem iného schvaľovali aj investičný zámer obstarania nájomných bytov.

V úvode zasadnutia hlavný ekonóm mesta Martin Majerník informoval o výsledku kontroly NKÚ. „Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2019, Najvyšší kontrolný úrad SR začal výkon kontroly v meste Žiar nad Hronom dňa 10. júla 2019. Predmetom kontroly bolo strategické zameranie podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, podpory podnikania a zamestnanosti, preverenie poskytovania dotácií, ich súlad so strategickými zámermi mesta a dopad na rozvoj územia a zvyšovanie kvality života a vnútorný kontrolný systém a kontrola dotácií,“ konkretizoval a ako podotkol, na základe kontrolou zistených nedostatkov a v zmysle odporučenia NKÚ, mesto na ich odstránenie prijalo nápravné opatrenia. 

Správu o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných verejnými finančnými zbierkami v roku 2018 a 2019 predniesla vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika Minárová. Zároveň predložila aj návrh použitia verejných finančných zbierok na rok 2020. „Aj v tomto roku mesto navrhuje vyhlásiť dobrovoľné finančné zbierky na účel podpory kultúrneho dedičstva a sociálnej pomoci. Konkrétne vo februári zbierku z fašiangového podujatia, v auguste počas Beerfestu a v decembri z varenia vianočnej kapustnice a z predaja primátorského punču,“ konkretizovala Monika Minárová. Pre zaujímavosť uvádzame, že vlani sa počas fašiangu vyzbieralo 1 015,53 eura, počas Beerfestu 171 eur, z predaja vianočnej kapustnice to bolo 160,15 eura a z predaja primátorského punču 573,26 eura.

V ďalšom bode rokovania Ján Žiak informoval poslancov o príprave Kalendára športových podujatí mesta na rok 2020. Ako tiež uviedol, prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športové podujatia prehodnotí a schváli Komisia pre šport a mládež pri MsZ v zmysle schváleného rozpočtu mesta. 

Poslanci na februárovom zasadnutí schválili aj účel obstarania nájomných bytov v bytovom dome, a to formou kúpy na základe kúpnej zmluvy. Tejto téme sa venujeme v samostatnom článku. 

Na decembrovom zasadnutí primátor Peter Antal informoval, že aj mesto Žiar nad Hronom finančne pomôže mestu Prešov, a to v súvislosti s tragickou udalosťou, ktorá sa stala obyvateľom bytového domu na Mukačevskej ulici 6. decembra 2019. „Obyvatelia bytového domu prišli o svoje byty po výbuchu plynu. V tejto súvislosti posielame na účet mesta Prešov sumu 3 000 eur,“ uviedol primátor. 

V závere zasadnutia prerokúvali poslanci aj majetkovo-práve vzťahy. Medzi nimi aj prenájom nehnuteľného majetku, konkrétne budovy v areáli kaštieľa, ktorá sa nachádza na Ulici SNP. Žiadateľom je spoločnosť LK realinvest zo Žiaru nad Hronom, ktorá chce v týchto priestoroch zriadiť ubytovacie zariadenie a regeneračné centrum pre športovcov MŠK a FK Pohronie.  Cena nájmu je 26 666 eur ročne, doba nájmu sa uzatvára na dobu určitú, a to na 15 rokov.

 


Novinky

17.02.2020 09:41:32 Naše mesto

Zima sa chýli ku koncu

V prvej polovici uplynulého týždňa prevládalo na našom území veľmi nepríjemné veterné počasie. Prvá polovica posledného zimného mesiaca sa tak ...

13.02.2020 10:13:38 Naše mesto

Autobusové zastávky v našom meste sú bezpečné 

Na podnet primátora mesta bola vykonaná kontrola všetkých autobusových zastávok v našom meste. Tie sú bezpečné a nehrozí ich vyvrátenie. ...

07.02.2020 11:07:48 Kultúra

Tarja Turunen vystúpi v Žiari nad Hronom!

Neuveriteľná Tarja Turunen vystúpi v Žiari nad Hronom. Na jej jedinečný koncert sa môžete tešiť 25. októbra. Bol to obrovský ...

06.02.2020 15:18:23 Naše mesto

Potrebujem sa postarať o svojho príbuzného. Kto mi pomôže?

Aj vy ste sa už vo svojom živote dostali do situácie ako pani Janka? Možno to, čo zistila ona, pomôže ...

05.02.2020 09:53:20 Naše mesto

Zápis do základnej školy

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. ...

04.02.2020 10:27:40 Kultúra

Ekotopfilm po roku opäť v Žiari

Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne