Dnes je 24.09.2020, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 06.02.2020 14:32:39 |   | vytlačiť
obr: Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 6. februára sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Stretlo sa na ňom 18 poslancov. Okrem iného schvaľovali aj investičný zámer obstarania nájomných bytov.

V úvode zasadnutia hlavný ekonóm mesta Martin Majerník informoval o výsledku kontroly NKÚ. „Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2019, Najvyšší kontrolný úrad SR začal výkon kontroly v meste Žiar nad Hronom dňa 10. júla 2019. Predmetom kontroly bolo strategické zameranie podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, podpory podnikania a zamestnanosti, preverenie poskytovania dotácií, ich súlad so strategickými zámermi mesta a dopad na rozvoj územia a zvyšovanie kvality života a vnútorný kontrolný systém a kontrola dotácií,“ konkretizoval a ako podotkol, na základe kontrolou zistených nedostatkov a v zmysle odporučenia NKÚ, mesto na ich odstránenie prijalo nápravné opatrenia. 

Správu o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných verejnými finančnými zbierkami v roku 2018 a 2019 predniesla vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monika Minárová. Zároveň predložila aj návrh použitia verejných finančných zbierok na rok 2020. „Aj v tomto roku mesto navrhuje vyhlásiť dobrovoľné finančné zbierky na účel podpory kultúrneho dedičstva a sociálnej pomoci. Konkrétne vo februári zbierku z fašiangového podujatia, v auguste počas Beerfestu a v decembri z varenia vianočnej kapustnice a z predaja primátorského punču,“ konkretizovala Monika Minárová. Pre zaujímavosť uvádzame, že vlani sa počas fašiangu vyzbieralo 1 015,53 eura, počas Beerfestu 171 eur, z predaja vianočnej kapustnice to bolo 160,15 eura a z predaja primátorského punču 573,26 eura.

V ďalšom bode rokovania Ján Žiak informoval poslancov o príprave Kalendára športových podujatí mesta na rok 2020. Ako tiež uviedol, prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športové podujatia prehodnotí a schváli Komisia pre šport a mládež pri MsZ v zmysle schváleného rozpočtu mesta. 

Poslanci na februárovom zasadnutí schválili aj účel obstarania nájomných bytov v bytovom dome, a to formou kúpy na základe kúpnej zmluvy. Tejto téme sa venujeme v samostatnom článku. 

Na decembrovom zasadnutí primátor Peter Antal informoval, že aj mesto Žiar nad Hronom finančne pomôže mestu Prešov, a to v súvislosti s tragickou udalosťou, ktorá sa stala obyvateľom bytového domu na Mukačevskej ulici 6. decembra 2019. „Obyvatelia bytového domu prišli o svoje byty po výbuchu plynu. V tejto súvislosti posielame na účet mesta Prešov sumu 3 000 eur,“ uviedol primátor. 

V závere zasadnutia prerokúvali poslanci aj majetkovo-práve vzťahy. Medzi nimi aj prenájom nehnuteľného majetku, konkrétne budovy v areáli kaštieľa, ktorá sa nachádza na Ulici SNP. Žiadateľom je spoločnosť LK realinvest zo Žiaru nad Hronom, ktorá chce v týchto priestoroch zriadiť ubytovacie zariadenie a regeneračné centrum pre športovcov MŠK a FK Pohronie.  Cena nájmu je 26 666 eur ročne, doba nájmu sa uzatvára na dobu určitú, a to na 15 rokov.

 


Novinky

24.09.2020 10:46:36 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Výstavba kaštieľa I.

Každá stavba, a zvlášť staré stavby s dlhoročnou históriou, majú obdobia, kedy dochádza k stavebným úpravám a prestavbám objektu. A ...

23.09.2020 09:53:25 Naše mesto

Žiarske kino hlási po mesiacoch zatvorenia stratu. Pomôcť by mala dotácia z Audiovizuálneho fondu

Kiná dostanú pomoc v sume pol milióna. Rada Audiovizuálneho fondu schválila mimoriadnu výzvu na podporu kín. Na poskytnutie pomoci prevádzkovateľom ...

21.09.2020 11:07:23 Naše mesto

Kaštieľ zaradený do Pohronskej hradnej cesty

Kaštieľ v Žiari nad Hronom je dnes významnou súčasťou zážitkového tematického projektu Pohronská hradná cesta, ktorý už viac ako rok ...

16.09.2020 08:20:47 Naše mesto

Neskoré leto prichádza

Tohtoročný september sa nezačal takým počasím, ako v minulých rokoch. Bolo chladno, pršalo a dosť výdatne. Za prvý septembrový týždeň ...

16.09.2020 08:01:13 Naše mesto

Výzva na boj s voľne pohodeným odpadom

Mesto Žiar nad Hronom organizuje, dvakrát ročne, na jar a na jeseň Dni čistoty. Okrem tejto možnosti upratovania vlastných domácností, ...

11.09.2020 08:46:58 Naše mesto

Dane, poplatky či nájomné pre mesto bez poplatku aj v banke

Žiarčania môžu od septembra uhradiť dane či poplatky mestu aj vkladom v hotovosti v Raiffeisen banke na Námestí Matice slovenskej, ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne