Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 15.08.2022, meniny má Marcela.   

Z júnového mestského zastupiteľstva

Zverejnené: 23.06.2022 14:31:36 |   | vytlačiť
obr: Z júnového mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok, 23. júna 2022 sa konalo 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 15 poslancov. Okrem iného sa zaoberali aj schvaľovaním tretej zmeny rozpočtu či správami o činnosti niektorých mestských zariadení.

V úvode stretnutia prebehla kontrola plnenia prijatých uznesení mestského zastupiteľstva. Zároveň sa poslanci zaoberali návrhom na tretiu zmenu rozpočtu, v ktorej schvaľovali aj zvýšenie prostriedkov o sumu 4-tisíc eur na revitalizáciu dvora Svätokrížskeho domu. Poslanci schválili aj navýšenie nákladov mesta za služby, ktoré vykonávajú Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o. vzhľadom na rast vstupných energií, materiálov a ostatných výdavkov.

Poslanci sa zároveň zaoberali aj všeobecne záväzným nariadením o výške mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. VZN určilo mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy či školského klubu. Vzhľadom na rast cien sa navýšila aj cena stravného. V materských školách pre deti od 2 do 6 rokov to je 1,54 eur, na základných školách je cena za jedno jedlo 1,21 eur pre deti od 6 do 11 rokov a pre žiakov od 11 do 15 rokov 1,30 eur. ,,K zvyšovaniu príspevkov sme museli pristúpiť z dôvodu navýšenia cien potravín a energií. Nedá sa tiež úplne vylúčiť ďalší nárast,” povedala Adriana Giláňová zo školského úradu.

Poslanci sa počas júnového zasadnutia zaoberali aj niekoľkými správami, ktoré sa týkali napríklad aj nakladania s komunálnym odpadom za rok 2021, či prevádzkovaním pohrebísk. 

V roku 2021 sa v rámci mesta Žiar nad Hronom vyprodukovalo a vyzbieralo až 6 608 ton komunálnych odpadov. Pozitívom je, že biologicky rozložiteľný odpad tvoril až 304 ton, čo je od roku 2017 najväčšie zozbierané množstvo.

Na rad prišli aj správy o činnosti niektorých mestských zariadení, a to Technických služieb, Mestského kultúrneho centra, Mestského športového klubu, FK Pohronie či HK SPORT TREND. 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. sa v minulom roku venovali hlavne krytej plavárni a bežným činnostiam. Ako uviedol riaditeľ Igor Rozenberg, rekonštrukcia krytej plavárne prebieha dobre, je hotový veľký bazén, osadené dvere a v súčasnosti prebieha obkladanie bazénovej časti, či šatní. Momentálne sa hľadajú technické riešenia na dokončenie vonkajších prác.

V roku 2021 bola MŠK poskytnutá na činnosť a prenájom športovej haly dotácia vo výške 104 500 eur, čo je o 12-tisíc eur viac ako v roku 2020. „V roku 2021 tak bola poskytnutá rovnaká dotácia všetkým klubom, ktoré vykonávajú šport v kategórii dospelých. Okrem priamej finančnej pomoci mesto bezodplatne poskytuje priestory, ktoré má vo svojej správe,” uviedol Ján Žiak. Finančnú pomoc poskytuje mesto, ktoré je najväčším prispievateľom, ale aj reklamní partneri.

Činnosť Mestského kultúrneho centra bola výrazne poznačená pandémiou. Napriek tomu sa snažilo preniesť časť kultúry online v podobe Kultúra po Žiarsky. V roku 2021 dostala mestská knižnica grant 2-tisíc eur na nákup kníh, Kino Hron získalo na podporu návštevnosti 1 568 eur. Premietanie v kine bolo kvôli pandémii obmedzené, čo sa ukázalo aj na jeho návštevnosti.

Priemerná návštevnosť v kine bola v roku 2021 23 divákov na jedno predstavenie a príjmy z kina predstavovali len niečo cez 19-tisíc eur, čo je o 8-tisíc eur menej ako v roku 2020.

Súčasťou mestského zastupiteľstva bol aj návrh na uznesenie „Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom 2. etapa“. Projekt sa zameriava na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej zóny južne od Námestia Matice slovenskej a ich prepájajúcou Moyzesovou ulicou ohraničených ulicami M. R. Štefánika, A. Dubčeka a Komenského. Výška zabezpečených finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu je 45 502 eur.

,,Revitalizácia zahŕňa výsadbu nových rastlín, rekonštrukciu infraštruktúry, chodníkov, detských a workoutových prvkov či výsadbu zelene,“ povedal projektový manažér Miloš Čerťaský. Ako doplnil primátor mesta Peter Antal, pribudne aj herný mobiliár.

Vzhľadom na voľby, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022 na mestskom zastupiteľstve poslanci schvaľovali aj určenie a zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ.


Novinky

12.08.2022 11:46:21 Naše mesto

V Žiarskom chlpáči sa budú pravidelne konať dni otvorených dverí

Činnosť útulku Žiarsky chlpáč, ktorý sa nachádza v našom meste, sa poriadne rozbieha. Vďaka rôznym akciám sa snažia dostať do ...

10.08.2022 07:44:48 Šport

Maťka Hrabajová získala 1. miesto na stolnotenisovom turnaji

V pondelok, 8. augusta sa na Slnečných jazerách v Senci začal prvý zo série troch medzinárodných mládežníckych turnajov Satelity 2022. ...

10.08.2022 06:41:03 Naše mesto

Mesto sa stará o dreviny v suchom počasí

Počas tohto leta je situácia s vodou alarmujúca a dlhé suchá trápia aj zeleň a dreviny v Žiari nad Hronom. ...

05.08.2022 11:16:53 Šport

Basketbalový klub s novým vedením 

Vo štvrtok 28.7.2022 sa v klubovni BK v ZUS aréne uskutočnila ustanovujúca výkonná rada BK MŠK Žiar nad Hronom. Vedením ...

05.08.2022 10:32:54 Šport

Žiarski basketbalisti idú do novej sezóny s vysokými ambíciami

Žiarski muži MBK idú do novej sezóny s vysokými ambíciami. Vo štvrtok, 4. augusta 2022 ju otvorili prvým tréningom. Žiarski ...

04.08.2022 10:56:20 Naše mesto

Rekordný ročník kampane Do práce na bicykli

Od 1. júna 2022 sa mohli zamestnanci zapojiť do súťažnej časti kampane Do práce na bicykli 2022. Aj počas 9. ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Pomoc Ukrajine
 Voľby 2022