Dnes je 19.04.2021, meniny má Jela.   

Zápis detí do materskej školy

Zverejnené: 08.04.2021 08:32:11 |   | vytlačiť
obr: Zápis detí do materskej školy

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. – školský zákon prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 od 1. mája do 31. mája tohto roku. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do materskej školy uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne, 
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom: 

 • a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo 
 • b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom stave) dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, si môže zákonný zástupca priniesť aj OSOBNE na vybranú materskú školu, resp. elokované pracovisko v termíne:

 • Od 3. do 7. mája 2021 v čase od 8.00 do 12.00 hodiny. 

Tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo stiahnuť na internetovej stránke www.ziarskeskolky.sk.

Kritériá prijatia detí do materskej školy

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. V súlade s § 59a zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) - riaditeľ materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v meste Žiar nad Hronom.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.

Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dvoch rokov, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky a len ak to po prijatí starších detí kapacita dovolí. O tejto možnosti vás budú informovať na konkrétnych zariadeniach. Pritom sa uprednostňujú deti prechádzajúce z jasieľ.

Podmienkou prijatia 2-ročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety (bez plienok) a samostatné jedenie s lyžicou.

Pri prijatí detí od 3 rokov budú uprednostnené deti súrodencov, ktorí už materskú školu navštevujú.

Deti, u ktorých sú identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP:

 • do „bežnej“ materskej školy (ako individuálne začleneného alebo vzdelávajúceho sa v špeciálnej triede bežnej materskej školy) alebo
 • do materskej školy pre deti so ŠVVP (ak ide o materskú školu pre deti so zdravotným znevýhodnením, ide o špeciálnu materskú školu).

 


Novinky

19.04.2021 09:06:11 Naše mesto

Po ukončení rekonštrukcie budovy, idú investície z projektu do ďalšieho vybavenia odborných učební a dielní na SSOŠT

Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie budovy školy Súkromná stredná odborná škola technická a jej zriaďovateľ InTech Žiar nad Hronom z.p.o. pracujú na ...

16.04.2021 13:28:13 Naše mesto

Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie 

Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené ...

14.04.2021 08:03:18 Naše mesto

Online registrácia a informácie pre skríningové testovanie v dňoch 17. a 18. apríla

Vzhľadom na to, že je okres Žiar nad Hronom je podľa Covid automatu zaradený do III. stupňa varovania, spúšťame ...

13.04.2021 10:17:55 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Prestavba kaštieľa

Vráťme sa k prácam na obnove kaštieľa. Možno sa budeme v niektorých prípadoch opakovať, ale ak chceme dodržať časovú postupnosť, ...

12.04.2021 08:06:20 Naše mesto

Čaká nás výrazné ochladenie

Ako marec skončil, tak apríl začal neobvykle vysokými teplotami. Zelený štvrtok bol najteplejší deň v tomto roku, keď maximálna denná ...

09.04.2021 11:51:01 Naše mesto

On-line prednášky pre 2. stupeň základných škôl

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom realizovalo pre žiakov druhého stupňa ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne