Zástupcovia žiarskych stredných škôl pomáhali rodičom pri profesijnej orientácii ich detí

13.11.2023 08:35:43
Zástupcovia žiarskych stredných škôl pomáhali rodičom pri profesijnej orientácii ich detí

V spolupráci s riaditeľmi základných škôl zorganizovalo mesto Žiar nad Hronom v Divadelnej sále MsKC stretnutie riaditeľov žiarskych stredných škôl a zákonných zástupcov žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Stretnutie sa uskutočnilo za účelom pomôcť pri profesijnej orientácii detí.

Riaditelia stredných škôl so sídlom na území mesta Žiar nad Hronom pomáhali zákonným zástupcom pri výbere vhodnej strednej školy pre ich deti. „V rámci stretnutia usmerňovali rodičov, čo je potrebné brať do úvahy pri výbere, napríklad študijné predpoklady dieťaťa, oblasti, v ktorých doposiaľ vynikalo, či jeho predstavy o budúcnosti a predpoklady uplatnenia sa na trhu práce,“ hovorí Adriana Giláňová zo Školského úradu MsÚ.

Aby sa zákonní zástupcovia lepšie orientovali, na stretnutie prišli zástupcovia stredných škôl nachádzajúcich sa na území mesta Žiar nad Hronom. Konkrétne za Gymnázium Milana Rúfusa zástupkyňa riaditeľky školy Barbora Kinková, za Súkromnú strednú odbornú školu pedagogickú EBG zástupkyňa riaditeľa školy Gabriela Budinská, riaditeľ školy Alexander Frič za Súkromnú obchodnú akadémiu – DSA (Deutsch – Slowakische Akademien, a.s.), riaditeľka školy Ingrid Astachová a zástupkyňa riaditeľky Andrea Kosorinská zo Súkromnej strednej odbornej školy technickej a Juliana Tillerová, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb.

Zástupcovia odprezentovali benefity ich stredných škôl, o ktorých informujú aj na svojich stránkach. Predstavili napríklad nové trendy vo vzdelávaní, vysvetlili, čo je to duálne vzdelávanie, v akých odboroch môžu deti rozvíjať svoj talent, záľuby či možnosti uplatnenia na trhu práce po skončení štúdia,“ hovorí Adriana Giláňová. Ako dodáva na záver, podujatie programom, ale aj účasťou naplnilo svoj účel.

(kh)

 

Ďalšie články - Naše mesto

V našom meste pribudlo Zákaznícke centrum IDS BBSK
30.11.2023 14:47:04

V našom meste pribudlo Zákaznícke centrum IDS BBSK

Vo štvrtok 30. novembra 2023 predseda BBSK Ondrej Lunter, predseda predstavenstva Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš a primátor mesta Peter Antal otvorili Zákaznícke centrum integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja...

Opustila nás oceňovaná pedagogička Nelli Veselá
29.11.2023 11:48:27

Opustila nás oceňovaná pedagogička Nelli Veselá

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 28.11. nás navždy opustila Nelli Veselá vo veku 90 rokov. Mnoho obyvateľov si ju bude pamätať ako legendárnu učiteľku ruštiny. Učiteľskou prácou dosiahla viacero uznaní. Získala napríklad ocenenia Zaslúžilý učiteľ...

Piataci zo Žiaru nad Hronom sú v učení jazykov najlepší v Banskobystrickom kraji
29.11.2023 08:43:44

Piataci zo Žiaru nad Hronom sú v učení jazykov najlepší v Banskobystrickom kraji

Žiarski piataci zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika v Žiari nad Hronom zvíťazili v krajskom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov. Súťaž mala názov Jazykový WocaBee šampionát a prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy...

Vianočné trhy začnú v tomto roku 11. decembra
28.11.2023 11:00:32

Vianočné trhy začnú v tomto roku 11. decembra

Aj v roku 2023 sa môžu všetci Žiarčania a obyvatelia okolitých miest a obcí tešiť na vianočné trhy. Tie sa začnú v pondelok 11. decembra s tým, že už od 1. decembra sa budete môcť občerstviť punčom či vareným vínom. Vianočné trhy budú už tradične na...

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png