Dnes je 10.05.2021, meniny má Viktória.   

Zastupiteľstvo po prvýkrát v kaštieli

Zverejnené: 29.04.2021 13:45:53 |   | vytlačiť
obr: Zastupiteľstvo po prvýkrát v kaštieli

Vo štvrtok 29. apríla sa konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo. Poslanci totiž po prvýkrát zasadali v žiarskom kaštieli. Pri tejto príležitosti otvorili aj Galériu Jula Považana, ktorá bola z MsKC presťahovaná do novozrekonštruovaných priestorov práve v kaštieli.

Na aprílovom zastupiteľstve bolo prítomných 17 poslancov. V úvode stretnutia poslanci schvaľovali II. zmenu rozpočtu, a to v zmysle predloženého návrhu, ktorý predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu 501 730 eur, tak na strane príjmov, ako aj výdavkov. Poslanci schválili zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 70 000 eur na dokončenie parkoviska pri kaštieli a zvýšenie rozpočtových finančných prostriedkov o sumu 431 730 eur. Z toho 132 530 eur pôjde na dokončenie a vybavenie zariadenia pre seniorov Domov pri kaštieli n.o., 16 800 eur na projektovú dokumentáciu pre záhradkársku oblasť, 5 000 eur na spoluúčasť na projekt „Inkluzívneho detského ihriska“ vo vnútroblokovom priestore medzi Ulicou M. R. Štefánika a Š. Moysesa, 77 400 eur na rekonštrukciu triedy v MŠ na Ulici A. Kmeťa a 200 000 eur na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne.

Poslanci si vypočuli aj stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020 a schválili aj samotný záverečný účet mesta za minulý rok. Zároveň zobrali na vedomie aj vysporiadanie schodku mesta Žiar nad Hronom za rok 2020 z rezervného fondu mesta. Ten predstavoval sumu 774 350,07 eur.

Ďalším bodom programu bolo schválenie zmeny štatútu neziskovej organizácie Domov pri kaštieli. Z dôvodu rozšírenia možností poskytovať rôznorodejšie, kvalitnejšie a požadované sociálne služby, pristupuje mesto Žiar nad Hronom ako zakladateľ neziskovej organizácie Domov pri kaštieli k rozšíreniu druhov všeobecne prospešných služieb o poskytovanie – sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb. Ako na zastupiteľstve uviedol primátor mesta Peter Antal, Domov pri kaštieli by sa mal otvoriť 1. decembra tohto roku.

Správu o činnosti MsP za minulý rok predložil náčelník Róbert Šiška, poslanci ju zobrali na vedomie. Okrem iného sa v správe uvádza, že celkovo bolo v minulom roku 5 674 prípadov (5 321 občania, 318 policajný zbor, 20 záchranná zdravotná služba a 15 hasičský a záchranný zbor), kedy ľudia využili služby mestskej polície.

Ešte počas mestského zastupiteľstva slávnostne otvoril primátor mesta Peter Antal spolu so synom maliara Milanom Považanom Galériu Jula Považana, ktorá bola do honosných priestorom žiarskeho kaštieľa presťahovaná z MsKC. Už čoskoro bude sprístupnená aj verejnosti.

 


Novinky

07.05.2021 08:06:21 Naše mesto

Pripomíname si 76 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny

Druhá svetová vojna v rokoch 1939 – 1945 bola najväčším vojenským konfliktom v dejinách ľudstva, pri ktorom prišlo o život viac ako 60 ...

06.05.2021 11:04:38 Naše mesto

Fungovanie základných škôl sa vrátilo do normálu

Ako prví sa pred niekoľkými týždňami do škôl vrátili žiaci prvého stupňa. Od 19. apríla sú naspäť v školských laviciach ...

04.05.2021 14:46:15 Šport

Ungvarský získal prvý bod do Svetového pohára

Uplynulý víkend v nedeľu 2. mája sa v Plzni konal svetový pohár juniorov „GRAND PRIX WEST BOHEMIA“. Za účasti 14 ...

04.05.2021 10:39:31 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Džbány z biskupského kaštieľa

V nálezoch keramiky, a to nielen v našom kaštieli, prevláda takzvaná kuchynská keramika. Používala sa, ako názov hovorí, v kuchyni ...

30.04.2021 09:29:24 Naše mesto

Vyčistime si naše mesto a okolie 2021

Pred pár dňami,  22. apríla, si svet pripomenul dôležitosť našej Zeme a životného prostredia počas Medzinárodného Dňa Zeme. Tento deň ...

29.04.2021 13:45:53 Naše mesto

Zastupiteľstvo po prvýkrát v kaštieli

Vo štvrtok 29. apríla sa konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo. Poslanci totiž po prvýkrát zasadali v žiarskom kaštieli. Pri tejto príležitosti otvorili ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne