Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod

23.05.2024 12:35:54
Zberný dvor sa zo Žiaru sťahuje do Horných Opatoviec. Toto je dôvod

Od 1.6.2024 dochádza k zmene miesta prevádzkovania zberného dvora z Ulice SNP 131 v Žiari nad Hronom (súčasná adresa) do areálu bývalej skládky odpadov v Horných Opatovciach. Dôvodom presunu je sťahovanie sa spoločnosti do nových priestorov. Prevádzka zberného dvora na Ulici SNP bude zrušená. Dňa 1.6.2024 bude zberný dvor v Horných Opatovciach z prevádzkových príčin uzatvorený. V plnej prevádzke bude zberný dvor od 3.6.2024 v prevádzkovom čase. 

Ako priblížil vedúci kancelárie primátora, Martin Baláž, rozhodnutie zmeniť umiestnenie zberného dvora vyšlo od spoločnosti Technické služby, a. s., ktorá u nás prevádzkuje zber a vývoz odpadov a my sme ho museli rešpektovať. „Spoločnosť opúšťa areál na Ul. SNP a sťahuje sa do priestorov na Priemyselnej ulici v Centre zhodnocovania odpadov. To je aj príčina zmeny umiestnenia zberného dvora, ktorý bude umiestnený v katastri Horné Opatovce, v blízkosti mechanickej linky na triedenie odpadov,“ priblížil Baláž s tým, že mesto chápe, že viacerým občanom sa táto zmena nemusí páčiť. 

„My sme museli rešpektovať rozhodnutie dodávateľa, ktorý opustil pôvodné priestory. Keďže zberný dvor je miesto, kde sa koncentruje odpad, je prakticky nemožné nájsť pre tento účel vhodné miesto v areáli mesta. Aj z tohto dôvodu bola ako vhodná lokalita vytypovaná časť v Horných Opatovciach, kde sa s odpadom už pracuje. Veríme, že občania to pochopia,“ dodal Baláž s tým, že cestná komunikácia, vedúca od ulice Priemyselnej k zbernému dvoru, bude vyznačená informačnými tabuľami a obyvatelia tak nebudú mať problém nový zberný dvor nájsť.  

Pred vstupom do areálu skládky bude umiestnená informačná tabuľa Zberný dvor. Po vstupe do areálu je potrebné ohlásiť sa u obsluhy zberného dvora. Pri odovzdaní odpadu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Prevádzkový čas ako aj podmienky odovzdávania odpadu do zariadenia zostávajú nezmenené. V prípade nejasností kontaktujte obsluhu na zbernom dvore tel.: +421 45 678 08 00, +421 45 678 08 11, +421 917 699 114 alebo odbor životného prostredia a infraštruktúry, oddelenie OH na tel.: 045/678 71 25. 

V plnej prevádzke bude zberný dvor od 3.6.2024 v prevádzkovom čase: Pondelok až piatok, v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod. a v sobotu, v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

(šov)

 

Ďalšie články - Naše mesto

V Žiari už dva roky funguje služba včasnej intervencie, ktorá sa venuje rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom
21.06.2024 08:43:21

V Žiari už dva roky funguje služba včasnej intervencie, ktorá sa venuje rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením a rizikovým vývinom

V máji oslávilo elokované pracovisko Centra včasnej intervencie v Žiari nad Hronom dva roky svojho pôsobenia. Za ten čas bola intervencia poskytnutá 59 rodinám, ktoré poradenské pracovníčky dlhodobo sprevádzajú. Služba včasnej intervencie patrí medzi...

Predškoláci skladali sľub priateľstva aj tento rok
20.06.2024 08:11:03

Predškoláci skladali sľub priateľstva aj tento rok

V utorok, 18. júna 2024, sa žiarski predškoláci stretli v Obradnej sieni Mestského Kultúrneho centra, aby spoločne so svojimi kamarátmi, spolužiakmi zo škôlky, zložili Sľub priateľstva a rozlúčili sa tak s materskou školou. Sľub priateľstva, ktorí...

Riaditelia CVČ a materskej školy obhájili svoje funkcie, na Jednotke sa voľba riaditeľa zopakuje
17.06.2024 14:45:12

Riaditelia CVČ a materskej školy obhájili svoje funkcie, na Jednotke sa voľba riaditeľa zopakuje

Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v oblasti školstva a školskej samosprávy, vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa v nasledujúcich inštitúciách: Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Materská škola...

V meste osadili zastávky MHD so zelenými strechami
17.06.2024 14:05:26

V meste osadili zastávky MHD so zelenými strechami

V Žiari nad Hronom sa v máji začalo s osádzaním nových prístreškov na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Nové zastávky MHD budú mať okrem zelenej strechy so skalničkami aj bezpečnostné kalené sklá a lavičky s operadlom. Okrem toho budú vybavené...

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png