Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 27.09.2023, meniny má Cyprián.   

Zberové nádoby na kuchynský odpad sú vybavené vrecami a pravidelne sa umývajú

Zverejnené: 05.09.2023 11:58:03 |   | vytlačiť
obr: Zberové nádoby na kuchynský odpad sú vybavené vrecami a pravidelne sa umývajú

Od roku 2017 je v našom meste zavedený systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň v domácnostiach. Na tento druh odpadu dostali občania zadarmo 10-litrové vedierka a do stojísk pri bytových domoch boli umiestnené 240-litrové zberné nádoby. Zisťovali sme, ako občania mesta využívajú tieto nádoby.

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu tento rok v apríli samospráva svojim obyvateľom dokonca zefektívnila. „Z dotácie sme do zberných nádob v stojiskách nakúpili biodegradovateľné vrecia, ktoré zabezpečujú väčšiu čistotu pri zbere,“ informuje na úvod Ivana Martincová z Odboru životného prostredia MsÚ a ako podotýka, mesto tak zareagovalo na podnety občanov, ktorí sa sťažovali na rýchlo sa rozkladajúci odpad v takýchto zberných nádobách: „Kuchynský odpad sa nielen rýchlo rozkladá, ale tvorí sa pri ňom aj zápach a rýchlo tu vznikajú rôzne druhy mikroorganizmov.“ 

Vrecia, ktoré sa do zberných nádob vkladajú, sú veľké, presahujú dokonca až na vonkajšiu stranu nádoby a pokrývajú tak dostatočne aj priestor pod vekom. Napriek tomu, zberová spoločnosť po každom jednom zbere nádobu nielenže vysype aj s vrecom, ale ju vyčistí vodou a až potom vloží nové čisté vrece. „V minulosti sa občania práve pre zápach a špinu bránili používaniu tejto zbernej nádoby a nechceli ju využívať. Našťastie, dnes je situácia iná a za posledné roky máme mierne stúpajúcu tendenciu zberu kuchynského odpadu. Je to pozitívny trend, čo nás veľmi teší. Tým, že sa kuchynský odpad odčleňuje od komunálneho odpadu, zabezpečí sa jeho ďalšie zhodnotenie a využitie a nekončí na skládke odpadov,“ konštatuje ďalej Ivana Martincová a ako pripomína, v súčasnosti je systém zberu kuchynského odpadu nastavený dvakrát týždenne, a to v utorok a v piatok. Odpad z kuchýň zberová služba vozí do bioplynovej stanice v Budči, kde sa ďalej zhodnocuje. „Čím viac takéhoto odpadu nazbierame, tým sa mestu zlepšuje miera vytriedenia, čo má neskôr zásadný vplyv na poplatok za komunálny odpad. Navyše, posledné roky majú samosprávy možnosť z Envirofondu získať vyššiu dotáciu. Finančné prostriedky sú potom účelovo viazané práve na podporu zberu a triedenia odpadu z kuchýň v domácnostiach,“ vysvetľuje Ivana Martincová.