Dnes je 10.05.2021, meniny má Viktória.   

Zelená vegetačná stena ako zachytávač zrážkovej vody

Zverejnené: 27.04.2021 10:17:40 |   | vytlačiť
obr: Zelená vegetačná stena ako zachytávač zrážkovej vody

Mesto podalo žiadosť o dotáciu na vybudovanie zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra. Realizácia projektu závisí od posudzovania žiadosti na ministerstve, momentálne je v štádiu administratívnej kontroly. S týmto projektom je prepojená aj ďalšia žiadosť na spevnené plochy pred budovou MsKC, kde sa rieši výmena pôvodnej nepriepustnej dlažby na vodopriepustnú.

Cieľom projektu je zachytávanie zrážkovej vody za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Projektová dokumentácia rieši návrh zelenej vegetačnej steny na časti fasády objektu MsKC, spôsob jej zavlažovania a využívania dažďovej vody. Spevnené plochy majú slúžiť ako vodozádržné opatrenia.

„Hlavnou úlohou zelenej steny na budove MsKC má byť zadržiavanie vlhkosti z okolia. Okrem toho však bude na objekte plniť aj estetickú funkciu,“ informuje vedúci Kancelárie primátora mesta Martin Baláž s tým, že zelené fasády sú jedným z účinných spôsobov ozdravovania vzduchu v meste. „Výsadba zohráva dôležitú úlohu v procese zachytávania prachových častíc vo vzduchu a vo zvyšovaní vlhkosti vzduchu. Nečistota prichytená na rastliny sa pomaly kompostuje, mineralizuje a neskôr ju rastliny využívajú ako hnojivo. Zelená fasáda okrem iného pôsobí aj ako významný protihlukový systém. Vynikajúce termické vlastnosti systému pomáhajú znižovať energetickú spotrebu budov v zime (ochraňujú budovu pred chladom) aj v lete (pôsobia ako prirodzený chladiaci systém). Výsadby vytvárajú vlastný sebestačný ekosystém budovy. Súčasťou projektu je automatická závlaha zelenej steny,“ približuje.

Vodopriepustná dlažba

V rámci projektu samospráva počíta aj s úpravou parkovacích plôch pred budovou. Projektová dokumentácia rieši úpravu existujúcej spevnenej plochy pred MsKC za iný priepustný povrch s vodozádržnou funkciou. „Zámková dlažba bude nahradená hydrodlažbou, ktorá má väčšie dilatačné medzery, medzi ktorými je buď tráva, alebo štrk. Vďaka tomu sa dažďová voda vsakuje do pôdy, čím sa udržiava jej prirodzená cirkulácia,“ dopĺňa informácie Martin Baláž a ako ďalej naznačuje, spevnená plocha zahŕňa tiež chodník pre peších, ako aj prepojenie medzi existujúcou spevnenou plochou pred Retail Boxom. Systém odvodnenia je riešený samotným typom použitej vrchnej vrstvy spevnených plôch, ktoré majú zabezpečiť priesak vôd do podložia. Pre prípad prívalových dažďov bude povrchová voda odvádzaná jej pozdĺžnym a priečnym sklonom na okraj do okolitej zelene, prípadne cez priľahlý chodník do uličných vpustov. Výhodou bude najmä zníženie odtoku zrážkovej vody do kanalizačnej siete. Projekt počíta s nákladmi v sume viac ako 280-tisíc eur s DPH.


Novinky

07.05.2021 08:06:21 Naše mesto

Pripomíname si 76 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny

Druhá svetová vojna v rokoch 1939 – 1945 bola najväčším vojenským konfliktom v dejinách ľudstva, pri ktorom prišlo o život viac ako 60 ...

06.05.2021 11:04:38 Naše mesto

Fungovanie základných škôl sa vrátilo do normálu

Ako prví sa pred niekoľkými týždňami do škôl vrátili žiaci prvého stupňa. Od 19. apríla sú naspäť v školských laviciach ...

04.05.2021 14:46:15 Šport

Ungvarský získal prvý bod do Svetového pohára

Uplynulý víkend v nedeľu 2. mája sa v Plzni konal svetový pohár juniorov „GRAND PRIX WEST BOHEMIA“. Za účasti 14 ...

04.05.2021 10:39:31 Naše mesto

Odkrývame históriu mesta: Džbány z biskupského kaštieľa

V nálezoch keramiky, a to nielen v našom kaštieli, prevláda takzvaná kuchynská keramika. Používala sa, ako názov hovorí, v kuchyni ...

30.04.2021 09:29:24 Naše mesto

Vyčistime si naše mesto a okolie 2021

Pred pár dňami,  22. apríla, si svet pripomenul dôležitosť našej Zeme a životného prostredia počas Medzinárodného Dňa Zeme. Tento deň ...

29.04.2021 13:45:53 Naše mesto

Zastupiteľstvo po prvýkrát v kaštieli

Vo štvrtok 29. apríla sa konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo. Poslanci totiž po prvýkrát zasadali v žiarskom kaštieli. Pri tejto príležitosti otvorili ...


 Povinné zverejňovanie informácií
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - stránka sa otvorí v novom okne
 Nová aplikácia do telefónu - SOM - Správy o meste - odkaz sa otvorí v novom okne