Žiarska mládež odprezentovala svoje projekty predstaviteľom mesta

29.01.2024 12:32:30
Žiarska mládež odprezentovala svoje projekty predstaviteľom mesta

Vo štvrtok 25. januára sa v mestskom kultúrnom centre stretli žiaci a študenti zo žiarskych škôl, aby v rámci projektu Postavme sa opäť na nohy, ktorý je podporený programom Erazmus+, odprezentovali predstaviteľom mesta svoje nápady a myšlienky.

V rámci projektu Postavme sa opäť na nohy, za ktorým stojí skupina mladých ľudí a riaditeľka MsKC Michaela Hric Pribilincová ako koordinátorka projektu, sa mladí ľudia učia prezentovať a realizovať svoje nápady a pripravujú sa na svoje ďalšie pôsobenie po ukončení štúdia. Stretnutia sa zúčastnila mládež od 13 rokov zo všetkých žiarskych základných škôl a taktiež študenti Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, ale aj mladí ľudia z okolia nášho mesta. 

V stredu 24. januára najprv absolvovali títo mladí ľudia školenie o tom, ako si pripraviť vlastný projekt v rámci programu Erasmus+, aké možnosti im tento program ponúka, a tiež sa mohli inšpirovať dobrými príkladmi z praxe v rámci mládežníckych projektov na Slovensku, ale aj v zahraničí. V rámci tohto semináru mali možnosť v menších skupinkách pripraviť si vlastný projekt, ktorý na druhý deň prezentovali predstaviteľom mesta.

Vypočuť si ich prišiel primátor mesta Peter Antal spolu s viacerými poslancami mestského zastupiteľstva. „Je to prvýkrát, ako som vo funkcii primátora, čo vznikla mládežnícka aktivita v takomto veľkom počte zo strany žiakov a študentov. Som veľmi rád, že vám nie je ľahostajné, ako naše mesto vyzerá a čo sa v ňom deje. Tiež ma teší, že aj mladí ľudia už začali vnímať potrebu inej sebarealizácie ako na telefóne či počítači,“ povedal na úvod primátor.

V úvode stretnutia žiaci predstavili svoj projekt, ktorý zahŕňal opravu Parku Š. Moysesa, respektíve opravu lavičiek a altánku na vode. „Náš plán je obnoviť drevo, aby to vyzeralo lepšie a taktiež vynoviť altánok. Zároveň by sme chceli zaviesť kamerový systém, aby nespadol do stavu, v ktorom je dnes. Predstavovali by sme si to tak, že každé dva mesiace by chodila hliadka na dobrovoľnej báze, ktorá by kontrolovala, keby sa niečo pokazilo,“ vysvetlila prvá skupina študentov.

Primátor Peter Antal im vysvetlil, že s obnovou altánku na vode v žiarskom parku sa začalo, avšak vždy do toho prišlo niečo súrnejšie a dôležitejšie, čo bolo potrebné vyriešiť. „V súčasnosti sme dohodnutí s technickými službami, že ho na jar dokončia. Okrem toho tiež máme spracovaný projekt rekonštrukcie parku, no ak by náhodou tento projekt nevyšiel, budem rád, keď sa mládež pustí do vynovenia lavičiek v spolupráci s mestom,“ povedal Peter Antal a taktiež dodal, že kamerový systém na danom mieste je.