Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 31.03.2023, meniny má Benjamín.   

Preskočiť navigáciu

Žiarsky mládežnícky parlament

Žiarsky mládežnícky parlament

Žiarsky mládežnícky parlament (ŽMP) je reprezentantom mladých ľudí v meste Žiar nad Hronom. Pestuje u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta, podieľa sa na riešení problémov mládeže v meste Žiar nad Hronom, pričom aktívne spolupracuje s orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami a inými organizáciami na území mesta, výchovne pôsobí v oblasti prevencie závislostí, ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života. Zároveň sa aktívne podieľa pri organizovaní podujatí pre mládež a spolupracuje s podobnými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. MMP ZH nie je nadradeným orgánom jednotlivých školských parlamentov, ale aktívne s nimi spolupracuje.

ŽMP vykonáva najmä tieto činnosti:

 • zaoberá sa problémami žiakov a študentov základných a stredných škôl, rovnako aj otázkami ich ďalšieho vzdelávania,
 • spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa aktivitami pre deti a mládež v Slovenskej republike,
 • organizuje a podporuje kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia, spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a športovými klubmi,
 • zameriava sa na osvetu mladých ľudí v oblasti zdravia, protidrogovej tematiky a ochrany životného prostredia,
 • spolupracuje s primátorom a orgánmi mesta a jeho mestských častí, ako aj s príslušnými orgánmi štátnej správy,
 • spolupracuje s aktívnymi jednotlivcami i skupinami, pokiaľ nie sú členmi ŽMP,
 •  a iné, vychádzajúce priamo z aktuálnych potrieb a záujmov mládeže.

Zasadnutia Mestského mládežníckeho parlamentu sa konajú v priestoroch Mestskej obývačky.

Kontakty:

V prípade návrhov alebo otázok na Mestský mládežnícky parlament môžete jeho zástupcov kontaktovať osobne alebo na uvedených miestach:

Tútorka Mestského mládežníckeho parlamentu:

Členovia ŽMP:

 • Matej Piatrik, predseda
 • Eva Lujza Prochocká, podpredsedníčka
 • Samuel Baran
 • Monika Gregušová
 • Alžbeta Gundová
 • Lukáš Knoška
 • Viktória Kubáňová
 • Veronika Mlčeková